Gyrfaoedd y Diwydiant 

Carcase_selection_training_1_1.jpg

Mae dros 50,000 o bobl yn gweithio yn niwydiant cig coch Cymru mewn amryw o swyddi gwahanol.

Mae HCC wedi cynhyrchu fideo lle mae aelodau o ddiwydiant cig coch Cymru yn sôn am eu gwaith, ac am y manteision o fod yn perthyn i'r sector diddorol hwn.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod rhagor am bob swydd:

Ffermwr

Cigydd

Technegydd Labordy a Rheolwr Lladd-dy

Milfeddyg

Arwerthwr

Rheolwr Gwerthu mewn Lladd-dy a Rheolwr Da Byw

Rheolwr Datblygu Cynhyrchion

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC