Newyddion 

Gweld archif
 • Ffermwr a Chigydd yn chwilio am ysbrydoliaeth y tu hwnt i Fôr Iwerydd

  Jul 21 2016

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) enwau enillwyr Ysgoloriaeth HCC 2016, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Jason Mohammad yn cyflwyno cynnyrch Cymru gydag enwau bwyd wedi’u hamddiffyn

  Jul 19 2016

  Mae gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru, Tatws Sir Benfro, Halen Môn a Chregyn Gleision Conwy fwy nag un peth yn gyffredin. Maen nhw’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru i safon uchel iawn ac maen nhw’n rhannu statws arbennig – statws enwau bwyd wedi’u hamddif

  Darllenwch fwy
 • Llywydd y Sioe yn cychwyn ymgyrch yr haf trwy arwain arwerthiant Cig Oen Cymru

  Jul 19 2016

  Yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd heddiw (dydd Mawrth, 19 Gorffennaf), cynhaliodd Llywydd y Sioe Frenhinol am eleni, Mr. W. Richard Jones FLAA FRAgS, arwerthiant elusennol arbennig o Gig Oen Cymru ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Rhaid i’r diwydiant ‘dorchi llewys’ er mwyn delio gyda’r sefyllfa ar ôl Brexit, medd Cadeirydd HCC

  Jul 18 2016

  Yn y brecwast blynyddol i ddathlu agoriad Sioe Frenhinol Cymru a gynhaliwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC), cyfeiriodd cadeirydd y bwrdd ardoll, Dai Davies, yn uniongyrchol at y sialensiau y bydd gadael yr UE yn ei osod i’r diwydiant amaeth.

  Darllenwch fwy
 • Trafodaethau allforio yn hawlio sylw HCC ar ddiwrnod agoriadol y Sioe Frenhinol

  Jul 18 2016

  Agorodd Hybu Cig Cymru (HCC) ei weithgareddau yn Sioe Fawr eleni gyda diwrnod wedi ei ffocysu ar allforion cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Llywodraeth Cymru a HCC yn croesawu llwyddiant allforio

  Jul 14 2016

  Mae buddsoddiad o £1.2 miliwn dros gyfnod o dair blynedd gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gweithgareddau allforio Hybu Cig Cymru (HCC) wedi arwain at werth dros £38 miliwn o fusnes ychwanegol ar gyfer Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau gwerthiant yn dangos newidiadau mewn arferion cwsmeriaid cig

  Jul 13 2016

  Mae Bwletin y Farchnad diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC) yn dangos fod newidiadau mewn arferion prynwyr yn ffactor bwysig iawn o ran patrymau’r economi cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Graddio da i Gig Oen Cymru mewn ffair fyfyrwyr

  Jul 12 2016

  Bydd myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn graddio’r wythnos hon â chymwysterau academaidd, ond hefyd â dealltwriaeth o amlbwrpasedd Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • “Ffit, Ffrwythlon a Phroffidiol”

  Jul 12 2016

  HCC yn canolbwyntio ar ffrwythlondeb hyrddod yn y Sioe Frenhinol

  Darllenwch fwy
 • ‘Calan Awst Calan Oen’ i roi hwb i’r diwydiant

  Jul 11 2016

  I nodi dechrau ymgyrch farchnata newydd ar gyfer Cig Oen Cymru ym marchnad y DU, bydd hen draddodiad Celtaidd yn cael ei adfywio.

  Darllenwch fwy
 • Bwrdd HCC yn benderfynol o sicrhau bod cig coch ar yr agenda gwleidyddol

  Jul 8 2016

  Mewn cyfarfod yn Aberystwyth heddiw (8 Gorffennaf 2016), mynegodd Bwrdd Hybu Cig Cymru (HCC) ei fod yn benderfynol o weithio i sicrhau dyfodol ar gyfer diwydiant cig coch Cymru yng nghanol ansicrwydd gwleidyddol a achoswyd gan ganlyniad Refferendwm yr UE.

  Darllenwch fwy
 • Arbenigwyr Tir Glas yn Dathlu Mwynder Maldwyn

  Jul 1 2016

  Yr wythnos hon bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddi digwyddiad pwysig i nodi hanner canrif Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, a gynhaliwyd yn Llanerfyl, Maldwyn.

  Darllenwch fwy
 • Pennaeth HCC ym Mrwsel i drafod dyfodol y diwydiant cig oen

  Jun 29 2016

  Mae Gwyn Howells, Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC) ym Mrwsel yr wythnos hon yn cynrychioli Cymru mewn cyfarfodydd gyda swyddogion o Gomisiwn yr UE a’r diwydiant cig oen ar draws Ewrop.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion Llundain yn mwynhau a chanmol Cig Oen Cymru

  Jun 29 2016

  Roedd rhai o ben-cogyddion gorau Llundain yn llawn canmoliaeth o Gig Oen Cymru PGI pan fuon nhw’n gwledda ar y cig mewn noson arbennig yn siop enwog Fortnum and Mason yn Piccadilly, Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr ar eu hennill deirgwaith o gymryd mesurau yn erbyn newid hinsawdd

  Jun 28 2016

  Yn gynyddol, mae ffermwyr cig oen ac eidion yng Nghymru yn gyrru agenda’r diwydiant yn erbyn newid hinsawdd trwy glymu arferion amgylcheddol da gydag enillion masnachol, yn ôl ymchwil diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC