Newyddion 

Gweld archif
 • Porc lleol yn darparu'r diolch perffaith

  Aug 14 2017

  Mae elusen Gymreig a chlwstwr o ysgolion lleol, o ganlyniad i’w hymdrechion codi arian, wedi ennill gwobr o rost mochyn ar gyfer dathliad cymunedol mewn cystadleuaeth gan Porc.Wales.

  Darllenwch fwy
 • HCC’n rhannu syniadau ar sut i dorri lawr ar wastraff bwyd

  Aug 7 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod wrthi’n creu rysetiau blasus er mwyn defnyddio cig sydd dros ben fel rhan o fenter i leihau gwastraff bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Cogydd teledu’n cynnwys Cig Oen Cymru ar fwydlen yr Eisteddfod

  Aug 4 2017

  Mae’r cogydd Ellis Barrie, a gyrhaeddodd rownd derfynol y gyfres ddiwethaf o ‘Great British Menu’, wedi sicrhau y bydd gwersyllwyr diwylliedig yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwledda ar gig oen tymor newydd yn Ynys Môn wythnos nesa.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwyno hwrdd o safon aur neu arian i’ch diadell

  Aug 2 2017

  Tra bod athletwyr yn cystadlu am fedalau sgleiniog ym Mhencampwriaeth IAAF y Byd yn Llundain, bydd ffermwyr yn cynnig am hyrddod gyda thagiau aur ac arian yn arwerthiant hyrddod cynnar NSA Cymru a’r Gororau ddydd Llun (7 Awst).

  Darllenwch fwy
 • Cogydd ifanc yn ymuno â’r sêr yn y Sioe Frenhinol

  Aug 1 2017

  Rhoddwyd cyfle i fyfyrwraig o Dywyn ymuno â rhestr o gogyddion enwog yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos ddiwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Y Porthmyn yn ysbrydoli diwydiant Cig Oen Cymru i dargedu marchnad Llundain

  Jul 31 2017

  Gan efelychu’r porthmyn Cymreig gynt, bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cludo cynnyrch bendigedig cefn gwlad Cymru i Lundain ar Awst 1 fel rhan o ymgyrch hyrwyddo yn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolorion HCC yn rhoi canolbarth Cymru ar y map

  Jul 27 2017

  Wrth i’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) ddathlu ugain mlynedd ers sefydlu’r Gymdeithas Ysgolorion, mae dau unigolyn ifanc ac uchelgeisiol o’r canolbarth ar ben eu digon yn dilyn cyhoeddiad mai nhw fydd yn derbyn Ysgoloriaeth HCC eleni.

  Darllenwch fwy
 • Dathlu cychwyn ymgyrch Cig Oen Cymru gyda Chalan Awst – Calan Oen

  Jul 27 2017

  Wrth i’r Sioe Frenhinol ddirwyn i ben, mae’r diwydiant Cig Oen yng Nghymru yn edrych ymlaen at gychwyn ei ymgyrch hyrwyddo haf yn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Kirsty Williams i lansio adnoddau addysg newydd yn y Sioe Frenhinol

  Jul 25 2017

  Bydd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru yn helpu i lansio nifer o adnoddau ystafell-ddosbarth newydd yn y Sioe Frenhinol, sydd yn anelu at addysu plant am sut mae eu bwyd yn teithio o’r fferm i’r fforc a sut i baratoi cig fel rhan o ddeiet iach a chyt

  Darllenwch fwy
 • Mae allforio yn allweddol i ddyfodol amaeth yng Nghymru, medd cadeirydd newydd HCC

  Jul 24 2017

  Yn ei araith gyntaf ger bron y diwydiant fel cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), bydd Kevin Roberts heddiw’n cyhoeddi llwyddiannau pwysig i ddiwydiant cig coch Cymru wrth ennill busnes newydd, ond bydd yn rhybuddio fod cael mynediad di-rwystr i farchnadoedd y

  Darllenwch fwy
 • Rhoi sylw i amddiffyn enwau bwyd ar ôl Brexit

  Jul 23 2017

  Bydd y nifer gynyddol o fwydydd Cymreig sy’n meddu ar Enwau Bwyd Gwarchodedig Ewropeaidd yn cael eu harddangos yn stondin Hybu Cig Cymru (HCC)

  Darllenwch fwy
 • Cadeirydd newydd HCC yn edrych ymlaen at yr her

  Jul 21 2017

  Yn dilyn ei benodiad fel cadeirydd parhaol HCC, trwy broses benodi dan ofal Llywodraeth Cymru, mae Kevin Roberts wedi amlinellu rôl hanfodol y bwrdd ardoll cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad yn rhoi hwb mawr i Gig Oen Cymru

  Jul 21 2017

  Ar drothwy’r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop, mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi rhoi croeso cynnes i’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

  Darllenwch fwy
 • Marchnadoedd newydd yn golygu bod anghenion defnyddwyr yn bwysicach nag erioed i ffermwyr

  Jul 20 2017

  Mae newidiadau mewn patrymau masnach byd eang ar ôl Brexit, yn ogystal â datblygiadau mewn chwaeth cwsmeriaid domestig, yn golygu y bydd cynhyrchu cig ar gyfer defnyddwyr yn bwysicach nag erioed, yn ôl y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o gynnyrch cig arloesol i ymwelwyr y Sioe Frenhinol

  Jul 18 2017

  Bydd ymwelwyr i stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Sioe Frenhinol eleni yn cael cip olwg ar rai o gynhyrchion cig coch diweddaraf y farchnad.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC