Y Brandiau 

PGI_BEEF_and_LAMB.jpg

Creu cynnyrch rhagorol gyda'r goreuon

Dim ond y gorau sy'n cyfrannu at greu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI. Dyma yw hanfod y brand. Rydym yn creu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI premiwm o safon uchel iawn gan ddefnyddio'r gorau o Gymru.

Mae ffermwyr Cymru wedi perffeithio’r grefft o gynhyrchu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI dros y canrifoedd ac mae’r technegau ffermio wedi’u rhoi ar brawf dro ar ôl tro. A thros filiynau o flynyddoedd, mae tirwedd sy’n berffaith ar gyfer magu ŵyn a gwartheg wedi’i chreu. Mae'r amgylchedd unigryw, a glawiad trwm, yn creu porfa fras a grug sy'n rhoi i Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI eu blas unigryw.

Ond nid ein barn ni yn unig yw hyn. Mae ein statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) yn gwarchod y cynnyrch rhag efelychiad ac yn sicrhau mai ni yn unig sydd â’r hawl i’w harddel. Mae hyn yn arwain at addewid brand cryf i ddefnyddwyr. Wrth brynu Cig Oen Cymru PGI neu Gig Eidion Cymru PGI, gallwch ddisgwyl cynnyrch premiwm o safon uchel âblas bendigedig a grëwyd yng Nghymru, wrth gwrs!

HCC yw gwarcheidwad brandiau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru. Mae’n ddyletswydd arnom i wneud yn siŵr fod y brandiau’n cael eu defnyddio’n effeithlon a chywir i hyrwyddo cig coch Cymru ymhlith defnyddwyr yma yn y DG ac ar draws y byd. Mae'r brandiau'n cael eu hyrwyddo trwy weithgareddau i ddefnyddwyr, cysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu, a deunydd hyrwyddo i fân-werthwyr, cigyddion a’r cyhoedd. 

Os am fwy o wybodaeth a rysetiau yn defnyddio Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru, ewch i'n gwefannau eraill:

www.eatwelshlambandwelshbeef.com

www.hcctrade.com

www.porc.wales

Porc_Wales_Logo_Primary-01.jpg

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC