Newyddion 

Gweld archif
 • Digwyddiad Cam-YMLAEN 2016 i feithrin arbenigwyr mewn geneteg

  Sep 7 2016

  Eisiau gwybod sut i sicrhau fferm ffit, ffrwythlon a phroffidiol? Dewch i ddigwyddiad diweddaraf Cam-YMLAEN 2016 i ddarganfod pa gamau hawdd y gallwch eu cymryd i wella geneteg eich stoc ac effeithlonrwydd eich busnes.

  Darllenwch fwy
 • Siopwyr yn troi at daith archfarchnadoedd Cig Oen Cymru am atebion

  Aug 31 2016

  Mae yna gred gamarweiniol gyffredinol mai’r Gwanwyn yw amser gorau’r flwyddyn i brynu Cig Oen Cymru tymor newydd, yn ôl ymchwil i ddefnyddwyr a gwblhawyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) cyn ymgyrch ‘Wythnos Caru Cig Oen’ (Love Lamb Week) ar draws y DU i hyrwyddo

  Darllenwch fwy
 • Y pen-cogydd Luke Thomas yn gweini Cig Oen Cymru i’r sêr yn V Festival 2016

  Aug 26 2016

  Bu’r pen-cogydd ifanc o Gymru, Luke Thomas, yn gweini Cig Oen Cymru y tu ôl i’r llwyfan i enwogion a phwysigion yn ystod y V Festival eleni yn Chelmsford, Essex.

  Darllenwch fwy
 • Cwsmeriaid Denmarc wrth eu bodd gyda Chig Oen Cymru

  Aug 24 2016

  Bacwn yw’r cig a gysylltir amlaf gyda Denmarc, ond mae Huby Cig Cymru (HCC) ar waith yn ceisio gwneud y mwya o’r cyfleon i farchnata Cig Oen Cymru yn y wlad fel cynnyrch sy’n gynyddol boblogaidd fel bwyd barbeciw yn ystod yr haf.

  Darllenwch fwy
 • Gall sganio CT helpu ffermwyr i gael y mwya o’u diadell

  Aug 19 2016

  Mae ffermwyr defaid yn cael eu hannog i wneud defnydd o’r dechnoleg diweddara i roi hwb i geneteg eu diadelloedd a’u gwneud yn fwy proffidiol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru ar y fwydlen ar gyfer enwogion gŵyl y ‘V Festival’

  Aug 16 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn gweithio gyda’r cogydd nodedig o Gymro Luke Thomas i weini’r Cig Oen Cymru gorau i artistiaid y V Festival eleni.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion lleol yn hybu cig oen ac eidion gyda deunydd marchnata tymhorol

  Aug 15 2016

  Gellir canfon arddangosfeydd newydd o ddeunydd hyrwyddo tymhorol mewn siopau cig ar draws Cymru, diolch i Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Annog pobl Cymru i siopa’n lleol am eu porc mewn ymgyrch farchnata newydd

  Aug 11 2016

  Bydd cwsmeriaid ledled Cymru yn cael cyfle i ennill rhost mochyn mewn ymgyrch farchnata newydd arloesol gan Hybu Cig Cymru (HCC), pan ofynnir i bobl ddyfalu pa mor bell yw eu porc o’u fforc.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen yn serennu yng Ngŵyl yr Wy Gwyrdd

  Aug 10 2016

  Bu’r darparwyr bwyd moethus nodedig Frische Paradies yn arddangos Cig Oen Cymru PGI i 3,000 o ymwelwyr yn yr ŵyl fwyd ‘Big Green Egg’ yr haf hwn.

  Darllenwch fwy
 • Derbyniwch fedal aur gan deulu a ffrindiau gyda seigiau Olympaidd

  Aug 9 2016

  Mae digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn yn ei anterth, a does dim esgus gwell i samplo seigiau traddodiadol o bob cwr o’r byd gan ddefnyddio cynnyrch tymhorol ar garreg eich drws!

  Darllenwch fwy
 • ‘Calan Awst Calan Oen’ yn taro tant tymhorol

  Aug 5 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn dathlu llwyddiant y digwyddiad ‘Calan Awst Calan Oen’ cyntaf ar Awst 1, sef dathliad i nodi’r prif dymor i brynu Cig Oen Cymru PGI o safon.

  Darllenwch fwy
 • Ychwanegu gwerth at gig oen premiwm yn cael sylw mewn digwyddiad NSA

  Aug 4 2016

  Ychwanegu gwerth drwy wneud y gorau o’r farchnad oedd y prif bwnc siarad mewn seminar i’r diwydiant a gynhaliwyd yn ddiweddar yn nigwyddiad y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol (NSA) yn Malvern.

  Darllenwch fwy
 • Awduron bwyd o’r Almaen yn mwynhau taith ‘o’r fferm i’r fforc’

  Aug 4 2016

  Croesawodd ffermwyr defaid, proseswyr a chogyddion ar draws de-ddwyrain Cymru ddirprwyaeth o awduron bwyd Almaenig yn ddiweddar fel rhan o daith wasg a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) i ddangos yr amgylchedd naturiol godidog lle y mae Cig Oen Cymru yn c

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch ‘Ffit, Ffrwythlon a Phroffidiol’ yn parhau mewn digwyddiad yn Nyffryn Teifi

  Aug 2 2016

  Mae ymgyrch haf Hybu Cig Cymru (HCC) i wella ffrwythlondeb hyrddod a gwneud ffermydd yn fwy proffidiol yn parhau ar Ddydd Sadwrn, 6 Awst mewn digwyddiad arbennig ar fferm ym Maesycrugiau yn Nyffryn Teifi.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor cyflym ar sut i goginio Cig Oen Cymru yr haf hwn

  Jul 29 2016

  Beth am drawsnewid eich patio i edrych fel un o dai bwyta gorau Llundain ym mis Awst i ddathlu bod Cig Oen Cymru tymor newydd ar gael yn helaeth?

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC