Newyddion 

Gweld archif
 • Newidiadau ar y fferm am fod Rhodri’n cael “Agoriad Llygad” dan nawdd HCC

  Jan 21 2016

  Mae ffermwr o Ganolbarth Cymru eisoes yn gwneud newidiadau blaengar ar ei fferm ar ôl clywed amdanynt mewn cynhadledd a fynychwyd ganddo dan nawdd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrchoedd marchnata haf a hydref HCC yn “llwyddiannus dros ben”

  Jan 21 2016

  Bu ymgyrchoedd HCC yn yr haf a’r hydref i farchnata Cig Oen Cymru PGI yn hynod lwyddiannus yn ôl dadansoddiad annibynnol.

  Darllenwch fwy
 • “Rhagorol”- meddai athrawon am weithdy coginio HCC

  Jan 15 2016

  Dyna oedd sylw un cyfrannwr bodlon wrth grynhoi barn 25 o athrawon ysgolion uwchradd a roddodd adborth cadarnhaol ar ôl mynychu cwrs dan arweiniad HCC a gafodd ei deilwra yn arbennig i'w helpu â’u gwersi Addysg Bwyd ar gyfer TGAU.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn hobnobio gyda Weber

  Jan 6 2016

  Ydych chi’n Weber? Neu’n LOHAS? Erioed wedi clywed amdanyn nhw? Dyna’r llysenw a’r acronym diweddaraf i ddisgrifio'r ffordd o fyw a chwenychir gan bobl gyfoethog yn yr Almaen.

  Darllenwch fwy
 • "Rhaid rhoi blaenoriaeth i fod yn gynaliadwy", meddai Cadeirydd HCC

  Jan 4 2016

  Ni all ffermwyr Cymru ar eu pennau eu hunain ennill y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a chynhesu byd-eang. Rhaid i ddefnyddwyr a mân-werthwyr hefyd ymdrechu i roi blaenoriaeth i gynaliadwyedd yn 2016, meddai Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC) mewn neges

  Darllenwch fwy
 • Llongyfarchiadau i Daphne MBE, Llysgennad Cig Oen Cymru

  Jan 4 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ymfalchïo wrth longyfarch un o’r enwocaf ac uchaf eu parch o blith cynhyrchwyr Cig Oen Cymru PGI, a gafodd ei anrhydeddu ag MBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.

  Darllenwch fwy
 • Newyddiadurwyr Sweden yn cael blas ar Gig Oen Cymru

  Dec 21 2015

  Cafodd rai o brif newyddiadurwyr bwyd Sweden brofiad o gymwysterau rhyngwladol Cig Oen Cymru wrth iddynt flasu amryw o seigiau rhyngwladol mewn bwyty blaenllaw yn Stockholm.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch Farchnata HCC yn ennill Pedair Gwobr Bwysig

  Dec 18 2015

  Mae ymgyrchoedd marchnata’r haf a’r hydref i hybu cynhyrchion Cig Oen Cymru a helpu i frwydro yn erbyn y pwysau mawr ar brisiau wedi ennill cyfres o wobrau pwysig, gan gynnwys gwobr Ymgyrch Bwyd a Diod y Flwyddyn, mewn seremoni yn Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch newydd ar y cyd i ddelio ag ymwrthedd i foddion lladd llyngy

  Dec 16 2015

  Bydd ymgyrch HCC i wneud ffermwyr Cymru’n fwy ymwybodol o ymwrthedd i ddrenshis llyngyr yn cael ei dwysau yn y flwyddyn newydd trwy ymgysylltu â sefydliadau allweddol eraill yn y diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Cysylltu â Dubai i geisio rhoi hwb i allforion Cig Oen Cymru

  Dec 15 2015

  Ymunodd allforwyr allweddol yn y diwydiant cig coch yng Nghymru â dros hanner cant o brynwyr cig dylanwadol Dubai mewn digwyddiad a drefnwyd gan HCC i hybu allforion Cig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Mewn marchnad ‘gythryblus’, Aldi a Lidl yn gwerthu mwy o gig ffres

  Dec 11 2015

  Mewn cyfnod cythryblus iawn i adrannau bwyd yr archfarchnadoedd a chynnydd cyflym yng ngwerthiannau’r mân-werthwyr disgownt, roedd gwerthiannau cig ffres Aldi a Lidl yn bwysig dros ben i ffermwyr Cymru

  Darllenwch fwy
 • Y Byrddau Ardoll yn cyflwyno mecanwaith newydd posibl ar gyfer ardoll cig coch

  Dec 11 2015

  Mae'r byrddau ardoll cig coch yng Nghymru, Lloegr a'r Alban wedi cyflwyno dogfen i Weinidogion y tair gwlad yn amlinellu ffordd arall o ddosbarthu’r incwm o’r ardoll.

  Darllenwch fwy
 • Cefnogwch y diwydiant cartref a chadwch y cyflenwad yn gyson yn 2016 – Cadeirydd HCC

  Nov 30 2015

  “Gall archfarchnadoedd wneud cyfraniad cadarnhaol yn 2016 drwy sicrhau llif cyson o gig oen a chig eidion i'w silffoedd ac osgoi gorgyflenwad sy’n chwalu prisiau ac yn briwio ein diwydiant," meddai Cadeirydd HCC, Dai Davies, wrth gynrychiolwyr y diwydiant

  Darllenwch fwy
 • Digwyddiadau blasus ar stondin HCC yn y Ffair Aeaf

  Nov 27 2015

  Bydd rhai o’r pen-cogyddion gorau yn arddangos eu sgiliau ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o werthu – a chigyddion yn cefnogi marchnata HCC

  Nov 27 2015

  Mae cigyddion Cymru wedi cefnogi marchnata tymhorol HCC yn y siopau i hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, gan ddweud ei fod yn denu cwsmeriaid ac yn cynyddu gwerthiant.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC