Newyddion 

Gweld archif
 • HCC i gynnal trafodaethau rhyngwladol am y fasnach ŵyn

  Jan 31 2017

  Yr wythnos hon, bydd y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn croesawu cynrychiolwyr o Beef and Lamb New Zealand Ltd. (BLNZ) am gyfres o gyfarfodydd rhwng dau o wledydd pwysica’r byd o ran cynhyrchu cig oen.

  Darllenwch fwy
 • Proseswyr cig coch yn paratoi ar gyfer cyfleoedd yn UDA

  Jan 26 2017

  Tra bod trafodaethau gwleidyddol yn parhau am fargen fasnachu drawsatlantig, mae allforwyr cig coch, gan gynnwys cynrychiolwyr o’r cwmnïau sydd berchen y tri safle mwyaf yng Nghymru,

  Darllenwch fwy
 • Almaenwyr yn mwynhau blas Cig Oen Cymru

  Jan 25 2017

  Mae Almaenwyr yn eu miloedd wedi cael profi blas melys a thynerwch suddlon Cig Oen Cymru mewn ffeiriau bwyd prysur.

  Darllenwch fwy
 • Gostyngiad mewn pwysau carcasau ŵyn yn 2016

  Jan 20 2017

  Mae’r data diweddaraf a ryddhawyd gan Defra yr wythnos hon yn dangos sut yr anfonwyd ŵyn gyda phwysau ysgafnach i’r farchnad yn 2016.

  Darllenwch fwy
 • Diwydiant cig coch Cymru yn gobeithio am fwy o gamau ymlaen ar agor marchnad yr UDA ar ôl urddo Trump

  Jan 20 2017

  Gydag Arlywydd newydd yr Unol Daleithiau yn cael ei urddo heddiw (Dydd Gwener, 20 Ionawr), mae diwydiant cig coch Cymru yn gobeithio am barhau â’r cynnydd diweddar a welwyd tuag at agor y farchnad Americanaidd i gynnyrch cig oen a chig eidion; marchnad a

  Darllenwch fwy
 • Wynebwch yr her a chynhyrchu’n effeithlon

  Jan 19 2017

  Cafwyd trafodaeth fywiog ar ddyfodol y sector cig coch mewn cyfarfod i ffermwyr a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yr wythnos ddiwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cam ymlaen o ran trafodaethau enwau bwyd ôl-Frexit

  Jan 19 2017

  Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC) Gwyn Howells wedi croesawu canlyniad trafodaethau yn San Steffan ar ddiogelu’r enwau bwyd gwarchodedig sydd gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a brandiau pwysig eraill, yn dilyn Brexit.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr yn mynd i Lundain i drafod dyfodol enwau bwyd gwarchodedig

  Jan 13 2017

  Bydd cynrychiolwyr o ddiwydiant bwyd Cymru yn teithio i Lundain wythnos nesa er mwyn trafod yr angen i ddiogelu prif frandiau’r wlad ar ôl Brexit.

  Darllenwch fwy
 • Athrawon i helpu plant i ddeall tarddiad bwyd

  Jan 12 2017

  Roedd dysgu pobl ifanc am darddiad eu bwyd a helpu ysgolion i ddarparu cymhwyster bwyd newydd yn brif bynciau trafod ym Mhorthaethwy yr wythnos hon, wrth i athrawon o ogledd Cymru ymgynnull am ddigwyddiad hyfforddiant.

  Darllenwch fwy
 • Rhybudd i ffermwyr fod yn ymwybodol o lyngyr yr iau

  Jan 10 2017

  Mae gogledd Cymru yn ardal o risg uchel ar gyfer llyngyr yr iau y gaeaf hwn, yn ôl y rhagolygon parasitiaid diweddaraf gan NADIS (Gwasanaeth Gwybodaeth Clefydon Anifeiliaid Cenedlaethol).

  Darllenwch fwy
 • Llywio busnesau ffermio tuag at lwyddiant yn 2017

  Jan 9 2017

  Wrth i ni nesáu yn wyliadwrus tuag at gyfnod newydd i ffermio ôl-Frexit, bydd y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn darparu atebion i gynhyrchwyr cig oen ac eidion ar sut i lwyddo mewn amgylchedd sy’n newid.

  Darllenwch fwy
 • Gall undod, gwytnwch a pharodrwydd i newid gwrdd â heriau’r Flwyddyn Newydd i’r diwydiant cig coch

  Jan 1 2017

  Bydd yn rhaid i ddiwydiant cig coch Cymru i ddangos “gwytnwch a’r gallu i newid yn gyflym” mewn 12 mis sy’n debygol o gynnig cyfleon a sialensau unigryw, meddai Dai Davies, Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn ei neges Flwyddyn Newydd.

  Darllenwch fwy
 • Prif Fwytai Llundain mewn cariad â Chig Oen Cymru

  Dec 20 2016

  Mae pump o dai bwyta gorau Llundain wedi ymuno â Chlwb Cig Oen Cymru Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Marchnatwyr cig yn mynd i Düsseldorf i gynyddu gwerthiant Nadoligaidd

  Dec 16 2016

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn yr Almaen y mis yma er mwyn cwrdd â phrynwyr bwyd mewn ffair fasnach bwysig.

  Darllenwch fwy
 • Mae Cig Oen Cymru’n arallfydol medd Athro Astroffiseg!

  Dec 16 2016

  Mae darganfod rhywbeth arallfydol anghyffredin yn anrheg wych i arbenigwr mewn Astroffiseg fel yr Athro Aneurin Evans o Brifysgol Keele, ond nid yw hynny hyd yn oed yn cymharu â’r profiad o fwynhau gwledd o Gig Oen Cymru sy’n serennu ar y bwrdd Nadolig.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC