Mân-werthwyr 

Mae HCC yn gweithio gyda mân-werthwyr yn y DG – o gigyddion lleol i archfarchnadoedd – sy’n gwerthu cig coch Cymru.

Mae HCC yn cynhyrchu deunyddiau pwynt talu, megis posteri a llyfrynnau ryseitiau, sy’n cael eu dosbarthu i fân-werthwyr yn ystod y flwyddyn i’w helpu i hyrwyddo cig coch ymhlith eu cwsmeriaid.  Mae’r ymgyrchoedd hyn yn helpu mân-werthwyr i adnewyddu’r modd y maent yn hyrwyddo Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru drwy’r amser ymhlith defnyddwyr.Meat_display.JPG

Mae HCC yn cyfarfod yn rheolaidd â mân-werthwyr i ddatblygu strategaethau newydd ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion cig coch Cymru ymhlith siopwyr a gwneud y brandiau’n fwy gweladwy.  Caiff hyn ei wneud trwy weithgareddau hyrwyddo megis hyrwyddiadau ar-becyn a chystadlaethau yn ogystal â deunyddiau pwynt talu.

Mae HCC yn chwilio drwy’r amser am gyfleoedd manwerth newydd ar gyfer cig coch Cymru ac yn dadansoddi’r data manwerth diweddaraf i wneud yn siŵr fod y diwydiant yn cael gwybodaeth gyson trwy ein bwletinau marchnad a chyfle i gadw’n gyfoes â thueddiadau diweddaraf y farchnad.

Yn ogystal, mae HCC wedi cyflwyno mentrau newydd i fân-werthwyr megis ‘Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru’, sydd â’r nod o helpu cigyddion yng Nghymru sy’n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma (dolen).

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC