Newyddion 

Gweld archif
 • HCC yn cefnogi allforwyr cig coch Cymru mewn ffair bwysig yn Nenmarc

  Mar 2 2016

  Bydd tîm o allforwyr cig coch o Gymru yn cyfarfod â phrynwyr mewn ffair fasnach bwysig yn Nenmarc dros y Sul fel rhan o ymgyrch Hybu Cig Cymru (HCC) i werthu mwy o gynhyrchion PGI Cymru yng ngwledydd pwysicaf Ewrop.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn helpu digwyddiadau rhyngwladol i "wisgo Cig Oen Cymru â balchder" ar Ddydd Gŵyl Ddewi

  Feb 29 2016

  Mae'r Daffodil, y Genhinen a Chig Oen Cymru i gyd yn dynodi Cymru a'r diwylliant Cymreig, ac felly mae Hybu Cig Cymru (HCC) am wneud yn siŵr fod y cig sy’n drysor cenedlaethol oherwydd ei flas unigryw yn cael cyfle i serennu yn ystod digwyddiadau yng Nghy

  Darllenwch fwy
 • Gall newid wella elw ac arbed arian mawr – dyfarniad Cam-YMLAEN 2016

  Feb 17 2016

  Mae busnesau fferm yng Nghymru yn colli miloedd o bunnau bob blwyddyn trwy fethu gwneud newidiadau syml ond effeithiol iawn ar y fferm, yn ôl yr hyn a ddywedodd ymchwilwyr blaenllaw wrth ffermwyr ac eraill o’r diwydiant yn nigwyddiad cychwynnol Cam-YMLAEN

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn llwyddo lle mae cigoedd eraill yn methu

  Feb 10 2016

  Mae siopwyr bwyd craff yn troi at Gig Oen Cymru PGI yn hytrach nag at gig oen arall wrth iddynt chwilio am doriadau cig o’r ansawdd gorau, yn ôl y data annibynnol diweddaraf sydd ar gael gan Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchu mwy o Gig Coch yn y DU yn ystod 2015

  Feb 8 2016

  Cynhyrchwyd 0.6 y cant yn fwy o gig eidion a 0.5 y cant yn fwy o gig defaid yn ystod 2015, yn ôl y dadansoddiad diweddaraf o’r farchnad gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Dathlwch y Flwyddyn Tsieineaidd newydd â Chig Oen Cymru

  Feb 4 2016

  Er bod y rhan fwyaf ohonom eisoes wedi dathlu’r Flwyddyn Newydd, mae rheswm dros gael dathliadau pellach y mis hwn, ar ddechrau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ddydd Llun.

  Darllenwch fwy
 • Beth am fynychu Cam-YMLAEN 2016 ac arbed cannoedd o bunnau mewn costau ŵyn cloff?

  Feb 3 2016

  Ydych chi’n wynebu colled ariannol yn sgil camddefnydd o gyfarpar trimio carnau eich defaid?

  Darllenwch fwy
 • Cam-YMLAEN 2016 - datblygiadau arloesol ymarferol i gynhyrchu'n broffidiol

  Jan 25 2016

  Croeso i Cam-YMLAEN 2016 - cyfres newydd Hybu Cig Cymru o ddigwyddiadau ar lawr gwlad sydd â'r nod o rannu datblygiadau arloesol sy'n deillio o raglen ymchwil amaethyddol fwyaf blaenllaw Cymru a'u datblygu ymhellach, a hyrwyddo ffyrdd o fod yn effeithl

  Darllenwch fwy
 • Adroddiad Terfynol yn Cofnodi Cyflawniadau Cynllun Gweithredu

  Jan 22 2016

  Adroddiad Terfynol yn Cofnodi Cyflawniadau Cynllun Gweithredu.

  Darllenwch fwy
 • Newidiadau ar y fferm am fod Rhodri’n cael “Agoriad Llygad” dan nawdd HCC

  Jan 21 2016

  Mae ffermwr o Ganolbarth Cymru eisoes yn gwneud newidiadau blaengar ar ei fferm ar ôl clywed amdanynt mewn cynhadledd a fynychwyd ganddo dan nawdd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrchoedd marchnata haf a hydref HCC yn “llwyddiannus dros ben”

  Jan 21 2016

  Bu ymgyrchoedd HCC yn yr haf a’r hydref i farchnata Cig Oen Cymru PGI yn hynod lwyddiannus yn ôl dadansoddiad annibynnol.

  Darllenwch fwy
 • “Rhagorol”- meddai athrawon am weithdy coginio HCC

  Jan 15 2016

  Dyna oedd sylw un cyfrannwr bodlon wrth grynhoi barn 25 o athrawon ysgolion uwchradd a roddodd adborth cadarnhaol ar ôl mynychu cwrs dan arweiniad HCC a gafodd ei deilwra yn arbennig i'w helpu â’u gwersi Addysg Bwyd ar gyfer TGAU.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn hobnobio gyda Weber

  Jan 6 2016

  Ydych chi’n Weber? Neu’n LOHAS? Erioed wedi clywed amdanyn nhw? Dyna’r llysenw a’r acronym diweddaraf i ddisgrifio'r ffordd o fyw a chwenychir gan bobl gyfoethog yn yr Almaen.

  Darllenwch fwy
 • "Rhaid rhoi blaenoriaeth i fod yn gynaliadwy", meddai Cadeirydd HCC

  Jan 4 2016

  Ni all ffermwyr Cymru ar eu pennau eu hunain ennill y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a chynhesu byd-eang. Rhaid i ddefnyddwyr a mân-werthwyr hefyd ymdrechu i roi blaenoriaeth i gynaliadwyedd yn 2016, meddai Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC) mewn neges

  Darllenwch fwy
 • Llongyfarchiadau i Daphne MBE, Llysgennad Cig Oen Cymru

  Jan 4 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ymfalchïo wrth longyfarch un o’r enwocaf ac uchaf eu parch o blith cynhyrchwyr Cig Oen Cymru PGI, a gafodd ei anrhydeddu ag MBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC