Newyddion 

Gweld archif
 • Arbenigwyr Tir Glas yn Dathlu Mwynder Maldwyn

  Jul 1 2016

  Yr wythnos hon bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddi digwyddiad pwysig i nodi hanner canrif Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, a gynhaliwyd yn Llanerfyl, Maldwyn.

  Darllenwch fwy
 • Pennaeth HCC ym Mrwsel i drafod dyfodol y diwydiant cig oen

  Jun 29 2016

  Mae Gwyn Howells, Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC) ym Mrwsel yr wythnos hon yn cynrychioli Cymru mewn cyfarfodydd gyda swyddogion o Gomisiwn yr UE a’r diwydiant cig oen ar draws Ewrop.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion Llundain yn mwynhau a chanmol Cig Oen Cymru

  Jun 29 2016

  Roedd rhai o ben-cogyddion gorau Llundain yn llawn canmoliaeth o Gig Oen Cymru PGI pan fuon nhw’n gwledda ar y cig mewn noson arbennig yn siop enwog Fortnum and Mason yn Piccadilly, Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr ar eu hennill deirgwaith o gymryd mesurau yn erbyn newid hinsawdd

  Jun 28 2016

  Yn gynyddol, mae ffermwyr cig oen ac eidion yng Nghymru yn gyrru agenda’r diwydiant yn erbyn newid hinsawdd trwy glymu arferion amgylcheddol da gydag enillion masnachol, yn ôl ymchwil diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Datganiad Hybu Cig Cymru (HCC) ar bleidlais y Refferendwm Ewropeaidd

  Jun 24 2016

  Yn dilyn canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, meddai Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), Dai Davies:

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr cig eidion Cymru i ildio llai o giciau cosb a sgorio mwy o goliau

  Jun 21 2016

  Tra bod tîm Cymru’n gwneud eu marc ar gaeau pêl-droed yn Ffrainc, mae ffermwyr cig eidion yng Nghymru’n cael eu cynghori ar ffyrdd i wella perfformiad eu buchesi.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion yn cystadlu am le ar y brig! Ai chi fydd yn cael eich coroni’n Gigydd y Flwyddyn Clwb Cigyddion HCC?

  Jun 20 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn lansio cystadleuaeth newydd sbon ar gyfer aelodau ei Glwb Cigyddion gyda gornest gig yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • O Gopenhagen i Fae Colwyn! Newyddiadurwyr bwyd o Ddenmarc yn profi’r gorau o gynnyrch Cymru

  Jun 16 2016

  Bu ffermwyr ar draws gogledd Cymru yn croesawu criw o newyddiaduron o Ddenmarc yn ddiweddar, fel rhan o daith i’r wasg a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC)

  Darllenwch fwy
 • Amser yn brin i wneud cais am ‘daith fythgofiadwy’

  Jun 13 2016

  Dim ond ychydig ddyddiau sy’n weddill i ffermwyr, cigyddion ac eraill o fewn y diwydiant cig coch i wneud cais am yr ysgoloriaeth £3000 blynyddol a gynigir gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i gynyddu eich gwybodaeth am dir glas

  Jun 7 2016

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn pwysleisio pwysigrwydd rheoli tir glas yn effeithiol yn nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Fortnum and Mason yn cynnal dathliad o Gig Oen Cymru

  Jun 7 2016

  Bydd rhai o gogyddion a pherchnogion bwytai mwyaf nodedig Llundain yn ymgynnull yn siop enwog Fortnum and Mason ar Fehefin y 9fed er mwyn dathlu’r rôl gynyddol sydd gan Gig Oen Cymru ar fwydlenni bwytai’r ddinas.

  Darllenwch fwy
 • Carcasau yn dal i wella o ran eu cydffurfiad

  Jun 6 2016

  Mae’r canlyniadau dosbarthiad carcasau diweddaraf o ladd-dai yng Nghymru yn dangos fod y gwelliant mewn safonau cydffurfiad wedi parhau yn 2015.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ymuno ag Ymrwymiad Courtauld i wneud bwyd yn fwy cynaliadwy

  Jun 3 2016

  Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff diweddaraf i ymuno â ‘Courtauld 2025

  Darllenwch fwy
 • Llysgenhadon Porc.Cymru yn dod i’r brig yn yr Ŵyl Wanwyn

  May 26 2016

  Gwelwyd arddangosfa drawiadol o foch o bob cwr o’r wlad yn yr Ŵyl Wanwyn penwythnos diwethaf a daeth Llysgenhadon Porc.Cymru i’r brig.

  Darllenwch fwy
 • Rhestr newydd o hadau i wneud tir glas yn fwy proffidiol

  May 26 2016

  Bydd llawlyfr hadau gwair, a all helpu ffermwyr i gael gwell cynnyrch, bod yn fwy cystadleuol a gwneud mwy o elw, yn cael ei lansio yn nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Ystad y Rhug, Corwen ar 9 Mehefin 2016.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC