Hannah Vallin 

 

Sefydliad: Prifysgol Aberystwyth

Effeithiau olew biwglos y wiber ar ecosystem ficrobaidd y rwmen

Y Cefndir

Mae clefyd coronaidd y galon yn achosi 100,000 o farwolaethau yn flynyddol.  Mae llawer o astudiaethau wedi cyfrannu at y cyngor y dylai cymeriant asid brasterog dirlawn, er mwyn lleihau’r perygl o’r clefyd, fod yn <0.10 ac asidau brasterog amlannirlawn n-6:n-3 yn <4  ar gyfer y diet cyfan.  O’r herwydd, mae cynyddu asidau brasterog amlannirlawn C20n-3 hirgadwyn yn ogystal â’r asidau brasterog amlannirlawn 18:3n-3 mewn cig eidion yn hanfodol er mwyn gwneud y cig yn ‘iachach’ i’r defnyddiwr. 

Mewn anifeiliaid sy'n cnoi cil, ni chafodd trosiant 18:3n-3 i’w deilliadau hirgadwyn asidau brasterog amlannirlawn C20n-3 fawr o sylw.  Y cam cyntaf wrth drosi 18:3n-3 i’w ddeilliad hirgadwyn yw ymestyniad i 18:4n-3 (asid stearidonig) (Williams a Burge, 2006).  Ystyrir bod y cam cyntaf hwn yn creu arafwch ac mae mynediad i’r llwybr asid stearidonig yn debygol o olygu mwy o drosi i’r asidau brasterog amlannirlawn-C20 hirgadwyn. 

Gwnaeth IBERS astudiaeth fel rhan o’r prosiectau “Strategaethau’n seiliedig ar blanhigion i wella gwerth maethol cig eidion i'r defnyddiwr” – Probeef a “Gwella diogelwch cig eidion a chynhyrchion cig eidion i’r defnyddiwr mewn cynhyrchu a phrosesu” - Prosafebeef pan gafodd lefelau amrywiol o olew biwglos y wiber (â chyfraddau uchel o asid stearidonig) eu bwydo i fustych cyn eu lladd a dadansoddi’r asid brasterog yn y cyhyrau.  Ni olygodd olew biwglos y wiber gynnydd yng nghynnwys asidau brasterog amlannirlawn C20n-3 hirgadwyn yn y cyhyrau ond cafwyd gostyngiad sylweddol yn y cynnwys asid brasterog dirlawn.  Bydd y bacteria yn y rwmen yn trosi asidau brasterog amlannirlawn yn asidau brasterog dirlawn ac mewn astudiaeth a oedd yn cyd-redeg, buom yn casglu samplau o’r rwmen ar ôl bwydo biwglos y wiber. Bydd asesu effeithiau ychwanegu olew biwglos y wiber ar ficrobiota’r rwmen wrth ddefnyddio dilyniannu trwybwn uchel yn gwella ein dealltwriaeth o’r rhan y mae bacteria yn ei chwarae yn y cynnwys asidau brasterog dirlawn olaf mewn cig eidion.

Amcan

Ymchwilio i effeithiau olew biwglos y wiber ar ecosystem ficrobaidd y rwmen.

Gwerth i’r diwydiant

Bydd yr ymchwil hwn yn gwella ein dealltwriaeth o’r cyfraniad y gall bacteria’r rwmen ei chwarae yn y cynnwys asid brasterog olaf mewn cig.
 

I weld poster sy’n esbonio canlyniadau’r prosiect hwn, cliciwch yma

I weld yr Adroddiad Terfynol, cliciwch yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC