Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI 

Butchers.jpg

Mae menter wedi'i lansio i gefnogi cigyddion sy'n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Fe gafodd Clwb y Cigyddion ei sefydlu gan HCC i godi proffil Cig Oen Cymru sydd â PGI a Chig Eidion Cymru sydd â PGI, ynghyd â chigyddion yng Nghymru. Gall cigyddion ymuno am ddim. 

Mae’r manteision yn cynnwys:

  • Pecynnau gwerthu tymhorol ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru sydd â PGI
  • Cylchlythyrau rheolaidd a mynediad i wybodaeth arbennig ar ein gwefan
  • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau unigryw Clwb y Cigyddion
  • Cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasu i godi’ch proffil

Mae rhestr lawn o'r aelodau ar gael yma

Lawrlwythwch cais yma i fod yn Aelod Clwb Cigyddion

Straeon Llwyddiant

Peter_Rushford_2.jpg

 

Llongyfarchiadau i Aelod o Glwb Cigyddyddion HCC, Peter Rushforth ar ennill ac amddiffyn ei deitl fel "Cigydd Ifanc Cymreig" yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2015. Enillodd Peter, o Siop Fferm Swans Yr Wyddgrug, y wobr am yr ail flwyddyn yn olynol

[Yn y llun : Peter Rushford yn arddangos ei sgiliau ar stondin HCC yn ystod Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru. 

 

 

 

Mathew_Vaughn.jpg

 

Llongyfarchiadau i Matthew Edwards, aelod o Glwb Cigyddyddion HCC, ar ennill Cystadleuaeth Cigyddiaeth Genedlaethol “WorldSkills UK” yn y Sioe Sgiliau a gynhaliwyd yn yr NEC Birmingham . Dyfarnwyd y fedal aur i Matthew o “Vaughan’s Family Butchers” , Penyffordd , ger Caer ar ôl dau ddiwrnod o gystadlu brwd yn y Sioe Sgiliau.

[Yn y llun : Matthew Edwards yn arddangos ei sgiliau ar stondin HCC yn  ystod Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru]

 

 

 

 

Ydych chi'n aelod o glwb Cigyddion HCC? Ydych chi neu eich siop gigydd wedl derbyn cydnabyddiaeth yn ddiweddar am eich sgiliau? Rhowch wybod i ni drwy gysylltu ar info@hccmpw.org.uk

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC