Newyddion 

Gweld archif
 • Y Sector Cig Oen a Chig Eidion yn Hanfodol i Ymgyrch Fwyd y Llywodraeth, meddai’r Dirprwy Weinidog

  Nov 17 2015

  Mae gan y sector cig coch ran hanfodol i'w chwarae yn ymgyrch Llywodraeth Cymru i gael twf yn y diwydiant bwyd a diod o 30 y cant mewn pum mlynedd, meddia'r Dirprwy Weinidog yng Nghynhadledd HCC.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn gwahodd athrawon i loywi eu sgiliau Addysg Bwyd

  Nov 10 2015

  Gwahoddir athrawon ysgolion uwchradd yn ne-orllewin Cymru i fynychu cwrs wedi'i deilwra’n arbennig i'w helpu i ddiweddaru eu sgiliau ymarferol, theori a gwybodaeth ar gyfer addysgu’r cwrs TGAU Addysg Bwyd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn noddi sioe deithiol yn ymwneud ag iechyd anifeiliaid

  Nov 6 2015

  Bydd ymgyrch HCC i dynnu sylw ffermwyr at y gost uchel o fynd i’r afael â materion iechyd fel llyngyr yr iau ac ymwrthedd i foddion lladd llyngyr yn cael hwb mewn dau gyfarfod pwysig y bydd HCC yn eu noddi yng Nghymru yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Hwb i Ymgyrch HCC gan Gyngor Gwynedd

  Nov 6 2015

  Cafodd penderfyniad Cyngor Gwynedd i weini Cig Oen Cymru o ffermydd y sir mewn ysgolion, tai preswyl a chanolfannau dydd ei gymeradwyo gan Hybu Cig Cymru (HCC) sy’n cymell sefydliadau yn y sector cyhoeddus i gefnogi’r diwydiant defaid.

  Darllenwch fwy
 • Hwb i Gig Oen Cymru yn Awstria

  Nov 3 2015

  Awstria yw’r wlad ddiweddaraf lle mae’r bobl yn cael blas ar Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Rhan flaenllaw gan Gig Oen Cymru yn ffilm newydd Matthew Rhys

  Nov 2 2015

  Mae un o sêr Hollywood, Matthew Rhys, a fu’n lleisio hysbysebion HCC ar gyfer Cig Oen Cymru, wedi troi ei law at goginio’r cig i’r safon uchaf yn ei ffilm newydd Burnt, a ddangoswyd am y tro cyntaf yn sinemâu’r DU dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Cefnogaeth o sawl cyfeiriad i sioe deithiol HCC ar gyfer Cig Oen Cymru

  Oct 29 2015

  Daeth sioe deithiol boblogaidd HCC i hybu Cig Oen Cymru i Gaerfyrddin yr wythnos hon fel rhan o daith dros gyfnod o bedwar mis yng Nghymru a lleoliadau allweddol yn Lloegr. Cafodd ei chroesawu i’r dref gan gynrychiolwyr o’r diwydiant a siopwyr lleol.

  Darllenwch fwy
 • Datganiad gan HCC mewn ymateb i adroddiad IARC

  Oct 26 2015

  Nid yw'r adroddiad a ryddhawyd heddiw (26 Hydref) gan IARC yn nodi bod bwyta cig coch yn achosi canser.

  Darllenwch fwy
 • Dilynwyr rygbi yn canu clodydd Cig Eidion Cymru

  Oct 26 2015

  Er bod Cymru allan o gystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd, mae nifer o ddilynwyr selog wedi troi eu sylw at bencampwr byd mewn maes gwbl wahanol, sef Cig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Sioe fwyd bwysicaf y byd yn plesio cwmnïau cig o Gymru

  Oct 21 2015

  “Busnes anhygoel” – dyna oedd barn cynrychiolwyr pum cwmni prosesu cig coch o Gymru ar ôl iddyn nhw fod yn sioe fwyd Anuga yn Cologne yr wythnos ddiwethaf ar wahoddiad Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn Dadorchuddio Manylion Cynhadledd mis Tachwedd

  Oct 16 2015

  Atebion deallus er mwyn datblygu cadwyn gyflenwi gynaliadwy a masnachol ar gyfer cig coch yng Nghymru fydd thema ganolog cynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn Llandrindod ar 12 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn rhybuddio am beryglon clefyd yr iau

  Oct 14 2015

  Nawr yw’r amser i wneud trefniadau i reoli parasitiaid ar y fferm er mwyn osgoi costau diangen o hyd at £30 yr anifail, yn ôl tîm datblygu’r diwydiant yn Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Proseswyr o Gymru yn Llygadu Allforion gwerth Miliynau o Bunnau

  Oct 9 2015

  Allforio Cig Oen Cymru PGI gwerth miliynau o bunnau yn 2016 fydd gobaith allforwyr cig coch o Gymru wrth iddyn nhw chwilio am farchnadoedd newydd yn ffair fwyd bwysicaf y byd dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Gwersi cynhyrchu a choginio cig oen i fewnforwyr o’r Eidal

  Oct 9 2015

  Bu rhai o aelodau blaenllaw diwydiant cig coch yr Eidal yn ne Cymru ar wahoddiad Hybu Cig Cymru (HCC) yr wythnos ddiwethaf i ddysgu sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu a’i goginio.

  Darllenwch fwy
 • Dirprwy Weinidog yn cefnogi ymgyrch HCC ar becynnau Cig Oen Cymru

  Oct 9 2015

  Cafodd menter farchnata ddiweddaraf Cig Oen Cymru PGI, sef cystadleuaeth ar-becyn a chyfle i ennill gwyliau i ddau yn Antigua, gefnogaeth frwdfrydig gan y Gweinidog Ffermio a Bwyd yn Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans, yn ystod sesiwn o dynnu lluniau mewn a

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC