Newyddion 

Gweld archif
 • Wynebwch yr her a chynhyrchu’n effeithlon

  Jan 19 2017

  Cafwyd trafodaeth fywiog ar ddyfodol y sector cig coch mewn cyfarfod i ffermwyr a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yr wythnos ddiwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cam ymlaen o ran trafodaethau enwau bwyd ôl-Frexit

  Jan 19 2017

  Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC) Gwyn Howells wedi croesawu canlyniad trafodaethau yn San Steffan ar ddiogelu’r enwau bwyd gwarchodedig sydd gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a brandiau pwysig eraill, yn dilyn Brexit.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr yn mynd i Lundain i drafod dyfodol enwau bwyd gwarchodedig

  Jan 13 2017

  Bydd cynrychiolwyr o ddiwydiant bwyd Cymru yn teithio i Lundain wythnos nesa er mwyn trafod yr angen i ddiogelu prif frandiau’r wlad ar ôl Brexit.

  Darllenwch fwy
 • Athrawon i helpu plant i ddeall tarddiad bwyd

  Jan 12 2017

  Roedd dysgu pobl ifanc am darddiad eu bwyd a helpu ysgolion i ddarparu cymhwyster bwyd newydd yn brif bynciau trafod ym Mhorthaethwy yr wythnos hon, wrth i athrawon o ogledd Cymru ymgynnull am ddigwyddiad hyfforddiant.

  Darllenwch fwy
 • Rhybudd i ffermwyr fod yn ymwybodol o lyngyr yr iau

  Jan 10 2017

  Mae gogledd Cymru yn ardal o risg uchel ar gyfer llyngyr yr iau y gaeaf hwn, yn ôl y rhagolygon parasitiaid diweddaraf gan NADIS (Gwasanaeth Gwybodaeth Clefydon Anifeiliaid Cenedlaethol).

  Darllenwch fwy
 • Llywio busnesau ffermio tuag at lwyddiant yn 2017

  Jan 9 2017

  Wrth i ni nesáu yn wyliadwrus tuag at gyfnod newydd i ffermio ôl-Frexit, bydd y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn darparu atebion i gynhyrchwyr cig oen ac eidion ar sut i lwyddo mewn amgylchedd sy’n newid.

  Darllenwch fwy
 • Gall undod, gwytnwch a pharodrwydd i newid gwrdd â heriau’r Flwyddyn Newydd i’r diwydiant cig coch

  Jan 1 2017

  Bydd yn rhaid i ddiwydiant cig coch Cymru i ddangos “gwytnwch a’r gallu i newid yn gyflym” mewn 12 mis sy’n debygol o gynnig cyfleon a sialensau unigryw, meddai Dai Davies, Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn ei neges Flwyddyn Newydd.

  Darllenwch fwy
 • Prif Fwytai Llundain mewn cariad â Chig Oen Cymru

  Dec 20 2016

  Mae pump o dai bwyta gorau Llundain wedi ymuno â Chlwb Cig Oen Cymru Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Marchnatwyr cig yn mynd i Düsseldorf i gynyddu gwerthiant Nadoligaidd

  Dec 16 2016

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn yr Almaen y mis yma er mwyn cwrdd â phrynwyr bwyd mewn ffair fasnach bwysig.

  Darllenwch fwy
 • Mae Cig Oen Cymru’n arallfydol medd Athro Astroffiseg!

  Dec 16 2016

  Mae darganfod rhywbeth arallfydol anghyffredin yn anrheg wych i arbenigwr mewn Astroffiseg fel yr Athro Aneurin Evans o Brifysgol Keele, ond nid yw hynny hyd yn oed yn cymharu â’r profiad o fwynhau gwledd o Gig Oen Cymru sy’n serennu ar y bwrdd Nadolig.

  Darllenwch fwy
 • Faint o ddefaid sy’ ’na yng Nghymru?

  Dec 16 2016

  Bron 10 miliwn, ac mae’r ffigwr yn cynyddu, yn ôl yr ystadegau diweddaraf

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr o Aberhonddu yn cipio prif wobr cig eidion

  Dec 16 2016

  Llwyddodd Roger Powell o Fferm Upper House, Tredomen, Aberhonddu i gipio gwobr fawr yn y sioe garcasau flynyddol yng nghanolfan brosesu Two Sisters ym Merthyr Tudful.

  Darllenwch fwy
 • Ansicrwydd ôl-Frexit i ddiwydiant cig coch Cymru yn golygu fod ariannu teg yn hanfodol, medd AC

  Dec 12 2016

  Mae sgil-effaith posib Brexit ar elfennau allweddol o ddiwydiant cig coch Cymru, fel allforion i Ewrop a statws PGI, yn golygu fod dychwelyd mwy na £1m y flwyddyn o gyllid marchnata sydd ar hyn o bryd yn mynd i Loegr yn fater pwysicach nag erioed.

  Darllenwch fwy
 • O ble y daw ein byrgyrs? Ymgyrch lwyddiannus i hyrwyddo Cig Oen Cymru ar-lein yn Sweden

  Dec 12 2016

  Mae ymgyrch farchnata ar-lein arloesol i hyrwyddo Cig Oen Cymru wedi sbarduno sgyrsiau am ansawdd a tharddiad bwyd ymysg pobl yn Sweden.

  Darllenwch fwy
 • Bwyd lleol yn flaenoriaeth ar restrau Nadolig

  Dec 9 2016

  Mae mwy a mwy o gwsmeriaid cydwybodol yn poeni am darddiad eu bwyd, yn ôl cigyddion annibynnol dros Gymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC