Newyddion 

Gweld archif
 • Mae Cig Oen Cymru yn “Fendigedig” meddai Llysgennad Cig Oen

  Oct 7 2015

  Bydd yr enillydd ieuengaf erioed mewn cystadleuaeth Ewropeaidd i fenywod sy’n ben-cogyddion yn Llysgennad i Gig Oen Cymru yng Ngwlad Belg yn ystod y deuddeng mis nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch i werthu byrgyr Cig Oen Cymru ym Mharis

  Oct 1 2015

  Wrth i siopau Paris arddangos y ffasiwn newydd mewn dillad, mae mynychwyr tai bwyta’r brifddinas yn cael cyfle i flasu byrgyr Cig Oen Cymru o’r enw Byrgyr y Ddraig Goch, a gafodd ei greu’n arbennig ar gyfer cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle am nawdd i fynychu cynhadledd ddefaid

  Sep 30 2015

  Mae HCC yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid – ‘Get better or get gone’ – yn Nottingham ar 20 - 22 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • Gallai dirywiad yn niadell Seland Newydd fod o gymorth i’r DG

  Sep 29 2015

  Mae gostyngiad yn niferoedd y defaid yn Seland Newydd dros gyfnod o ddeuddeng mis yn sail i optimistiaeth ofalus ynghylch y galw am Gig Oen Cymru ar ddiwedd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Ymwrthedd i foddion lladd llyngyr yn peri gofid, medd adroddiad gan HCC

  Sep 28 2015

  Mae ymwrthedd i wrthlyngyryddion drensio i ddileu clefydau parasitig yn parhau i gynyddu ac mae angen i ffermwyr Cymru gymryd camau i newid eu harferion presennol neu bydd y diwydiant yn wynebu canlyniadau difrifol yn y dyfodol, yn ôl prosiect ymchwil i’r

  Darllenwch fwy
 • Hwb i Farchnata Cig Oen Cymru yn Denu Sylw Miliynau o Bobl

  Sep 25 2015

  Hwb i Farchnata Cig Oen Cymru yn Denu Sylw Miliynau o Bobl

  Darllenwch fwy
 • Banc blogiau yn hybu ymgyrch bwyta’n iachach HCC

  Sep 21 2015

  Mae HCC wedi sefydlu banc blogiau i rieni er mwyn rhoi hwb i'w ymgyrch Iechyd ac Addysg a datgloi storfa gudd o ryseitiau swmpus a maethlon sy'n addas i deuluoedd.

  Darllenwch fwy
 • Croesawu Is-brif-weinidog Tsieina â Chig Oen Cymru

  Sep 21 2015

  Roedd Cig Oen Cymru yn rhan o’r croeso i un o brif wleidyddion Tsieina mewn cinio yng Nghaerdydd.

  Darllenwch fwy
 • Mewnbwn y Diwydiant yn Hanfodol i Ymestyn Cyfnod Cynnyrch ar Silffoedd

  Sep 15 2015

  Mae HCC wedi lansioarolwg newydd ar y gadwyn gyflenwi i ofyn am farn y diwydiant a recriwtio arbenigedd mewn ymgais i helpu cynhyrchion Cig Oen Cymru i aros ar silffoedd siopau am fwy o amser, gan gynyddu eu gwerth ar y farchnad a rhoi hwb i allforion.

  Darllenwch fwy
 • Cewch Bunnoedd yn eich Poced trwy Ddewis Hwrdd yn Ofalus

  Sep 14 2015

  Mae'r tymor gwerthu hyrddod sy'n dilyn yr haf unwaith eto yn tanlinellu'r angen i ffermwyr Cymru barhau â'u cynlluniau bridio ar gyfer gofynion y farchnad os ydynt am gael y pris gorau ar adeg pan fo'r elw'n brin.

  Darllenwch fwy
 • Peidiwch â chael eich siomi - 'Chwiliwch am y Logos'

  Sep 10 2015

  Chwiliwch am y Logos - dyna gyngor asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru sef Hybu Cig Cymru (HCC) i siopwyr rhag cael eu siomi.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn ymuno i newid gêr ar lawr gwlad

  Sep 10 2015

  BYDD HCC YN DYFEISIO rhaglen gyfathrebu ychwanegol ar lawr gwlad i helpu i gyfleu'r gwaith amrywiol, eang a manwl a wneir ganddo ym maes marchnata a datblygu'r diwydiant ledled Cymru - daw ar ôl cyfarfod â chynhyrchwyr yn Aberystwyth ddydd Mawrth.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn rhannu'u profiadau o gofnodi electronig

  Sep 9 2015

  Mae cynllun sy'n ceisio annog ffermwyr defaid i oresgyn rhwystrau wrth gofnodi electronig yn profi i fod yn llwyddiant ysgubol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru a Gŵyl Rhif 6 - Cyfuniad Perffaith

  Sep 2 2015

  Beth sydd gan Steve Coogan, seren ar y teledu ac ym myd ffilmiau, James Morrison, cerddor sydd wedi cyrraedd brig y siartiau, ac Irvine Welsh, awdur hynod lwyddiannus, yn gyffredin â Chig Oen Cymru?

  Darllenwch fwy
 • HCC yn lansio hysbysfwrdd fel rhan o ymgyrch farchnata fawr

  Sep 2 2015

  Bydd y neges am flas arbennig Cig Oen Cymru i’w gweld yn amlwg mewn 77 o leoliadau dros 14 diwrnod ledled Cymru a Lloegr ar ôl i HCC lansio ymgyrch hysbysfwrdd symudol i gefnogi ffermwyr yng Nghymru yn ystod Wythnos Cig Oen Prydain.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC