Cate Williams 

Cate_Williams.png

Enw:Cate Williams, BSc Bioleg (Anrh.)
Teitl y prosiect: Effeithiau lipasau bacterol rwmenol ar fetabolaeth lipidau yn y rwmen
Dyddiad cychwyn: Hydref 2013
Dyddiad gorffen: Rhagfyr 2014

Ynglŷn â'r prosiect:
Mae'r prosiect ar gyfer gradd MPhil wedi'i noddi gan KESS ar y cyd â Hybu Cig Cymru.  Ein nod yn y pen draw yw lleihau'r cynnwys asid brasterog dirlawn (SFA) mewn cig coch wrth drin y gymuned ficrobaidd mewn rwmenau gwartheg.

Mae'r rwmen yn rhan hanfodol o system dreulio gwartheg; mae'n cynnwys cymuned facterol amrywiol sy'n dadelfennu'r porfwyd sy'n cael ei fwyta gan yr anifail. Yn ystod y dadelfennu, mae'r bacteria yn y rwmen yn defnyddio ensymau a elwir yn lipasau.  Mae'r rhain yn prosesu brasterau ac yn caniatáu iddynt fynd yn ddirlawn.

Yn ddiweddar, cafodd enw da cig coch ei bardduo oherwydd y braster mae'n ei gynnwys – er bod y braster hwnnw'n darparu maetholion llesol a hanfodol. Mae'r cysylltiad rhwng cymeriant uchel o asidau brasterog dirlawn a chlefydau cronig, fel clefyd coronaidd y galon, yn hysbys.  Felly mae'n bwysig ein bod yn cyfyngu ein cymeriant o'r asidau hyn - ond, ar yr un pryd, yn dal i fwyta maetholion pwysig.

Oherwydd hyn, ein nod yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth, yw cynyddu cyfran yr asid brasterog amlannirlawn llesol mewn cig a lleihau cyfran yr asidau brasterog dirlawn mewn cig a llaeth. Bwriadwn wneud hyn wrth ddefnyddio'r lipasau ac asidau brasterog amlannirlawn eu hunain i lesteirio'r prosesau sy'n arwain at ddirlawnder brasterau (yn yr achos hwn, lipolysis a biohydrogeniad).

Hyd yma rydym wedi cymryd camau pwysig tuag at gadarnhau bod modd atal biohydrogeniad wrth ddefnyddio asidau brasterog amlannirlawn.  Er na ellir efelychu'r lefelau hyn yn briodol wrth ddefnyddio porfwyd wedi'i wella, mae modd gwneud hyn wrth ddefnyddio ychwanegion ensym. Y cam nesaf fydd archwilio ensymau er mwyn cael hyd i un sydd yn addas ar gyfer rwmenau 

Cig coch mewn diet cytbwys

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC