Ysgoloriaethau 

Ysgoloriaeth HCC

Mae ysgoloriaeth HCC yn awr ar agor.

Cliciwch yma er mwyn lawrlwytho ffurflen gais.

Dyddiad cau: Dydd Llun 18 Mehefin 2018

Scholarship_Map_CYM.png

 

Ydych chi am:

  •       wella eich busnes;

  •       teithio dramor i ymweld â chynhyrchwyr eraill;

  •       dysgu mwy am y diwydiant byd eang;

  •       trosglwyddo gwybodaeth i ffermwyr?

Yna mae HCC am glywed gennych.

Mae HCC yn cynnig yr ysgoloriaeth flynyddol yma i ymgeiswyr sydd yn gweithio neu'n cael eu cyflogi yn llawn amser yn niwydiant cig coch Cymru ac a fydd, ym marn y panel cyfweld, yn gallu cynnig rhywbeth arbennig i'r diwydiant.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus gyfle i dreulio hyd at chwe wythnos yn cael profiad o'r diwydiant defaid a/neu gig eidion mewn gwlad o'u dewis eu hunain.                 

Rhaid i'r rhai sy'n ymgeisio am yr ysgoloriaeth ddangos pam y byddai'n fanteisiol iddynt fel unigolion ac i'r diwydiant yng Nghymru yn gyffredinol pe baent yn cael eu dewis. Bydd disgwyl i ysgolorion, ar ôl dychwelyd, i drafod eu profiadau â'r diwydiant amaethyddol yng Nghymru trwy gyfrwng grwpiau o ffermwyr megis cymdeithasau Tir Glas, grwpiau trafod Cyswllt Ffermio a'r undebau amaethyddol.

 

Scholar_2.png

Enillwyr blaenorol Ysgoloriaeth HCC a'u hadroddiadau:

Blwyddyn

Ysgolhaig

Adroddiad

Cyrchfan

2016

Richard Roderick

 

America

2016

Peter Rushforth

 

America

2015

Huw Williams

Effectiveness of DNA Shepherding and EID tracking in extensive systems to determine parentage within stud flocks

Seland Newydd

2015

James Powell

Land Development and Pasture Crop Utilisation 

Iwerddon a Seland Newydd

2015

Eleri Price

Genetic selection for lamb meat yield and quality in New Zealand and Australia

Seland Newydd

2014

Shaun Hall

Genetic Improvement – The Future of a Profitable Sheep Enterprise?

Seland Newydd

2013

Tom Jones

Selective Breeding To Improve The Efficiency Of Breeding Ewes

Seland Newydd

2012

Gwyn Johnson

A report investigating how to reduce the impact of gastrointestinal nematodes and their resistance to anthelmintic treatments in sheep production

Seland Newydd

2012

Alison Jones

Lamb grading systems and payment methods in America and France

Ffrain a'r UDA

2011

Illtud Dunsford

From Gate to Plate: A Study of North American Charcuterie

UDA

2011

Mair Morgan

Improving Production and Reducing Greenhouse Gas Emissions

Awstralia a Seland Newydd

2011

Robert Powell

Sustainable intensification – More stock, Less Costs

Seland Newydd

2010

William Evans

Beef Production in South America

De America

2010

Rob Cumine

“How can farmers be rewarded for producing better eating quality beef?”

Awstralia 

2009

Eurion Thomas

Forage Utilisation in Sheep Management Systems

Seland Newydd

2008

Tony Davies

Report of Travel to Norway

Norwy

2008

Keith Williams

Tour of New Zealand

Seland Newydd

2008

Marc Jones

How is New Zealand Changing its Lamb Production Systems to Meet its Changing Markets?

Seland Newydd

2008

Jessica Evans-Williams

Welsh Black Cattle in Australia & Second World International Conference

Awstralia

2007

Rhodri Davies

Management Systems

Seland Newydd

2007

Bedwyr Jones

Pwyso A Mesur Recordio Defaid yn Seland Newydd

New Zealand

2007

Roger James

Study Tour of New Zealand

Seland Newydd

2006

Paul Morris

Easy-care sheep management

Seland Newydd

2006

Emyr Owen

Farming without subsidies

Seland Newydd

2005

Catherine and Michael Roberts

Easy care systems

Seland Newydd

2005

Robyn Benbow

Use of Information Technology within the livestock sector and practical solutions for animal identification

Awstralia a Seland Newydd

2004

Dr Nigel Scollan

Beef production and quality

Awstralia

2004

Bryn Hughes

Quality beef production

UDA

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC