Newyddion 

Gweld archif
 • Tafarndai Gastro gorau Cymru'n cael eu cydnabod

  Mar 22 2017

  Mae dwy dafarn boblogaidd yng Nghymru wedi cael eu cydnabod am eu bwyd gwych ac wedi’u cynnwys ar restr o 50 o Dafarndai Gastro Gorau’r wlad.

  Darllenwch fwy
 • Anelu am Ddathliad Dwbl i Gymru ym Mharis

  Mar 16 2017

  Efallai y bydd gwrthdaro ar y cae rygbi y penwythnos hwn, ond mae cig coch o Gymru yn ffefryn ymhlith Ffrancwyr.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn lansio cystadleuaeth cigydda yn ystod Wythnos Genedlaethol y Cigyddion

  Mar 16 2017

  Mae’r chwilota am Gigydd Cymreig y Flwyddyn 2017 wedi dechrau wrth i’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) lansio ei gystadleuaeth i ddod o hyd i bencampwr cigyddion Cymru!

  Darllenwch fwy
 • HCC yn archwilio bwydydd cyfleus er mwyn atynnu cwsmeriaid ifanc i gig oen

  Mar 15 2017

  Mae twf y farchnad ar gyfer prydau sy’n ‘Barod i’w Coginio’ mewn archfarchnadoedd ym Mhrydain yn gyfle gwerth £7.2 miliwn i’r diwydiant cig oen.

  Darllenwch fwy
 • Galw Mawr am Adnoddau Cig Coch yn Llandudno a Chaerfyrddin

  Mar 10 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi ymuno â Chyd-Bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) i ddarparu hyfforddiant ac adnoddau i athrawon sy’n dysgu’r TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth.

  Darllenwch fwy
 • Gloddesta gyda chig coch ar Ddydd Gŵyl Dewi

  Mar 8 2017

  Bu Llysgenhadon Prydeinig ar draws Ewrop yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda gwledd o fwydydd Cymreig, na fyddai’n gyflawn heb ddau o gynhyrchion eiconig ein gwlad, Cig Oen a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Hyrwyddo masnach yn y Gwlff yn amlygu cyfleoedd i allforio

  Mar 3 2017

  Daeth wythnos o weithgareddau hyrwyddo cig coch o Gymru yn Dubai i ben gyda’r cogydd enwog Gary Rhodes yn coginio un o’i seigiau yn cynnwys Cig Oen Cymru mewn derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn y Llysgenhadaeth Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen ac Eidion Cymru yw dewis pencampwyr

  Mar 1 2017

  Bu brwydro tanllyd am goron goginiol ymysg cogyddion a ddewisodd gynnyrch na fyddai’n eu siomi, sef Cig Oen ac Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n ceisio ennill cyfran uwch o sector €73 biliwn

  Feb 28 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn hyrwyddo Cig Oen Cymru mewn dwy sioe fasnach fawr yn yr Almaen, fel rhan o ymgais i hawlio cyfran uwch o ddiwydiant gwasanaeth bwyd y wlad a chynyddu proffil y cynnyrch ymhlith cwsmeriaid.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n edrych tua’r Dwyrain am gyfleon newydd

  Feb 24 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn arwain ymdrechion i ddenu cwsmeriaid newydd i Gig Oen Cymru PGI yn y Dwyrain Canol.

  Darllenwch fwy
 • Ystadegau cig eidion ar gyfer 2016 yn dangos sut mae’r diwydiant yn addasu i ddod yn fwy proffidiol

  Feb 22 2017

  Gwelodd y diwydiant amaeth gynnydd mewn cynnyrch bîff yn ystod 2016, er gwaetha lleihad ym mhwysau cyfartalog y carcas o ganlyniad i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC) yn ei Bwletin Farchnad ar gyfer Chwefror 2017.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr yn cyfarfod i daclo’r fasnach ŵyn ysgafn

  Feb 22 2017

  Cyfarfu grŵp ‘gorchwyl a gorffen’ sy’n cynrychioli pob rhan o’r broses gynhyrchu yn Aberystwyth yr wythnos hon i ddod o hyd i atebion am y farchnad anodd ar gyfer ŵyn pwysau ysgafn.

  Darllenwch fwy
 • Adroddiad ar werthiant Nadolig yr archfarchnadoedd yn dangos fod cwsmeriaid yn caru cyfleustra

  Feb 22 2017

  Mae arolwg manwl o werthiant cig a bwyd dros gyfnod y Nadolig a’r Calan wedi dangos fod cwsmeriaid wrth eu bodd gyda chyfleustra, hyd yn oed dros yr ŵyl.

  Darllenwch fwy
 • Diwydiant cig coch yn mesur cynnydd yn ôl amcanion 2020

  Feb 21 2017

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC wedi cymeradwyo’r adroddiad monitro blynyddol cyntaf ar gynnydd y sector cig coch wrth geisio cwrdd â’r targedau yn y cynllun gweithredu strategol, ‘Dyfodol y Diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen ‘Noeth’ yn Creu Cyffro yn Soho

  Feb 20 2017

  Pan agorodd y bwyty barbeciw newydd Temper yn Soho ym mis Tachwedd, gan addo i weini’r cig gorau posib o bob cwr o Brydain, doedd y perchnogion heb sylweddoli pa mor boblogaidd fyddai Cig Oen Cymru gyda chwsmeriaid Llundain.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC