Newyddion a Digwyddiadau 

Mae datblygiadau newydd bob dydd yn y diwydiant cig coch yng Nghymru - yn y marchnadoedd cartref ac allforio, o fewn y diwydiant ei hun ac ym maes polisi. 

Dyma rai o'r storiau diweddaraf ynglyn â'n gwaith. 

Os ydych yn aelod o'r wasg neu'r cyfryngau ac am wneud ymholiad cysylltwch â Swyddfa'r Wasg HCC ar 01970 625050.

Gweld archif
 • Cadeirydd newydd HCC yn edrych ymlaen at yr her

  Jul 21 2017

  Yn dilyn ei benodiad fel cadeirydd parhaol HCC, trwy broses benodi dan ofal Llywodraeth Cymru, mae Kevin Roberts wedi amlinellu rôl hanfodol y bwrdd ardoll cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad yn rhoi hwb mawr i Gig Oen Cymru

  Jul 21 2017

  Ar drothwy’r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop, mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi rhoi croeso cynnes i’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

  Darllenwch fwy
 • Marchnadoedd newydd yn golygu bod anghenion defnyddwyr yn bwysicach nag erioed i ffermwyr

  Jul 20 2017

  Mae newidiadau mewn patrymau masnach byd eang ar ôl Brexit, yn ogystal â datblygiadau mewn chwaeth cwsmeriaid domestig, yn golygu y bydd cynhyrchu cig ar gyfer defnyddwyr yn bwysicach nag erioed, yn ôl y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o gynnyrch cig arloesol i ymwelwyr y Sioe Frenhinol

  Jul 18 2017

  Bydd ymwelwyr i stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Sioe Frenhinol eleni yn cael cip olwg ar rai o gynhyrchion cig coch diweddaraf y farchnad.

  Darllenwch fwy
 • Awydd herio cigydd cryfaf Cymru?

  Jul 14 2017

  Mae cigydd o dde Cymru wedi’i enwi fel dyn cryfaf Cymru o ganlyniad i’r hyfforddiant corfforol sy’n rhan o’i ddyletswyddau dyddiol, a chynnwys cig coch yn ei ddiet.

  Darllenwch fwy
 • Denmarc yn cyfri defaid Cymru

  Jul 13 2017

  Yr wythnos hon, bydd pobl Denmarc yn cael gweld sut mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu gyda lansiad Camera Cig Oen arloesol - ffrwd byw 24-awr o dirlun Cymru sy’n dangos defaid ac ŵyn yn crwydro’n rhydd yn eu hamgylchedd naturiol.

  Darllenwch fwy
 • Cyfraniad cadarnhaol amaeth yn derbyn sylw mewn fforwm ar newid hinsawdd

  Jul 12 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn pwysleisio’r cyfraniad cadarnhaol y gallai’r sector amaeth yng Nghymru ei wneud i liniaru newid hinsawdd mewn tystiolaeth a roddwyd i Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU yng Nghaerdydd wythnos diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion i gynnig ysbrydoliaeth newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion

  Jul 11 2017

  Wrth arwain i fyny at Sioe Frenhinol eleni yn Llanelwedd, mae’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn cydweithio gyda rhai o gogyddion mwyaf arloesol y wlad er mwyn arddangos rysetiau newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion o Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Siopwyr Ffrengig yn croesi bysedd am daith i Gymru i gael gwir flas Cig Oen Cymru

  Jul 10 2017

  Mae siopwyr mewn archfarchnadoedd Ffrengig yn ffodus i gael cynnig cyffrous yr haf hwn. Mae pawb sy’n prynu Cig Oen Cymru o gownteri cigyddion rhai o siopau Monoprix yn cael cyfle i ennill penwythnos i’r wlad ble caiff y cig ei gynhyrchu.

  Darllenwch fwy
 • Galw ar drigolion Sweden i ganolbwyntio ar goginio!

  Jul 7 2017

  Bwriad yr ymgyrch chwareus yma oedd apelio at bobl Sweden gyda hiwmor ac adloniant ysgafn

  Darllenwch fwy
 • Marchnadoedd yn gweld cynnydd mewn ŵyn tymor newydd

  Jul 7 2017

  Mae cynnydd yn nifer yr ŵyn tymor newydd ar y farchnad eleni, gyda 22% yn fwy o ŵyn wedi’u gwerthu ym marchnadoedd Cymru rhwng Mawrth a diwedd Mehefin o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2016.

  Darllenwch fwy
 • Daw Gorffennaf â chyfleoedd newydd ar gyfer rheoli iechyd y ddiadell

  Jul 5 2017

  Yn ystod mis Gorffennaf, bydd un o’r arfau diweddaraf ar gyfer brwydro yn erbyn llyngyr

  Darllenwch fwy
 • Bwtsheriaid buddugol yn trin Cig Oen Cymru o’r safon uchaf

  Jul 3 2017

  Tra bo’r Llewod yn paratoi i herio pencampwyr y byd rygbi, y Crysau Duon, bu rhai o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon hefyd ar waith, yn cystadlu am lefydd yn rownd derfynol cystadleuaeth nodedig Worldskills UK.

  Darllenwch fwy
 • Cebabs Imran i serennu mewn menter bwyty dros-dro

  Jun 30 2017

  Mae Imran Nathoo, y cogydd arloesol a serennodd yng nghyfres Masterchef y BBC, yn cydweithio cyda Hybu Cig Cymru (HCC) ac un o fwytai pizza gorau Caerdydd i gyflwyno profiad bwyd newydd i’r brifddinas mewn bwyty dros-dro.

  Darllenwch fwy
 • Cydnabyddiaeth frenhinol i gigydd Llanymddyfri

  Jun 21 2017

  Mae busnes cigydd teuluol yn Llanymddyfri, Sir Gâr wedi dangos bod cig coch Cymru yn ddigon da i unrhyw un, hyd yn oed i ddarpar Frenin!

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC