Y Gwasanaeth Bwyd 

Mae’r sector gwasanaeth bwyd yn y DG (sy’n cael ei adnabod hefyd fel y sector gwestai, tai bwyta ac arlwyo (HORECA)) yn farchnad bwysig i gig coch Cymru. Felly, mae HCC yn datblygu gwahanol brosiectau i ddeall y sector ac i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer brandiau cig coch Cymru.

Mae HCC yn cynnal ymchwil marchnata i ddeall y sectorau gwasanaeth bwyd a chael hyd i gyfleoedd newydd i werthu cig coch Cymru. Yn ogystal, mae HCC yn cydweithio â chyflenwyr y gwasanaeth bwyd er mwyn gwneud yn siŵr fod cig coch Cymru yn cael ei labelu a’i farchnata’n gywir i westai, tai bwyta ac arlwywyr.

Un prosiect pwysig a ddatblygwyd gan HCC yw ‘Clwb Cig Oen Cymru’ ar gyfer pen-cogyddion a pherchnogion tai bwyta sy’n gosod Cig Oen Cymru ar eu bwydlenni yn rheolaidd. Mae’r clwb, a lansiwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn 2010, wedi mynd o nerth i nerth ac mae busnesau o bob cwr o’r byd wedi ymaelodi yn y clwb. I gael rhagor o fanylion, byddwch cystal â chlicio yma.

Yn ogystal â gweithio gyda chyflenwyr y gwasanaeth bwyd, rydym hefyd yn cyfarfod ag awdurdodau lleol, trefnwyr digwyddiadau a chyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru i’w cymell i brynu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Ochr yn ochr â hyn, mae yna weithgareddau hyrwyddo i wneud pobl yn fwy ymwybodol o gig coch Cymru.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC