Newyddion 

Gweld archif
 • Ymgyrch galed gan HCC i ddatblygu marchnadoedd newydd

  Apr 18 2018

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn edrych ymlaen at sawl wythnos brysur wrth iddo chwilio am farchnadoedd y tu allan i Ewrop a allai fod yn bwysig iawn i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit.

  Darllenwch fwy
 • Ffactorau’n Cyfuno i Roi Hwb i Brisiau Ŵyn

  Apr 13 2018

  Ers dechrau’r flwyddyn, mae prisiau ŵyn ym martiau Cymru wedi cyrraedd lefelau uchel nas gwelwyd ers rhai blynyddoedd.

  Darllenwch fwy
 • Enillwyr cystadleuaeth yn dysgu sut i berffeithio prydau porc o Gymru gyda'r cogydd teledu, Angela Gray

  Apr 6 2018

  Ar ôl cyhoeddi enillydd cystadleuaeth 'Canfod Porc Lleol', mwynhaodd wyth person lwcus ddiwrnod yng Ngwinllan hardd Llanerch yn dysgu sut i baratoi'r prydau porc perffaith gyda'r cogydd teledu gwych, Angela Gray.

  Darllenwch fwy
 • Gyrfaoedd mewn bwyd yn cael sylw mewn cynhadledd i athrawon

  Apr 5 2018

  Cafodd athrawon eu hannog i ysbrydoli myfyrwyr i geisio am gyrfa yn y sector bwyd a diod mewn cynhadledd ddiweddar a drefnwyd gan Meat & Education a Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gweithdy yn ymchwilio i dechnolegau newydd er mwyn helpu’r diwydiant cig i greu llai o wastraff

  Mar 29 2018

  Daeth Hybu Cig Cymru (HCC) â gwyddonwyr a phroseswyr cig at ei gilydd mewn digwyddiad arbennig a oedd yn ymwneud â defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i wneud mwy o elw ac i amharu llai ar yr amgylchedd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn Hybu Bwyd o Gymru dros gyfnod y Pasg

  Mar 29 2018

  Bu dau ffermwr da byw o Gymru yn Llundain yn ystod y dyddiau diwethaf er mwyn hyrwyddo rhinweddau cynnyrch cartref.

  Darllenwch fwy
 • Cyri Cig Oen Cymru yn codi £1500 i elusen y milwyr

  Mar 28 2018

  Mae noson arbennig a gynhaliwyd yng ngwesty enwog Bryn Williams ym Mhorth Eirias wedi codi dros £1500 i helpu milwyr sydd wedi cael anaf, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

  Darllenwch fwy
 • Kate yn ymuno â HCC i gryfhau’r tîm allforio

  Mar 23 2018

  Gyda chynllun allforio tair blynedd, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ar fin cychwyn ym mis Ebrill, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi Kate Patten i gryfhau’r tîm datblygu marchnadoedd tramor.

  Darllenwch fwy
 • Myfyrwyr yn Ymgiprys am Goron Goginio

  Mar 22 2018

  Mae’n dymor eisteddfota ar hyd Cymru wrth i blant gystadlu mewn gŵyliau cylch a sir yr Urdd er mwyn ennill yr hawl i gystadlu yn Llanelwedd adeg y Sulgwyn.

  Darllenwch fwy
 • Ymchwil HCC yn dangos gwerth dynodiad bwyd PGI

  Mar 15 2018

  Mae gwaith ymchwil a wnaed er mwyn gwerthuso cynllun hyrwyddo tair blynedd i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi tanlinellu pwysigrwydd y statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y mae’r bwydydd yn eu mwynhau.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion o Sir Fflint yn Cipio Gwobr Busnes

  Mar 14 2018

  Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

  Darllenwch fwy
 • Cynhadledd fwyd i ysbrydoli athrawon

  Mar 9 2018

  Fis yma, bydd athrawon yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o ddefnyddio cig coch yn yr ystafell ddosbarth a deall y rôl y mae wedi ei chwarae mewn diet iach yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

  Darllenwch fwy
 • Arolwg yn rhoi hwb i Gig Oen Cymru

  Mar 6 2018

  Wrth i Ddydd Gŵyl Ddewi roi cyfle perffaith i dynnu sylw at sector bwyd ffyniannus Cymru, rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd mwyaf eiconig y genedl - Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr i baratoi yng nghyfarfodydd sioe deithiol Brexit

  Mar 5 2018

  Bu ffermwyr Cymru’n mynd i’r afael â’r hyn y gallai Brexit ei olygu i’w busnesau a sut orau i baratoi ar ei gyfer mewn cyfres o gyfarfodydd agored a gynhaliwyd ledled Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Coch Cymru yw’r dewis o hyd gan bencampwyr coginio

  Feb 27 2018

  Bu 350 o gogyddion talentog yn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru yn Llandrillo-yn-Rhos y mis hwn.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC