Sheep Breeders Round Table 

logo-and-twitter-hashtag-1488796428.jpg

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

Bydd y cynhadledd, sy’n dwyn y teitl ‘Meddwl yn Gadarnhaol’, yn dwyn arbenigwyr ynghyd i drafod y sialensau a’r cyfleon o ran bridio defaid, gyda ffocws arbennig ar y datblygiadau diweddara o ran geneteg a chael diadell i berfformio ar ei gorau.

Daw ffermwyr, bridwyr, ymchwilwyr a milfeddygon i’r digwyddiad ac mae’n gyfle gwych i unrhywun sydd ynghlwm â’r diwydiant i glywed gan arbenigwyr am ddatblygiadau newydd – gan gynnwys siaradwyr rhyngwladol o Iwerddon a Gwlad yr Iâ.

Bydd y sesiynau’n cynnwys cyflwyniad ar ganlyniadau diweddaraf y prosiect geneteg mawr ‘RamCompare’, yn ogystal â sesiynau ar farchnata, creu cig sydd o safon uchel o ran blas, a sut y gall geneteg gyfrannu i sicrhau elw gwell i ffermwyr mynydd.

Mae HCC yn un o drefnwyr y gynhadledd a bydd y nawdd yn cwmpasu’r ffi llawn a llety.

Rhaglen Sheep Breeders Round Table 2017

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC