Newyddion 

Gweld archif
 • Cig Oen ac Eidion Cymru yw dewis pencampwyr

  Mar 1 2017

  Bu brwydro tanllyd am goron goginiol ymysg cogyddion a ddewisodd gynnyrch na fyddai’n eu siomi, sef Cig Oen ac Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n ceisio ennill cyfran uwch o sector €73 biliwn

  Feb 28 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn hyrwyddo Cig Oen Cymru mewn dwy sioe fasnach fawr yn yr Almaen, fel rhan o ymgais i hawlio cyfran uwch o ddiwydiant gwasanaeth bwyd y wlad a chynyddu proffil y cynnyrch ymhlith cwsmeriaid.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n edrych tua’r Dwyrain am gyfleon newydd

  Feb 24 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn arwain ymdrechion i ddenu cwsmeriaid newydd i Gig Oen Cymru PGI yn y Dwyrain Canol.

  Darllenwch fwy
 • Ystadegau cig eidion ar gyfer 2016 yn dangos sut mae’r diwydiant yn addasu i ddod yn fwy proffidiol

  Feb 22 2017

  Gwelodd y diwydiant amaeth gynnydd mewn cynnyrch bîff yn ystod 2016, er gwaetha lleihad ym mhwysau cyfartalog y carcas o ganlyniad i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC) yn ei Bwletin Farchnad ar gyfer Chwefror 2017.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr yn cyfarfod i daclo’r fasnach ŵyn ysgafn

  Feb 22 2017

  Cyfarfu grŵp ‘gorchwyl a gorffen’ sy’n cynrychioli pob rhan o’r broses gynhyrchu yn Aberystwyth yr wythnos hon i ddod o hyd i atebion am y farchnad anodd ar gyfer ŵyn pwysau ysgafn.

  Darllenwch fwy
 • Adroddiad ar werthiant Nadolig yr archfarchnadoedd yn dangos fod cwsmeriaid yn caru cyfleustra

  Feb 22 2017

  Mae arolwg manwl o werthiant cig a bwyd dros gyfnod y Nadolig a’r Calan wedi dangos fod cwsmeriaid wrth eu bodd gyda chyfleustra, hyd yn oed dros yr ŵyl.

  Darllenwch fwy
 • Diwydiant cig coch yn mesur cynnydd yn ôl amcanion 2020

  Feb 21 2017

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC wedi cymeradwyo’r adroddiad monitro blynyddol cyntaf ar gynnydd y sector cig coch wrth geisio cwrdd â’r targedau yn y cynllun gweithredu strategol, ‘Dyfodol y Diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen ‘Noeth’ yn Creu Cyffro yn Soho

  Feb 20 2017

  Pan agorodd y bwyty barbeciw newydd Temper yn Soho ym mis Tachwedd, gan addo i weini’r cig gorau posib o bob cwr o Brydain, doedd y perchnogion heb sylweddoli pa mor boblogaidd fyddai Cig Oen Cymru gyda chwsmeriaid Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid amaeth yn trafod heriau marchnata

  Feb 16 2017

  Daeth nifer o entrepreneuriaid ifanc o Gymru wledig i Aberystwyth yr wythnos hon ar gyfer fforwm ar sut i ddenu cwsmeriaid ar draws y byd i brynu cig coch o Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Profiad Cymreig perffaith i enillydd lleol

  Feb 16 2017

  Bydd enillydd lwcus yn profi’r ‘diwrnod Cymreig perffaith’ fel rhan o gystadleuaeth Pleser Pur Cig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yn cefnogi rygbi ieuenctid ar lawr gwlad

  Feb 16 2017

  Mae Cig Eidion Cymru PGI yn cefnogi rygbi ar lawr gwlad trwy gynnig y cyfle i dimau ieuenctid ennill offer newydd sbon ynghyd â sesiwn hyfforddi gyda phrop enwog y Sgarlets, Phil John.

  Darllenwch fwy
 • Cariad at Gig Eidion Cymru yn Llundain

  Feb 10 2017

  Gyda diwrnod San Ffolant yn nesáu, mae pen-cogyddion uchel eu parch wedi cwympo mewn cariad efo Cig Eidion Cymru ers mynychu digwyddiad arbennig i hyrwyddo bwydydd arbennig yn Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Byrgyr Ewro 2016 yn helpu cigydd o Gaerdydd i gipio gwobrau

  Feb 7 2017

  Esgynnodd Martin Player, y cigydd o’r Eglwys Wen yng Nghaerdydd sy’n cyfri rhieni Gareth Bale ymhlith ei gwsmeriaid rheolaidd, i frig y tabl yng ngwobrau enwog Smithfield gan Urdd ‘Q Guild’ y Cigyddion

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio data wrth wyna

  Feb 3 2017

  Gyda sganio ar gyfer prif gnwd ŵyn 2017 nawr ar ei anterth, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi pwysleisio pwysigrwydd gwneud defnydd llawn o’r data er mwyn gwella effeithlonrwydd ffermydd.

  Darllenwch fwy
 • Cigydd o’r gogledd yn edrych tua’r dyfodol

  Feb 2 2017

  Bydd cigydd ifanc o ogledd Cymru yn neidio ar awyren yr wythnos hon i asesu sgiliau arbenigol cigyddion America, eu hamrywiaeth o stêcs suddlon ‘newydd’ a chyfrinachau eu cynnyrch cig eidion.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC