Newyddion 

Gweld archif
 • Gall sganio CT helpu ffermwyr i gael y mwya o’u diadell

  Aug 19 2016

  Mae ffermwyr defaid yn cael eu hannog i wneud defnydd o’r dechnoleg diweddara i roi hwb i geneteg eu diadelloedd a’u gwneud yn fwy proffidiol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru ar y fwydlen ar gyfer enwogion gŵyl y ‘V Festival’

  Aug 16 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn gweithio gyda’r cogydd nodedig o Gymro Luke Thomas i weini’r Cig Oen Cymru gorau i artistiaid y V Festival eleni.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion lleol yn hybu cig oen ac eidion gyda deunydd marchnata tymhorol

  Aug 15 2016

  Gellir canfon arddangosfeydd newydd o ddeunydd hyrwyddo tymhorol mewn siopau cig ar draws Cymru, diolch i Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Annog pobl Cymru i siopa’n lleol am eu porc mewn ymgyrch farchnata newydd

  Aug 11 2016

  Bydd cwsmeriaid ledled Cymru yn cael cyfle i ennill rhost mochyn mewn ymgyrch farchnata newydd arloesol gan Hybu Cig Cymru (HCC), pan ofynnir i bobl ddyfalu pa mor bell yw eu porc o’u fforc.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen yn serennu yng Ngŵyl yr Wy Gwyrdd

  Aug 10 2016

  Bu’r darparwyr bwyd moethus nodedig Frische Paradies yn arddangos Cig Oen Cymru PGI i 3,000 o ymwelwyr yn yr ŵyl fwyd ‘Big Green Egg’ yr haf hwn.

  Darllenwch fwy
 • Derbyniwch fedal aur gan deulu a ffrindiau gyda seigiau Olympaidd

  Aug 9 2016

  Mae digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn yn ei anterth, a does dim esgus gwell i samplo seigiau traddodiadol o bob cwr o’r byd gan ddefnyddio cynnyrch tymhorol ar garreg eich drws!

  Darllenwch fwy
 • ‘Calan Awst Calan Oen’ yn taro tant tymhorol

  Aug 5 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn dathlu llwyddiant y digwyddiad ‘Calan Awst Calan Oen’ cyntaf ar Awst 1, sef dathliad i nodi’r prif dymor i brynu Cig Oen Cymru PGI o safon.

  Darllenwch fwy
 • Ychwanegu gwerth at gig oen premiwm yn cael sylw mewn digwyddiad NSA

  Aug 4 2016

  Ychwanegu gwerth drwy wneud y gorau o’r farchnad oedd y prif bwnc siarad mewn seminar i’r diwydiant a gynhaliwyd yn ddiweddar yn nigwyddiad y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol (NSA) yn Malvern.

  Darllenwch fwy
 • Awduron bwyd o’r Almaen yn mwynhau taith ‘o’r fferm i’r fforc’

  Aug 4 2016

  Croesawodd ffermwyr defaid, proseswyr a chogyddion ar draws de-ddwyrain Cymru ddirprwyaeth o awduron bwyd Almaenig yn ddiweddar fel rhan o daith wasg a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) i ddangos yr amgylchedd naturiol godidog lle y mae Cig Oen Cymru yn c

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch ‘Ffit, Ffrwythlon a Phroffidiol’ yn parhau mewn digwyddiad yn Nyffryn Teifi

  Aug 2 2016

  Mae ymgyrch haf Hybu Cig Cymru (HCC) i wella ffrwythlondeb hyrddod a gwneud ffermydd yn fwy proffidiol yn parhau ar Ddydd Sadwrn, 6 Awst mewn digwyddiad arbennig ar fferm ym Maesycrugiau yn Nyffryn Teifi.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor cyflym ar sut i goginio Cig Oen Cymru yr haf hwn

  Jul 29 2016

  Beth am drawsnewid eich patio i edrych fel un o dai bwyta gorau Llundain ym mis Awst i ddathlu bod Cig Oen Cymru tymor newydd ar gael yn helaeth?

  Darllenwch fwy
 • Derwyddon, beirdd a Chig Oen Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

  Jul 28 2016

  Ceir gwledd o ganu, dawnsio a Chig Oen Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni ddydd Llun, lle bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn hyrwyddo ymgyrch farchnata newydd ar gyfer Cig Oen Cymru yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn croesawu cam ymlaen ar allforion cig oen i’r UDA

  Jul 28 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi rhoi croeso cynnes i’r cyhoeddiad gan Weinidog Amaeth Llywodraeth Prydain, George Eustice, am y cam ymlaen ar agor marchnad yr Unol Daleithiau i allforion ŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Cymru’n paratoi am ‘Galan Awst – Calan Oen’ wrth i ymchwil ddangos pwysigrwydd bwyd lleol

  Jul 27 2016

  Mae ymchwil gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn dangos fod teuluoedd yn awyddus iawn i fwyta bwyd o ffynonellau lleol.

  Darllenwch fwy
 • Cigydd o’r Waun yn bencampwr cystadleuaeth

  Jul 25 2016

  Mark McArdle, o gwmni McArdle Family Butchers yn Y Waun, oedd pencampwr Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth i aelodau Clwb Cigyddion Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC