Newyddion 

Gweld archif
 • HCC yn cefnogi Wythnos Cig Oen Prydain

  Aug 28 2015

  Mae nifer o weithgareddau hybu wedi eu trefnu gan asiantaeth cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC) i gyd-fynd ag Wythnos Cig Oen Prydain.

  Darllenwch fwy
 • Hysbyseb teledu newydd ar gyfer Cig Oen Cymru i gyrraedd miliynau o wylwyr

  Aug 26 2015

  Bydd hysbyseb newydd sbon yn hyrwyddo Cig Oen Cymru yn ymddangos ar sgriniau teledu ledled y wlad yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn syfrdanu yn Copenhagen

  Aug 24 2015

  Mae rhai o gogyddion enwocaf Denmarc wedi dod ynghyd i greu prydau barbeciw gwych gan ddefnyddio Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Y dos cywir yn hanfodol wrth drin defaid

  Aug 20 2015

  Yn ystod ymarferiad diweddar bu i saith o bob 10 ffermwr ddyfalu'n anghywir bwysau dafad - sy'n gallu golygu bod y cyffuriau a roddir i drin llyngyr yn aneffeithiol.

  Darllenwch fwy
 • Sioe Deithiol Cig Oen Cymru ar daith ledled Prydain

  Aug 18 2015

  Caiff sioe deithiol fawr i hyrwyddo Cig Oen Cymru ar safleoedd archfarchnadoedd allweddol ledled Cymru a Lloegr ei lansio yn ddiweddarach y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Ymchwil gan HCC yn dangos pwysigrwydd rheoli tir glas yn dda

  Aug 14 2015

  Trwy ddewis glaswellt oddi ar restr o ‘hadau nodedig’, gallai ffermwyr fanteisio’n sylweddol wrth dyfu a phesgi ŵyn a gwartheg ynghyd â dylanwadu’n drwm ar eu hôl troed carbon, yn ôl ymchwil wedi’i ariannu gan HCC.

  Darllenwch fwy
 • Canu clodydd Cig Oen Cymru mewn gŵyl flaenllaw

  Aug 14 2015

  Bydd lle amlwg i Gig Oen Cymru yn un o ddigwyddiadau cerddorol mwyaf Prydain y penwythnos nesaf pan gaiff y cig ei weini i'r sêr yng Ngŵyl V sydd cael noddi gan Virgin Media yn Chelmsford.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor doeth gan ysgolor

  Aug 12 2015

  Mae ffermwr o’r Canolbarth yn gobeithio argyhoeddi cynhyrchwyr eraill yng Nghymru fod modd torri costau a gwneud mwy o elw wrth gyfuno’r datblygiadau technegol diweddaraf ym meysydd geneteg, pori a phorfwyd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn cefnogi hwb marchnata HCC i fynd i’r afael â phrisiau isel

  Aug 10 2015

  Mae dirprwyaeth o ffermwyr Cymru, mewn cyfarfod yn Aberystwyth, wedi cefnogi cynllun marchnata penodol gan HCC i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru ar adeg pan mae’r prisiau dan bwysau ledled y DG.

  Darllenwch fwy
 • Llwyfan i gig coch Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

  Jul 31 2015

  Pan fydd y Gymraeg a diwylliant Cymru yn cael eu dathlu yr wythnos nesaf yn un o wyliau pwysicaf Cymru, bydd sylw hefyd yn cael ei roi i gig coch ein gwlad.

  Darllenwch fwy
 • Y Prif Weinidog yn canmol ‘allforion ffyniannus Cig Oen Cymru’

  Jul 23 2015

  Mae’r Prif Weinidog David Cameron wedi canmol 'allforion ffyniannus Cig Oen Cymru' yn ystod ei ymweliad â Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolorion HCC ar daith i Awstralia a Seland Newydd

  Jul 23 2015

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw enwau enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC 2015, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr porc wedi'u dewis i hyrwyddo porc o'r radd flaenaf

  Jul 22 2015

  Gall siopwyr sy'n chwilio am borc o ansawdd uchel a gynhyrchwyd yng Nghymru bellach ddod o hyd iddo trwy wefan newydd a lansiwyd yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Beirniadu archfarchnadoedd wrth i brisiau ŵyn gwympo

  Jul 20 2015

  Cafodd rhai archfarchnadoedd cadwyn eu beirniadu ar ddiwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru am hyrwyddo cig o dramor ar adeg pan fo cyflenwad digonol o Gig Oen Cymru ar gael.

  Darllenwch fwy
 • Bwrw ymlaen â thrafodaethau i ddod a £1 miliwn y flwyddyn yn ôl i Gymru

  Jul 20 2015

  Mae camau’n cael eu cymryd i ddileu’r annhegwch sy'n bodoli yn y ffordd y mae cyrff hyrwyddo cig yn y DG yn cael eu hariannu, yn ôl a ddatgelwyd yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC