Clwb Cigyddion HCC - Cigydd y Flwyddyn! 

Ai chi fydd yn cael eich coroni’n Gigydd y Flwyddyn gan Glwb Cigyddion HCC?

Mae HCC yn cynnal cystadleuaeth yn unswydd ar gyfer aelodau o’r Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Cynhelir y gystadleuaeth ar stondin HCC yn Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd ar 25 Gorffennaf 2017.

Dewisir dau / dwy gigydd i gymryd rhan yn y rownd derfynol fydd yn arddangos eu sgiliau bwtshera a chreu cynnyrch trwy greu arddangosfa atyniadol i brynwyr gan ddefnyddio Cig Oen a Chig Eidion Cymru. 

Bydd yr enillydd yn derbyn y wobr a’r teitl Cigydd y Flwyddyn—Clwb Cigyddion HCC, ac yn cael bod yn rhan o weithgaredd marchnata ac yn cael cyfleon cyffrous i weithio gyda HCC yn y dyfodol. Byddant hefyd yn ennill pryd tri-chwrs i ddau berson yn un o fwytai Clwb Cig Oen Cymru HCC

Ffurflen Gais 

Dyddad Cau: Dydd Gwener 23 Mehefin 2017

DSC08077.JPG

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC