Allforio 

PGI Logo  Welsh Beef Logo   Welsh Lamb Logo

Mae’r galw am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o'r tu allan i’r DG yn tyfu drwy’r amser a dyletswydd HCC yw datblygu marchnadoedd sy’n bodoli a chael hyd hefyd i farchnadoedd newydd ar gyfer cig coch Cymru.

Rydym yn cynorthwyo allforio cig coch Cymru trwy ymchwil marchnata, deunyddiau cyhoeddusrwydd a chyfarfodydd gyda mewnforwyr.

Trwy gynnal ymchwil marchnata, gallwn asesu sut mae modd i ni ddatblygu cyfleoedd pellach ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn gwledydd sydd eisoes yn mewnforio cig coch Cymru. Mae’r ymchwil hwn hefyd yn caniatáu i ni chwilio am wledydd newydd sy’n dymuno prynu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Yna rydym yn trefnu teithiau i ddod â mewnforwyr, mân-werthwyr a chyflenwyr i Gymru o wledydd tramor i hyrwyddo diwydiant cig coch Cymru yn eu plith a sôn sut y byddai prynu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn fanteisiol i’w busnesau.

Hefyd, rydym yn teithio gydag allforwyr cig coch Cymru i gynyddu'r gwerthiant mewn gwledydd sydd eisoes yn mewnforio Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ac i chwilio am farchnadoedd newydd i’n hallforwyr. Rhan bwysig o hyn yw presenoldeb HCC mewn sioeau masnach rhyngwladol allweddol fel Sial (Paris), Anuga (Cologne) a HOFEX (Hong Kong). Mae’r digwyddiadau hyn yn caniatáu i HCC hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ymhlith rhai o brif brynwyr bwyd y byd a gwneud yn siŵr fod y brandiau’n cael eu gosod ar ben uchaf y farchnad.

Hefyd, rydym wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau sy’n anelu at ddatblygu ymhellach y marchnadoedd tramor ar gyfer cig coch Cymru. Cynhyrchwyd dogfennau mewn nifer o ieithoedd tramor i hyrwyddo ansawdd cig coch Cymru i ddarpar fewnforwyr, a chynhyrchwyd deunydd pwynt talu ar gyfer rhai marchnadoedd allweddol i hyrwyddo blas unigryw ac aml-ddefnydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ymhlith siopwyr mewn gwledydd tramor.

 
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC