Newyddion 

Gweld archif
 • Sioe fwyd bwysicaf y byd yn plesio cwmnïau cig o Gymru

  Oct 21 2015

  “Busnes anhygoel” – dyna oedd barn cynrychiolwyr pum cwmni prosesu cig coch o Gymru ar ôl iddyn nhw fod yn sioe fwyd Anuga yn Cologne yr wythnos ddiwethaf ar wahoddiad Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn Dadorchuddio Manylion Cynhadledd mis Tachwedd

  Oct 16 2015

  Atebion deallus er mwyn datblygu cadwyn gyflenwi gynaliadwy a masnachol ar gyfer cig coch yng Nghymru fydd thema ganolog cynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn Llandrindod ar 12 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn rhybuddio am beryglon clefyd yr iau

  Oct 14 2015

  Nawr yw’r amser i wneud trefniadau i reoli parasitiaid ar y fferm er mwyn osgoi costau diangen o hyd at £30 yr anifail, yn ôl tîm datblygu’r diwydiant yn Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Proseswyr o Gymru yn Llygadu Allforion gwerth Miliynau o Bunnau

  Oct 9 2015

  Allforio Cig Oen Cymru PGI gwerth miliynau o bunnau yn 2016 fydd gobaith allforwyr cig coch o Gymru wrth iddyn nhw chwilio am farchnadoedd newydd yn ffair fwyd bwysicaf y byd dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Gwersi cynhyrchu a choginio cig oen i fewnforwyr o’r Eidal

  Oct 9 2015

  Bu rhai o aelodau blaenllaw diwydiant cig coch yr Eidal yn ne Cymru ar wahoddiad Hybu Cig Cymru (HCC) yr wythnos ddiwethaf i ddysgu sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu a’i goginio.

  Darllenwch fwy
 • Dirprwy Weinidog yn cefnogi ymgyrch HCC ar becynnau Cig Oen Cymru

  Oct 9 2015

  Cafodd menter farchnata ddiweddaraf Cig Oen Cymru PGI, sef cystadleuaeth ar-becyn a chyfle i ennill gwyliau i ddau yn Antigua, gefnogaeth frwdfrydig gan y Gweinidog Ffermio a Bwyd yn Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans, yn ystod sesiwn o dynnu lluniau mewn a

  Darllenwch fwy
 • Mae Cig Oen Cymru yn “Fendigedig” meddai Llysgennad Cig Oen

  Oct 7 2015

  Bydd yr enillydd ieuengaf erioed mewn cystadleuaeth Ewropeaidd i fenywod sy’n ben-cogyddion yn Llysgennad i Gig Oen Cymru yng Ngwlad Belg yn ystod y deuddeng mis nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch i werthu byrgyr Cig Oen Cymru ym Mharis

  Oct 1 2015

  Wrth i siopau Paris arddangos y ffasiwn newydd mewn dillad, mae mynychwyr tai bwyta’r brifddinas yn cael cyfle i flasu byrgyr Cig Oen Cymru o’r enw Byrgyr y Ddraig Goch, a gafodd ei greu’n arbennig ar gyfer cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle am nawdd i fynychu cynhadledd ddefaid

  Sep 30 2015

  Mae HCC yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid – ‘Get better or get gone’ – yn Nottingham ar 20 - 22 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • Gallai dirywiad yn niadell Seland Newydd fod o gymorth i’r DG

  Sep 29 2015

  Mae gostyngiad yn niferoedd y defaid yn Seland Newydd dros gyfnod o ddeuddeng mis yn sail i optimistiaeth ofalus ynghylch y galw am Gig Oen Cymru ar ddiwedd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Ymwrthedd i foddion lladd llyngyr yn peri gofid, medd adroddiad gan HCC

  Sep 28 2015

  Mae ymwrthedd i wrthlyngyryddion drensio i ddileu clefydau parasitig yn parhau i gynyddu ac mae angen i ffermwyr Cymru gymryd camau i newid eu harferion presennol neu bydd y diwydiant yn wynebu canlyniadau difrifol yn y dyfodol, yn ôl prosiect ymchwil i’r

  Darllenwch fwy
 • Hwb i Farchnata Cig Oen Cymru yn Denu Sylw Miliynau o Bobl

  Sep 25 2015

  Hwb i Farchnata Cig Oen Cymru yn Denu Sylw Miliynau o Bobl

  Darllenwch fwy
 • Banc blogiau yn hybu ymgyrch bwyta’n iachach HCC

  Sep 21 2015

  Mae HCC wedi sefydlu banc blogiau i rieni er mwyn rhoi hwb i'w ymgyrch Iechyd ac Addysg a datgloi storfa gudd o ryseitiau swmpus a maethlon sy'n addas i deuluoedd.

  Darllenwch fwy
 • Croesawu Is-brif-weinidog Tsieina â Chig Oen Cymru

  Sep 21 2015

  Roedd Cig Oen Cymru yn rhan o’r croeso i un o brif wleidyddion Tsieina mewn cinio yng Nghaerdydd.

  Darllenwch fwy
 • Mewnbwn y Diwydiant yn Hanfodol i Ymestyn Cyfnod Cynnyrch ar Silffoedd

  Sep 15 2015

  Mae HCC wedi lansioarolwg newydd ar y gadwyn gyflenwi i ofyn am farn y diwydiant a recriwtio arbenigedd mewn ymgais i helpu cynhyrchion Cig Oen Cymru i aros ar silffoedd siopau am fwy o amser, gan gynyddu eu gwerth ar y farchnad a rhoi hwb i allforion.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC