Newyddion 

Gweld archif
 • Ffigurau gwerthiant yn dangos newidiadau mewn arferion cwsmeriaid cig

  Jul 13 2016

  Mae Bwletin y Farchnad diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC) yn dangos fod newidiadau mewn arferion prynwyr yn ffactor bwysig iawn o ran patrymau’r economi cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Graddio da i Gig Oen Cymru mewn ffair fyfyrwyr

  Jul 12 2016

  Bydd myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn graddio’r wythnos hon â chymwysterau academaidd, ond hefyd â dealltwriaeth o amlbwrpasedd Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • “Ffit, Ffrwythlon a Phroffidiol”

  Jul 12 2016

  HCC yn canolbwyntio ar ffrwythlondeb hyrddod yn y Sioe Frenhinol

  Darllenwch fwy
 • ‘Calan Awst Calan Oen’ i roi hwb i’r diwydiant

  Jul 11 2016

  I nodi dechrau ymgyrch farchnata newydd ar gyfer Cig Oen Cymru ym marchnad y DU, bydd hen draddodiad Celtaidd yn cael ei adfywio.

  Darllenwch fwy
 • Bwrdd HCC yn benderfynol o sicrhau bod cig coch ar yr agenda gwleidyddol

  Jul 8 2016

  Mewn cyfarfod yn Aberystwyth heddiw (8 Gorffennaf 2016), mynegodd Bwrdd Hybu Cig Cymru (HCC) ei fod yn benderfynol o weithio i sicrhau dyfodol ar gyfer diwydiant cig coch Cymru yng nghanol ansicrwydd gwleidyddol a achoswyd gan ganlyniad Refferendwm yr UE.

  Darllenwch fwy
 • Arbenigwyr Tir Glas yn Dathlu Mwynder Maldwyn

  Jul 1 2016

  Yr wythnos hon bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddi digwyddiad pwysig i nodi hanner canrif Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, a gynhaliwyd yn Llanerfyl, Maldwyn.

  Darllenwch fwy
 • Pennaeth HCC ym Mrwsel i drafod dyfodol y diwydiant cig oen

  Jun 29 2016

  Mae Gwyn Howells, Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC) ym Mrwsel yr wythnos hon yn cynrychioli Cymru mewn cyfarfodydd gyda swyddogion o Gomisiwn yr UE a’r diwydiant cig oen ar draws Ewrop.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion Llundain yn mwynhau a chanmol Cig Oen Cymru

  Jun 29 2016

  Roedd rhai o ben-cogyddion gorau Llundain yn llawn canmoliaeth o Gig Oen Cymru PGI pan fuon nhw’n gwledda ar y cig mewn noson arbennig yn siop enwog Fortnum and Mason yn Piccadilly, Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr ar eu hennill deirgwaith o gymryd mesurau yn erbyn newid hinsawdd

  Jun 28 2016

  Yn gynyddol, mae ffermwyr cig oen ac eidion yng Nghymru yn gyrru agenda’r diwydiant yn erbyn newid hinsawdd trwy glymu arferion amgylcheddol da gydag enillion masnachol, yn ôl ymchwil diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Datganiad Hybu Cig Cymru (HCC) ar bleidlais y Refferendwm Ewropeaidd

  Jun 24 2016

  Yn dilyn canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, meddai Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), Dai Davies:

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr cig eidion Cymru i ildio llai o giciau cosb a sgorio mwy o goliau

  Jun 21 2016

  Tra bod tîm Cymru’n gwneud eu marc ar gaeau pêl-droed yn Ffrainc, mae ffermwyr cig eidion yng Nghymru’n cael eu cynghori ar ffyrdd i wella perfformiad eu buchesi.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion yn cystadlu am le ar y brig! Ai chi fydd yn cael eich coroni’n Gigydd y Flwyddyn Clwb Cigyddion HCC?

  Jun 20 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn lansio cystadleuaeth newydd sbon ar gyfer aelodau ei Glwb Cigyddion gyda gornest gig yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • O Gopenhagen i Fae Colwyn! Newyddiadurwyr bwyd o Ddenmarc yn profi’r gorau o gynnyrch Cymru

  Jun 16 2016

  Bu ffermwyr ar draws gogledd Cymru yn croesawu criw o newyddiaduron o Ddenmarc yn ddiweddar, fel rhan o daith i’r wasg a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC)

  Darllenwch fwy
 • Amser yn brin i wneud cais am ‘daith fythgofiadwy’

  Jun 13 2016

  Dim ond ychydig ddyddiau sy’n weddill i ffermwyr, cigyddion ac eraill o fewn y diwydiant cig coch i wneud cais am yr ysgoloriaeth £3000 blynyddol a gynigir gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i gynyddu eich gwybodaeth am dir glas

  Jun 7 2016

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn pwysleisio pwysigrwydd rheoli tir glas yn effeithiol yn nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC