Newyddion 

Gweld archif
 • Newidiadau i Dm Datblygur Farchnad yn HCC

  Apr 10 2012

  Rhoddwyd hwb i'r ymgyrch i gael mwy o bobl yn y DG a thramor i fwynhau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru gan ddau ychwanegiad i dm Hybu Cig Cymru (HCC)

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn newydd yn cynghori ffermwyr ynghylch rheoli llyngyr yr iau

  Apr 4 2012

  Mae llyfryn newydd sy'n cynghori ffermwyr ar sut i ddelio llyngyr yr iau yn eu defaid a gwartheg yn ffrwyth llafur pedair blynedd o ymchwil mewn sefydliadau academaidd yng Nghymru

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn newydd gan HCC yn cynnig 10 syniad da ar gyfer padiau naddion pren

  Apr 3 2012

  Gall padiau naddion pren wedi'u dylunio'n dda fod yn ffordd dda o aeafu gwartheg - o ran lles yr anifeiliaid a'r gost

  Darllenwch fwy
 • Graham yn hongian ei ffedog ar y bach ar l gwaith oes

  Apr 3 2012

  Mae un o bobl fwyaf blaenllaw'r diwydiant cig yng Nghymru yn diosg ei ffedog am y tro olaf ar l 43 blynedd o wasanaeth

  Darllenwch fwy
 • Cyhoeddi taflen newydd am feddyginiaethau i ddefaid

  Apr 3 2012

  Cyhoeddwyd gwybodaeth newydd sy'n rhoi rhestr gyfoes o feddyginiaethau trwyddedig i reoli parasitiaid allanol ar ddefaid gan Hybu Cig Cymru (HCC)

  Darllenwch fwy
 • Awgrymiadau i arbed arian ar y fferm

  Mar 23 2012

  Mae costau uchel yn dal i fod yn bryder ar lawer o ffermydd, er gwaethaf gwell enillion o'r farchnad ar gyfer da byw

  Darllenwch fwy
 • Llai o wartheg cig eidion yng Nghymru, ond nifer y defaid magu yn sefydlogi

  Mar 23 2012

  Mae nifer y gwartheg cig eidion yng Nghymru yn dal i ostwng, ond mae nifer y defaid yn dangos arwyddion o adferiad, yn l ystadegau newydd. Mae'r arolwg amaethyddiaeth blynyddol yn rhoi ciplun o'r diwydiant ym mis Rhagfyr bob blwyddyn

  Darllenwch fwy
 • Cymru yn targedu Rwsia ar gyfer allforio cig coch

  Mar 21 2012

  Mae Rwsia yn darged allforio newydd ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Yn ddiweddar bu tm o archwilwyr o Rwsia yng Nghymru i weld cyflwr ffermydd ac unedau prosesu

  Darllenwch fwy
 • Y Dirprwy Weinidog yn penodi aelodau newydd i fwrdd Hybu Cig Cymru

  Mar 21 2012

  Darllenwch fwy
 • Ewrop yn rhoi gwerth miliynau o bunnau I ddiwydiant cig coch Cymru

  Mar 21 2012

  ‘Gallai buddsoddiad pellach ychwanegu 23m arall at economi Cymru' - adroddiad Mae buddsoddiad gwerth ychydig dros 1 miliwn wedi arwain at fuddion gwerth dros 2.3 miliwn yn niwydiant cig coch Cymru, meddai Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw

  Darllenwch fwy
 • Eisiau blasu la dolce vita yn Milan gyda Chig Oen Cymru?

  Mar 12 2012

  Mae enw Milan yn yr Eidal yn cyfleu ar unwaith ddelwedd o ddinas phensaernaeth syfrdanol a phobl sy'n gwisgo mewn steil

  Darllenwch fwy
 • Neges bwytan iach ar gyfer myfyrwyr Caerdydd a Chasnewydd

  Mar 12 2012

  Mae bwyta'n iach ar arian bach yn gallu bod yn anodd - yn enwedig os ydych chi'n fyfyriwr. Gall pizzas a byrgyrs parod fod yn atyniadol. Ond mae'n llawer iachach, rhatach - a'r un mor hawdd - i brynu'r cynhwysion a'u paratoi eich hunan

  Darllenwch fwy
 • Charolais a HCC yn lansio cystadleuaeth Buches Sugnor Flwyddyn yng Nghymru

  Mar 12 2012

  Mae'r chwilio wedi dechrau am y fuches sugno orau yng Nghymru. Bydd gan bob cynhyrchwr gwartheg sugno o Gaergybi i Hwlffordd sy'n defnyddio tarw Charolais cofrestredig hawl i gystadlu

  Darllenwch fwy
 • Dyfais ar-lein newydd i helpu ffermwyr i gael y prisiau gorau am eu hwyn

  Mar 12 2012

  Cafodd dyfais newydd ei hychwanegu at wefan Hybu Cig Cymru er mwyn helpu ffermwyr i benderfynu sut a phryd i gael y prisiau gorau am eu hwyn

  Darllenwch fwy
 • Canlyniadau newydd yn dangos bod y fuches gig eidion yng Nghymru yn fwy ffrwythlon

  Mar 2 2012

  Mae ffigurau newydd a ryddhawyd y mis hwn yn dangos cynnydd yn nifer y lloi a gofrestrwyd yng Nghymru, er bod nifer y gwartheg magu wedi gostwng

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC