Newyddion 

Gweld archif
 • Cymorth i ffermwyr i daclo clafr defaid

  Jan 19 2018

  Mae ffermwyr defaid yng Nghymru wedi cael cynnig gwasanaeth profi yn rhad ac am ddim ar gyfer clafr defaid (sheep scab), gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyfarfodydd i Archwilio Effeithiau Brexit ar Amaeth

  Jan 17 2018

  Mae AHDB a Hybu Cig Cymru (HCC) wedi dod at ei gilydd er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  Darllenwch fwy
 • Cynyddu Effeithlonrwydd eich Fferm

  Jan 16 2018

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnal digwyddiad technegol cam-YMLAEN yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yng Ngogerddan ddydd Mercher 31 Ionawr am 6.30pm.

  Darllenwch fwy
 • Annog bridwyr defaid Cymreig i ddod yn rhan o brosiect bwysig

  Jan 12 2018

  Gall bridwyr defaid pedigri yng Nghymru gymryd mantais o’r cyfle i fod yn rhan o gynllun ymchwil pwysig tra’n derbyn gwybodaeth hanfodol ar eu hiliogaeth trwy enwebu hyrddod a hâd ar gyfer RamCompare.

  Darllenwch fwy
 • Tywydd gwlyb yn peri risg uchel o llyngyr yr iau

  Jan 11 2018

  Due to higher than average rainfall experienced in 2017, NADIS (National Animal Disease Information Service) have warned that West Wales is a high risk area for liver fluke this winter.

  Darllenwch fwy
 • Amaeth yn ganolog i economi Cymru, medd HCC

  Jan 10 2018

  £120m mewn allforion i Gymru bob blwyddyn

  Darllenwch fwy
 • HCC yn trafod cig coch gyda gweithwyr iechyd

  Jan 9 2018

  Bu nyrsys a gweithwyr iechyd eraill yn gwella’u dealltwriaeth o fanteision iechyd cig coch yn ddiweddar.

  Darllenwch fwy
 • Camperfan cig oen yn llwyddiant ysgubol ym Manceinion

  Dec 21 2017

  Ar Ddydd Mercher 29 Tachwedd, daeth y 'Llamb Campervan ', a oedd wedi'i lenwi â chynnyrch Cig Oen Cymru PGI, i Gerddi Piccadilly ym Manceinion gyda'r nod o ddod â Chig Oen Cymru PGI yn uniongyrchol i bobl Manceinion.

  Darllenwch fwy
 • Cogyddion o’r Swisdir yn cael ysbrydoliaeth o Fannau Brycheiniog

  Dec 21 2017

  Mae taith i Gymru wedi bod o gymorth i rai o ben-cogyddion y Swisdir i greu prydau newydd blasus gyda’r Cig Oen Cymreig gorau.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n dymuno ‘Buon Natale’ gyda chynllun hyrwyddo Eidalaidd

  Dec 21 2017

  Mae pedair cwmni o archfarchnadoedd yn yr Eidal, a chanddynt bron 300 o siopau rhyngddynt, yn hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI yn yr wythnosau cyn y Nadolig, diolch i bartneriaeth gyda Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cymru’n cymryd mantais ar fasnach gig yr Almaen

  Dec 15 2017

  Wrth i ddiwydiant cig coch Cymru edrych ymlaen at 2018, mae’r corff ardoll Cymreig Hybu Cig Cymru (HCC) ar waith yn cymryd mantais ar lwyddiant diweddar i Gig Oen Cymru PGI yn y farchnad Almaenig.

  Darllenwch fwy
 • Canu Clodydd Cig y Cwm

  Dec 15 2017

  Mae perchnogion Cwm Farm Charcuterie, sydd wedi ei leoli ger Pontardawe, yn dathlu cael eu cydnabod am eu cig o safon uchel yn un o brif wobrau’r diwydiant bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Bellissimo! Eidalwyr yn cael blas ar Gymru a’i chig oen

  Dec 15 2017

  Cafodd grwp o fewnforwyr cig o’r Eidal gyfle i brofi Cymru a chael blas a rei chig oen ar daith fasnach ddiweddar.

  Darllenwch fwy
 • Diadell ddefaid Cymru’n taro’r 10 miliwn ond mae amser ansicr o’n blaenau

  Dec 15 2017

  Mae ystadegau newydd yn dangos fod poblogaeth defaid Cymru wedi pasio’r 10 miliwn am y tro cyntaf ers troad y ganrif.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yw dewis amgen cwsmeriaid Cymru ar gyfer cinio Nadolig

  Dec 15 2017

  Cig Eidion Cymru PGI yw hoff ddewis amgen cwsmeriaid Cymru ar gyfer cinio Nadolig, yn ôl arolwg diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC