Lindsay Billsborrow 

Lindsay_Billsborrow_-_photo.JPG

Sefydliad: Prifysgol Nottingham

Rhaglennu Ffetysol Ffrwythlondeb mewn Anifeiliaid sy'n Cnoi Cil

Pan fo ffetws mamal yn datblygu bydd yn wahanol i anifeiliaid eraill oherwydd mae’r cyflenwadau bwyd a ffactorau amgylcheddol eraill yn cael eu rheoli i ryw raddau gan y fam.  Er bod y brych fel arfer yn wahanfur effeithlon rhwng y fam a’i hepil, gall rhai gwahaniaethau yn yr amgylchedd famol a achosir gan straen, maeth, clefyd a geneteg y brid achosi newidiadau i’r epil o ran pwysau geni, datblygiad organau, gweithrediad organau neu lefelau amlygiad genynnau. Gall y newidiadau hyn wneud yr epil yn fwy tueddol o ddioddef clefydau a phrofi canlyniadau eraill yn ddiweddarach yn ei fywyd; yr enw ar hyn yw rhaglennu ffetysol.

Gwelwyd, mewn astudiaeth ar raddfa fach, fod epil â phwysau geni isel, yn llai atgenhedlol yn ddiweddarach yn eu bywydau. Wrth ymchwilio i ffactorau sy’n cael eu mesur adeg genedigaeth ac yn ystod y cyfnod cynnar, (pwysau geni, trwch cyhyrau, trwch braster, cyfradd twf ar ôl geni, lleoliad y fferm a’r brid) ac ystyried y rhain mewn cydberthynas â ffrwythlondeb yn nes ymlaen, byddwn yn cadarnhau’r ddamcaniaeth fod rhaglennu ffetysol ffrwythlondeb yn digwydd mewn anifeiliaid sy’n cnoi cil ac yn archwilio’r ffactorau a allai fod yn peri hyn.
 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC