Newyddion 

Gweld archif
 • Faint o ddefaid sy’ ’na yng Nghymru?

  Dec 16 2016

  Bron 10 miliwn, ac mae’r ffigwr yn cynyddu, yn ôl yr ystadegau diweddaraf

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr o Aberhonddu yn cipio prif wobr cig eidion

  Dec 16 2016

  Llwyddodd Roger Powell o Fferm Upper House, Tredomen, Aberhonddu i gipio gwobr fawr yn y sioe garcasau flynyddol yng nghanolfan brosesu Two Sisters ym Merthyr Tudful.

  Darllenwch fwy
 • Ansicrwydd ôl-Frexit i ddiwydiant cig coch Cymru yn golygu fod ariannu teg yn hanfodol, medd AC

  Dec 12 2016

  Mae sgil-effaith posib Brexit ar elfennau allweddol o ddiwydiant cig coch Cymru, fel allforion i Ewrop a statws PGI, yn golygu fod dychwelyd mwy na £1m y flwyddyn o gyllid marchnata sydd ar hyn o bryd yn mynd i Loegr yn fater pwysicach nag erioed.

  Darllenwch fwy
 • O ble y daw ein byrgyrs? Ymgyrch lwyddiannus i hyrwyddo Cig Oen Cymru ar-lein yn Sweden

  Dec 12 2016

  Mae ymgyrch farchnata ar-lein arloesol i hyrwyddo Cig Oen Cymru wedi sbarduno sgyrsiau am ansawdd a tharddiad bwyd ymysg pobl yn Sweden.

  Darllenwch fwy
 • Bwyd lleol yn flaenoriaeth ar restrau Nadolig

  Dec 9 2016

  Mae mwy a mwy o gwsmeriaid cydwybodol yn poeni am darddiad eu bwyd, yn ôl cigyddion annibynnol dros Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Arddangos Llwyddiant Olympaidd yn y Ffair Aeaf

  Dec 5 2016

  Wythnos diwethaf, tarodd cogyddion iau gorau ymweliad arbennig â stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Ffair Aeaf.

  Darllenwch fwy
 • Dafydd a Tanny’n profi llwyddiant o’r fferm i’r fforc

  Dec 2 2016

  Roedd dathlu dwbwl yn y Sioe Aeaf yn Llanelwedd yr wythnos hon, wrth i ffermwr o Sir Gaerfyrddin gipio un o’r brif wobrau tra fod perchennog bwyty ym Mhenarth wedi prynu’r carcas oen buddugol am y bumed flwyddyn o’r bron.

  Darllenwch fwy
 • Mae dibyniaeth fawr ar farchnad Ewrop yn gwneud bargen Brexit di-doll yn “hanfodol” i gig coch – Cadeirydd HCC

  Nov 28 2016

  Bydd trafodaethau masnach ôl-Frexit yn hollbwysig i ddyfodol y diwydiant cig coch yng Nghymru n

  Darllenwch fwy
 • Cynhadledd athrawon yn trafod her maeth yn yr arddegau

  Nov 25 2016

  Mae perswadio pobl yn eu harddegau i fwyta diet cytbwys a’u haddysgu am ble y daw eu bwyd yn her fawr i’n cymdeithas. Dyna oedd themâu allweddol cynhadledd o athrawon o bob rhan o Gymru a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn, 19 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor, cystadlaethau a chalendr cig coch yn y Ffair Aeaf

  Nov 25 2016

  Newidiadau mewn tueddiadau defnyddwyr, lleihau gwastraff bwyd a rysetiau ar gyfer y Nadolig fydd prif themâu Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Ffair Aeaf yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Fferm foch Gymreig yn ennill gwobr genedlaethol

  Nov 25 2016

  Mae’r busnes deuluol a fferm foch o ardal Bwllheli, Oinc Oink, wedi ennill gwobr Bridiwr Pedigri y Flwyddyn yn y Gwobrau Moch Genedlaethol.

  Darllenwch fwy
 • Llwyddiant yr eildro i'r cigydd Cymreig ifanc Peter Rushworth

  Nov 23 2016

  Daeth llwyddiant euraid i ran cigydd ifanc o ogledd-ddwyrain Cymru am yr eildro’r mis hwn pan enillodd brif wobr yng nghystadleuaeth Worldskills UK.

  Darllenwch fwy
 • Eich cyfle i ennill #PleserPur!

  Nov 17 2016

  Rydym wedi holi pobl Cymru i gael gwybod pa brofiadau Cymreig sy’n bleser pur iddyn nhw.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr yn helpu cwsmeriaid Llundain i gael blas ar gynnyrch Cymru

  Nov 16 2016

  Marchnad Whole Foods nodedig Kensington, sy’n gyrchfan i enwogion a phen-cogyddion, oedd y lleoliad ar gyfer y fenter farchnata ddiweddaraf gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Canmoliaeth i Gadeirydd HCC Dai Davies wrth gyhoeddi ei ymddeoliad

  Nov 14 2016

  Canmoliaeth i Gadeirydd HCC Dai Davies wrth gyhoeddi ei ymddeoliad

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC