Newyddion 

Gweld archif
 • Creu cynnyrch at ddant cwsmeriaid cig oen Prydain

  May 3 2017

  Mae grwp traws-ddiwydiannol wedi cwrdd ym mhencadlys Hybu Cig Cymru (HCC) i drafod y sialens o ddenu cwsmeriaid newydd i brynu cig oen o fewn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau diweddar yn dangos twf y ddiadell ddefaid

  Apr 28 2017

  Mae ffigurau'r diwydiant yn ddangos bod y diadell bridio ym Mhrydain wedi tyfu yn y blwyddyn diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i dderbyn hyfforddiant rygbi gan bencampwr!

  Apr 21 2017

  Mae’r amser yn brin i dimau rygbi ieuenctid ledled Cymru ennill sesiwn hyfforddi gyda’r pencampwr rygbi, Phil John!

  Darllenwch fwy
 • Cynnyrch ac incwm uwch yn y sector cig coch yn 2016

  Apr 19 2017

  Mae bwletin ystadegol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cynhyrchu cig coch i’r sector amaethyddol yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr o Drefaldwyn yn rheoli ei gostau cynhyrchu

  Apr 13 2017

  Mae'r ffermwr defaid o Drefaldwyn, Neil Oughton wedi profi bod system gyda mewnbwn isel ac ychydig o lafur yn gallu gweithio.

  Darllenwch fwy
 • Cynyddu tyfiant ac effeithlonrwydd eich busnes

  Apr 12 2017

  Cynyddu tyfiant ac effeithlonrwydd eich busnes

  Darllenwch fwy
 • Cynnwrf yn cynyddu am Gig Oen Cymru yn UDA

  Apr 6 2017

  Mae prynwr cig o America o gwmni mewnforio mawr wedi dweud ei fod yn “gyffrous iawn am Gig Oen Cymru!”

  Darllenwch fwy
 • Huw yn rhoi ei wybodaeth ar waith gyda ‘choeden deulu’r defaid’

  Apr 3 2017

  Mae’r cyfnod wyna yn ei anterth i un o Ysgolorion HCC ac mae’n gyfle i roi’r wybodaeth a ddysgodd am eneteg wrth deithio yn New South Wales ar waith i wella cyflwr iechyd ac enillion ei ddiadell ar ei fferm yn Sir Gâr.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwyno Gwobrau a Chig Eidion Cymru i bobl eithriadol

  Mar 30 2017

  Gweiniwyd Cig Eidion Cymru premiwm i bobl eithriadol Cymru yng Ngwobrau Dewi Sant yr wythnos ddiwethaf (dydd Iau 23 Mawrth).

  Darllenwch fwy
 • Rhannu cyfrinachau cig ar daith i’r Unol Daleithiau

  Mar 29 2017

  HCC170371

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion a Countryfile yn Caru Cig Oen Cymru

  Mar 23 2017

  Mae camerau teledu ac ymwelwyr enwog wedi bod yn ymgynnull ar gaeau fferm yn y gogledd dros y dyddiau diwethaf er mwyn gweld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu.

  Darllenwch fwy
 • ‘Gall Cymru gystadlu â’r byd o ran safon’ meddai Cadeirydd HCC

  Mar 23 2017

  Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn gallu cystadlu ag unrhyw un y byd ar sail safon.

  Darllenwch fwy
 • Tafarndai Gastro gorau Cymru'n cael eu cydnabod

  Mar 22 2017

  Mae dwy dafarn boblogaidd yng Nghymru wedi cael eu cydnabod am eu bwyd gwych ac wedi’u cynnwys ar restr o 50 o Dafarndai Gastro Gorau’r wlad.

  Darllenwch fwy
 • Anelu am Ddathliad Dwbl i Gymru ym Mharis

  Mar 16 2017

  Efallai y bydd gwrthdaro ar y cae rygbi y penwythnos hwn, ond mae cig coch o Gymru yn ffefryn ymhlith Ffrancwyr.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn lansio cystadleuaeth cigydda yn ystod Wythnos Genedlaethol y Cigyddion

  Mar 16 2017

  Mae’r chwilota am Gigydd Cymreig y Flwyddyn 2017 wedi dechrau wrth i’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) lansio ei gystadleuaeth i ddod o hyd i bencampwr cigyddion Cymru!

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC