Newyddion 

Gweld archif
 • ‘Calan Awst Calan Oen’ yn taro tant tymhorol

  Aug 5 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn dathlu llwyddiant y digwyddiad ‘Calan Awst Calan Oen’ cyntaf ar Awst 1, sef dathliad i nodi’r prif dymor i brynu Cig Oen Cymru PGI o safon.

  Darllenwch fwy
 • Ychwanegu gwerth at gig oen premiwm yn cael sylw mewn digwyddiad NSA

  Aug 4 2016

  Ychwanegu gwerth drwy wneud y gorau o’r farchnad oedd y prif bwnc siarad mewn seminar i’r diwydiant a gynhaliwyd yn ddiweddar yn nigwyddiad y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol (NSA) yn Malvern.

  Darllenwch fwy
 • Awduron bwyd o’r Almaen yn mwynhau taith ‘o’r fferm i’r fforc’

  Aug 4 2016

  Croesawodd ffermwyr defaid, proseswyr a chogyddion ar draws de-ddwyrain Cymru ddirprwyaeth o awduron bwyd Almaenig yn ddiweddar fel rhan o daith wasg a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) i ddangos yr amgylchedd naturiol godidog lle y mae Cig Oen Cymru yn c

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch ‘Ffit, Ffrwythlon a Phroffidiol’ yn parhau mewn digwyddiad yn Nyffryn Teifi

  Aug 2 2016

  Mae ymgyrch haf Hybu Cig Cymru (HCC) i wella ffrwythlondeb hyrddod a gwneud ffermydd yn fwy proffidiol yn parhau ar Ddydd Sadwrn, 6 Awst mewn digwyddiad arbennig ar fferm ym Maesycrugiau yn Nyffryn Teifi.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor cyflym ar sut i goginio Cig Oen Cymru yr haf hwn

  Jul 29 2016

  Beth am drawsnewid eich patio i edrych fel un o dai bwyta gorau Llundain ym mis Awst i ddathlu bod Cig Oen Cymru tymor newydd ar gael yn helaeth?

  Darllenwch fwy
 • Derwyddon, beirdd a Chig Oen Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

  Jul 28 2016

  Ceir gwledd o ganu, dawnsio a Chig Oen Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni ddydd Llun, lle bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn hyrwyddo ymgyrch farchnata newydd ar gyfer Cig Oen Cymru yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn croesawu cam ymlaen ar allforion cig oen i’r UDA

  Jul 28 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi rhoi croeso cynnes i’r cyhoeddiad gan Weinidog Amaeth Llywodraeth Prydain, George Eustice, am y cam ymlaen ar agor marchnad yr Unol Daleithiau i allforion ŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Cymru’n paratoi am ‘Galan Awst – Calan Oen’ wrth i ymchwil ddangos pwysigrwydd bwyd lleol

  Jul 27 2016

  Mae ymchwil gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn dangos fod teuluoedd yn awyddus iawn i fwyta bwyd o ffynonellau lleol.

  Darllenwch fwy
 • Cigydd o’r Waun yn bencampwr cystadleuaeth

  Jul 25 2016

  Mark McArdle, o gwmni McArdle Family Butchers yn Y Waun, oedd pencampwr Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth i aelodau Clwb Cigyddion Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr a Chigydd yn chwilio am ysbrydoliaeth y tu hwnt i Fôr Iwerydd

  Jul 21 2016

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) enwau enillwyr Ysgoloriaeth HCC 2016, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Jason Mohammad yn cyflwyno cynnyrch Cymru gydag enwau bwyd wedi’u hamddiffyn

  Jul 19 2016

  Mae gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru, Tatws Sir Benfro, Halen Môn a Chregyn Gleision Conwy fwy nag un peth yn gyffredin. Maen nhw’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru i safon uchel iawn ac maen nhw’n rhannu statws arbennig – statws enwau bwyd wedi’u hamddif

  Darllenwch fwy
 • Llywydd y Sioe yn cychwyn ymgyrch yr haf trwy arwain arwerthiant Cig Oen Cymru

  Jul 19 2016

  Yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd heddiw (dydd Mawrth, 19 Gorffennaf), cynhaliodd Llywydd y Sioe Frenhinol am eleni, Mr. W. Richard Jones FLAA FRAgS, arwerthiant elusennol arbennig o Gig Oen Cymru ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Rhaid i’r diwydiant ‘dorchi llewys’ er mwyn delio gyda’r sefyllfa ar ôl Brexit, medd Cadeirydd HCC

  Jul 18 2016

  Yn y brecwast blynyddol i ddathlu agoriad Sioe Frenhinol Cymru a gynhaliwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC), cyfeiriodd cadeirydd y bwrdd ardoll, Dai Davies, yn uniongyrchol at y sialensiau y bydd gadael yr UE yn ei osod i’r diwydiant amaeth.

  Darllenwch fwy
 • Trafodaethau allforio yn hawlio sylw HCC ar ddiwrnod agoriadol y Sioe Frenhinol

  Jul 18 2016

  Agorodd Hybu Cig Cymru (HCC) ei weithgareddau yn Sioe Fawr eleni gyda diwrnod wedi ei ffocysu ar allforion cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Llywodraeth Cymru a HCC yn croesawu llwyddiant allforio

  Jul 14 2016

  Mae buddsoddiad o £1.2 miliwn dros gyfnod o dair blynedd gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gweithgareddau allforio Hybu Cig Cymru (HCC) wedi arwain at werth dros £38 miliwn o fusnes ychwanegol ar gyfer Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC