Datblygu’r Farchnad 

 

Mae HCC yn warcheidwad i frandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, gan gynnal ymgyrchoedd a gweithgareddau hyrwyddo i godi ymwybyddiaeth o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru a chynyddu’r galw amdanynt ymhlith defnyddwyr ar raddfa fyd eang.

photo_22.JPG

Gartref, mae HCC yn gweithio hefyd gyda mân-werthwyr cadwyn, cigyddion annibynnol a darparwyr gwasanaethau bwyd trwy gynnal rhaglenni hyrwyddo rheolaidd ar gyfer Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Yn ogystal, mae HCC yn weithgar mewn nifer o farchnadoedd pwysig yn Ewrop a thu hwnt, gan ddatblygu a chryfhau’r cyfleoedd busnes i allforwyr cig coch Cymru.

Cliciwch ar yr adrannau isod i ddysgu rhagor am y gwaith sy’n cael ei wneud gan dîm Datblygu’r Farchnad yn HCC ar ran diwydiant cig coch  Cymru.

PGI

Rhagor am y Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig a ddyfarnwyd i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

Y Brandiau

Pam mae brandio yn bwysig i Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru.

Y Defnyddwyr

Rhagor am weithgareddau HCC i hyrwyddo Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru ymhlith y defnyddwyr

Mân-werthwyr

Sut mae HCC yn cefnogi[‘r brandiau yn y sector manwerth yn y DG trwy weithio gydag archfarchnadoedd a chigyddion

Y Gwasanaeth Bwyd

Darganfyddwch sut mae HCC yn cefnogi’r brandiau yn y sector gwasanaeth bwyd yn y DG trwy weithio gyda gwestai, tai bwyta, arlwywyr a chyflenwyr.

Allforio

Rhagor yngl?n â sut mae HCC yn cefnogi brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru dramor.

PGI Logo Welsh Beef Logo Welsh Lamb Logo Porc_Wales_Logo_Primary-01.jpg
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC