Gweithgareddau Defnyddwyr 

Mae HCC yn gweithio drwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo cig coch Cymru ymhlith defnyddwyr mewn amryw ffyrdd gan gynnwys arddangosiadau coginio mewn digwyddiadau, ymgyrchoedd hysbysebu ac, yn fwy diweddar, drwy rwydweithio cymdeithasol.

Digwyddiadau

Mae HCC yn mynychu digwyddiadau ar draws Cymru a Lloegr er mwyn dod i gysylltiad ag aelodau o’r cyhoedd i hyrwyddo rhinweddau unigryw Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru.Taste_of_London.JPG

Mae digwyddiadau amrywiol yn gyfle i gyfarfod â defnyddwyr ac yn rhoi cyfle iddyn nhw flasu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, a’u cymell i brynu oddi wrth eu mân-werthwr lleol a mwynhau’r bwyd yn eu cartref, neu i ymweld ag un o dai bwyta ein Clwb Cig Oen Cymru lle gall un o brif  ben-cogyddion y DG baratoi’r bwyd iddyn nhw.

Hysbysebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mae HCC yn hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru  trwy ymgyrch hysbysebu wedi’i thargedu ar farchnadoedd allweddol.

Yn ystod y tymhorau brig, mae HCC yn hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru  trwy ymgyrchoedd hysbysebu yng Nghymru ac yn ne ddwyrain Lloegr. Yn ogystal â chanolbwyntio ar y marchnadoedd allweddol hyn yn ystod cyfnodau brig, mae HCC yn cefnogi’r diwydiant drwy gydol y flwyddyn mewn cylchgronau a phapurau newydd penodol.

I weld yr hysbysebion diweddaraf, cliciwch yma i ymweld â’n sianel YouTube.

Mae HCC hefyd yn cynnal nifer o ymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus drwy gydol y flwyddyn.  Targedir y rhain ar gyfryngau’r defnyddwyr yn y DG i hyrwyddo’r brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Gwefannau a Chyfryngau Cymdeithasol

Yn 2008, lansiodd HCC wefan fel bod defnyddwyr cig coch Cymru yn gallu cael hyd i wybodaeth ddefnyddiol a fyddai’n eu galluogi i fwynhau profiad bwyta cyflawn. Mae’r wefan yn cynnwys ryseitiau a chynghorion ar sut i baratoi gwahanol ddarnau o gig coch Cymru fel bod defnyddwyr yn gallu ei wirioneddol fwynhau, a gwybodaeth am y modd y caiff ei gynhyrchu.  Mae hyn yn gymorth i gadarnhau’r neges fod cig oen Cymru yn cael ei gynhyrchu’n naturiol, i safonau uchel.

Yn fwy diweddar, mae HCC wedi dechrau cysylltu’n fwy uniongyrchol â defnyddwyr trwy ddefnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel FacebookTwitter, Pinterest ac Instagram. Yn gynyddol, mae’r cyfryngau cymdeithasol yn mynd yn ffordd hanfodol o hyrwyddo cynhyrchion ac maent yn ein helpu i gyfathrebu â’n marchnad darged mewn ffordd fwy uniongyrchol a rhyngweithiol.
 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC