Wythnos Caru Cig Oen, 1-7 Medi 2016 

LoveLambWeekTwitterBanner.jpg

Ydych chi’n teimlo’n angerddol am gig oen lleol? Yn mwynhau cig oen wedi’i rostio, neu mewn cyri, tagine neu fyrgyr? Eisiau rhannu rysáit arbennig er mwyn i bawb gael ei fwynhau?

 

Ai ‘ydw’ oedd yr ateb? Ymunwch â ni i ddathlu cig oen gorau ein gwlad yr wythnos hon!

 

Dewch yn rhan o ymgyrch ledled y DU i hyrwyddo a chodi proffil cig oen lleol rhwng 1-7 Medi sef Wythnos Caru Cig Oen.

 

Rhowch wybod i’ch ffrindiau, teulu a’ch cymdogion bod cig oen tymor newydd ar gael yn helaeth yn yr archfarchnadoedd a siopau cigyddion ym misoedd yr Haf a’r Hydref, y cyfnod pan fydd Cig Oen Cymru yn dymhorol.

 

 

Sut i ymuno yn yr ymgyrch?

 

  • Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter, Facebook ac Instagram i hyrwyddo cig oen gan ddefnyddio #WythnosCaruCigOen. Rhannwch luniau o unrhyw weithgaredd neu bryd bwyd blasus yn cynnwys cig oen i dynnu dŵr o’r dannedd. Gallwch hefyd ein tagio yn eich negeseuon - @HybuCigCymru neu @WelshLamb_PGI.
  • Ewch i ymweld â’ch siop fferm, cigydd neu dafarn leol a gofynnwch iddynt hyrwyddo Wythnos Caru Cig Oen. Beth am gysylltu â’r ysgol leol hefyd i dynnu eu sylw at yr ymgyrch ar ddechrau’r tymor newydd?
  • Rhowch gynnig ar goginio rhai o’n rysetiau Cig Oen Cymru gwych sydd wedi’u rhestru ar ein gwefan - http://eatwelshlambandwelshbeef.com/cy/recipes - a rhowch wybod i ni pa un yw eich ffefryn!
  • Chwiliwch am ein taflenni rysetiau yn eich siop gigydd leol am fwy o syniadau blasus! Rhowch wybod i bawb ar Twitter lle i gael gafael ar y taflenni gan ddefnyddio #CigyddLleol.
  • Lawrlwythwch ein posteri ac adnoddau Twitter isod i hyrwyddo digwyddiadau, i godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch ac unrhyw syniadau eraill sydd gennych.

Adnoddau
Baner Twitter

Baner Facebook
Poster

 

Mae mwy o wybodaeth ar wefan NSA: http://www.nationalsheep.org.uk/lovelamb/

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC