Iechyd ac Addysg 

 

Mae bwyd, maeth ac ymarfer corff yn hollbwysig i’n hiechyd a’n lles yn gyffredinol. Bwyta ac yfed yn iach yw conglfaen ffordd iach o fyw i chi a’ch teulu.

HCC15007_-_HCCs_Elwen_Roberts_talks_to_food_teachers_during_the_workshop.jpg

Gall cigoedd coch heb fawr o fraster, gan gynnwys cig eidion, porc a chig oen, chwarae rhan bwysig mewn diet cytbwys iach oherwydd mae ganddyn nhw gyfran uchel o faetholion. Mae hyn yn golygu eu bod yn cynnwys amrywiaeth eang o faetholion mewn ychydig iawn o fwyd. Mae cig yn ffynhonnell bwysig o brotein. Mae hefyd yn cyfrannu mwynau ac elfennau hybrin i’r diet, yn enwedig haearn a sinc. Mae’n ffynhonnell bwysig o fitaminau B, gan gynnwys B12, nad yw ar gael yn naturiol mewn bwydydd sy’n dod o blanhigion.

Mae gwybodaeth fanylach am gig coch yn y diet ar gael o dan diet cytbwys ac yn ein taflenni ffeithiau yn yr adran diet.

Mae’r taflenni ffeithiau hyn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf wedi’i seilio ar dystiolaeth am y berthynas rhwng cig coch ac iechyd a maeth.

Hefyd, mae gan HCC gyfres o adnoddau ynglŷn â dietau cytbwys a rhan cig coch mewn diet cytbwys.  Mae'r adnoddau hyn ar gael am ddim i ddefnyddwyr, ysgolion a gweithwyr iechyd..

Os byddwch chi’n ymweld â www.eatwelshlamb.com a www.eatwelshbeef.com fe welwch ryseitiau blasus sy’n cynnwys Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Mae manylion ynglŷn â maeth ar gael o dan bob rysáit.

Mae gwybodaeth ychwanegol, newyddion, ymchwil ac adnoddau ar gael yn www.meatandhealth.com

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC