Newyddion a Digwyddiadau 

Mae datblygiadau newydd bob dydd yn y diwydiant cig coch yng Nghymru - yn y marchnadoedd cartref ac allforio, o fewn y diwydiant ei hun ac ym maes polisi. 

Dyma rai o'r storiau diweddaraf ynglyn â'n gwaith. 

Os ydych yn aelod o'r wasg neu'r cyfryngau ac am wneud ymholiad cysylltwch â Swyddfa'r Wasg HCC ar 01970 625050.

Gweld archif
 • Ffermwr ifanc o Sir Drefaldwyn yn annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth cig coch

  May 22 2018

  Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer ysgoloriaeth teithio Hybu Cig Cymru (HCC), ac mae ffermwr ifanc o Sir Drefaldwyn wedi bod yn annog eraill i fanteisio ar y cyfle i ddysgu o’r arferion gorau o bob cwr o’r byd.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor newydd ar sut i fynd i’r afael â llyngyr

  May 17 2018

  Hybu Cig Cymru yn cyhoeddi llyfryn newydd

  Darllenwch fwy
 • Gweledigaeth 2025: Prosbectws ar gyfer Diwydiant Proffidiol a Chynaliadwy

  May 16 2018

  Dadlennwyd prosbectws dewr a hyderus ar gyfer dyfodol ffermio da byw yng Nghymru gan Kevin Roberts, cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Dyfodol Brandiau Bwyd Gwarchodedig ar ôl Brexit yn bwnc llosg

  May 15 2018

  Cig Oen a Chig Eidion Cymru ymysg cynrychiolwyr o fwydydd gwerth £4.8 biliwn o allforion mewn digwyddiad yn San Steffan

  Darllenwch fwy
 • Rhifyn newydd o’r ‘beibl’ tir glas yn hybu proffidioldeb y fferm

  May 11 2018

  Bydd rhifyn newydd o’r cyfeirlyfr hadau glaswellt, sy’n helpu ffermwyr i gynhyrchu gwair a chynyddu elw, yn cael ei lansiad Cymreig yn Nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yng Ngharnbwll, Four Crosses, ger y Trallwng ar 16 Mai 2018.

  Darllenwch fwy
 • Ystadegau newydd yn dangos y ffordd o ran cynhyrchu cig eidion yn effeithiol

  May 8 2018

  Mae data newydd gan y Gwasanaeth Symudiadau Gwartheg Prydeinig (BCMS) wedi amlygu ffyrdd y gall ffermwyr cig eidion ganolbwyntio’u hymrdrechion i wella proffidioldeb eu busnes, yn ôl y corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Canolbwyntio ar gynhyrchu porthiant yn effeithlon mewn digwyddiad tir glas

  May 4 2018

  A'r tywydd yn dechrau newid ar ôl rhai misoedd anodd, mae’n anochel fod ffermwyr da byw yn dechrau meddwl am gynhyrchu glaswellt – i’w bori gan da byw ac i gynhyrchu silwair ar gyfer y gaeaf nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr porc yn arwain y ffordd yng ngwobrau bwyd Cymru

  May 1 2018

  Mae cwpwl o Sir Gaerfyrddin yn dathlu llwyddiant nodedig i’w cynnyrch cig cartref.

  Darllenwch fwy
 • Myfyrwyr o’r Eidal yn darganfod gwir flas Cymru

  Apr 20 2018

  Bu pen-cogyddion Ewropeaidd y dyfodol yn teithio ar hyd Cymru yn ddiweddar, gan brofi’r gorau o ddiwylliant bwyd y wlad, gan gynnwys Cig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch galed gan HCC i ddatblygu marchnadoedd newydd

  Apr 18 2018

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn edrych ymlaen at sawl wythnos brysur wrth iddo chwilio am farchnadoedd y tu allan i Ewrop a allai fod yn bwysig iawn i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit.

  Darllenwch fwy
 • Ffactorau’n Cyfuno i Roi Hwb i Brisiau Ŵyn

  Apr 13 2018

  Ers dechrau’r flwyddyn, mae prisiau ŵyn ym martiau Cymru wedi cyrraedd lefelau uchel nas gwelwyd ers rhai blynyddoedd.

  Darllenwch fwy
 • Enillwyr cystadleuaeth yn dysgu sut i berffeithio prydau porc o Gymru gyda'r cogydd teledu, Angela Gray

  Apr 6 2018

  Ar ôl cyhoeddi enillydd cystadleuaeth 'Canfod Porc Lleol', mwynhaodd wyth person lwcus ddiwrnod yng Ngwinllan hardd Llanerch yn dysgu sut i baratoi'r prydau porc perffaith gyda'r cogydd teledu gwych, Angela Gray.

  Darllenwch fwy
 • Gyrfaoedd mewn bwyd yn cael sylw mewn cynhadledd i athrawon

  Apr 5 2018

  Cafodd athrawon eu hannog i ysbrydoli myfyrwyr i geisio am gyrfa yn y sector bwyd a diod mewn cynhadledd ddiweddar a drefnwyd gan Meat & Education a Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gweithdy yn ymchwilio i dechnolegau newydd er mwyn helpu’r diwydiant cig i greu llai o wastraff

  Mar 29 2018

  Daeth Hybu Cig Cymru (HCC) â gwyddonwyr a phroseswyr cig at ei gilydd mewn digwyddiad arbennig a oedd yn ymwneud â defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i wneud mwy o elw ac i amharu llai ar yr amgylchedd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn Hybu Bwyd o Gymru dros gyfnod y Pasg

  Mar 29 2018

  Bu dau ffermwr da byw o Gymru yn Llundain yn ystod y dyddiau diwethaf er mwyn hyrwyddo rhinweddau cynnyrch cartref.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC