Newyddion 

Gweld archif
 • HCC yn dod a ffermwyr ac arbenigwyr ynghyd er mwyn hybu iechyd diadelloedd

  Nov 14 2016

  Teithiodd ffermwyr a milfeddygon o orllewin Cymru i Lanymddyfri yn ddiweddar i glywed gan arbenigwyr am yr ymchwil a’r cyngor diweddaraf ar iechyd anifeiliaid, er mwyn cael y perfformiad gorau gan eu defaid.

  Darllenwch fwy
 • Brand Cig Oen Cymru yn arwain y ffordd yn rhyngwladol

  Nov 14 2016

  Mae brand eiconig Cig Oen Cymru yn cymharu’n ffafriol gyda’i brif gystadleuwyr rhyngwladol pan ddaw at roi gwerth am arian i ymdrechion i hybu allforion, meddai Prif Weithredwr HCC Gwyn Howells wrth eu cynhadledd flynyddol ddydd Iau diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cadeirydd HCC yn Amlinellu Cynllun Cig Coch ôl-Frexit

  Nov 11 2016

  Mae Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC) wedi amlinellu strategaeth allforio ddeng mlynedd er mwyn manteisio ar gyfleon marchnad yn fyd-eang i gig coch yng nghynhadledd flynyddol y corff ym Mangor.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion Cymreig yn cael blas ar lwyddiant yn Llundain

  Nov 11 2016

  Enillodd cigyddion o Gymru rai o brif wobrau’r diwydiant yn Llundain yr wythnos hon, yng ngwobrau enwog Siop Gigydd y Flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n Taro Tant yn Hong Kong

  Nov 9 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi croesawu cam ymlaen i allforion cig coch Cymreig i Asia, wrth i gangen o’i Glwb Cig Oen Cymru gael ei ffurfio yn Hong Kong wythnos diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Chwifio'r Faner dros frandiau cig coch eiconig Cymru

  Nov 8 2016

  Prydau parod 'gastro' ganol wythnos, swper sydyn mewn hanner awr a chiniawau rhost gwahanol gyda thoriadau cig bach ar benwythnos - tri maes newydd ac arloesol i'w targedu a'u datblygu yn y gadwyn gyflenwi Cig Oen Cymru a allai fod werth miliynau bob

  Darllenwch fwy
 • Enillwyr Medalau Coginio yn brolio Cig Eidion Duon Cymreig

  Nov 8 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi llongyfarch timau coginio Hŷn ac Iau Cymru ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth goginio Olympaidd ddiweddar yn Erfurt, yr Almaen.

  Darllenwch fwy
 • Diwydiant yn dod ynghyd i drafod prisiau ŵyn ysgafn

  Nov 4 2016

  Cyfarfu cynrychiolwyr ffermwyr a Hybu Cig Cymru (HCC) yn Aberystwyth yr wythnos hon i drafod prisiau’r farchnad ar gyfer ŵyn ysgafn.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn cadw cogydd teledu a blogwraig yn gynnes y gaeaf hwn

  Nov 2 2016

  Mae rysáit Cig Oen Cymru arbennig gan yr ysgrifennydd bwyd enwog a’r cyflwynydd teledu Gizzi Erskine yn ymddangos mewn llyfrynnau newydd sbon gan Hybu Cig Cymru (HCC) y gaeaf hwn.

  Darllenwch fwy
 • Hwb hydrefol i allforio cynnyrch Cymru ym Mharis

  Oct 31 2016

  Paris oedd canolbwynt ymdrechion allforio cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yr wythnos ddiwethaf, gyda phresenoldeb cryf yn ffair fasnach anferthol SIAL yn ogystal â sesiynau blasu mewn archfarchnadoedd Ffrengig.

  Darllenwch fwy
 • Dathlwch Noson Dylan Thomas gyda choes Cig Oen Cymru wedi’i stwffio â chaws Caerffili a thatws Blas y Tir

  Oct 27 2016

  Mae Cig Oen Cymru yn annog pobl i ddathlu’r Noson Dylan Thomas gyntaf un gyda gwledd Gymreig

  Darllenwch fwy
 • Cau'r bwlch rhwng prisiau’r fferm a manwerth yn ystod Haf ’16

  Oct 21 2016

  Roedd ffermwyr yn derbyn cyfran fwy o’r pris manwerth am gig eidion a chig oen yn Awst 2016 nag yn ystod yr un cyfnod yn y ddwy flynedd flaenorol.

  Darllenwch fwy
 • Olympiaid Bwyd yn anelu am aur gyda Chig Eidion Cymru

  Oct 19 2016

  Ambell wythnos yn unig ar ôl i athletwyr Cymru ddychwelyd adre o’r gemau yn Rio gyda llwyth o fedalau, bydd rhai o’n cogyddion coeth yn teithio i Erfurt yn yr Almaen ar gyfer yr Olympics Bwyd, a gynhelir rhwng 22-25 Hydref.

  Darllenwch fwy
 • Myrddin a Misha ym Milan yn helpu i hyrwyddo Cig Oen Cymru

  Oct 18 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ceisio cynyddu allforion o Gig Oen Cymru i’r Eidal drwy gysylltu cynhyrchwyr Cymru gyda chogyddion rhyngwladol a chwsmeriaid.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn croesawu hwb gan archfarchnad i Gig Oen Cymru

  Oct 13 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi croesawu’r cyhoeddiad mai’r manwerthwr Aldi yw’r diweddaraf o blith manwerthwyr bwydydd ffres yn y DU i stocio Cig Oen Cymru premiwm yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC