Newyddion 

Gweld archif
 • Bwrdd newydd i osod gweledigaeth glir i ddyfodol cig coch Cymru

  May 15 2017

  Cyfarfu Cyfarwyddwyr newydd Hybu Cig Cymru (HCC) am y tro cyntaf yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf

  Darllenwch fwy
 • Mis Mai yn fis mawr o hyrwyddo allforion i HCC

  May 11 2017

  Bu dyfodol allforion cig oen ac eidion o Gymru yn bwnc llosg yn San Steffan yn y dadleuon olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol.

  Darllenwch fwy
 • Gwybodaeth cig coch i filfeddygon Cymru

  May 10 2017

  Mae grŵp o filfeddygon o Gymru wedi derbyn gwybodaeth ar nifer o faterion yn ymwneud â chig coch mewn cwrs a gynhaliwyd gan Ganolfan Milfeddygaeth Cymru (WVSC) yn Aberystwyth.

  Darllenwch fwy
 • Edrych tua’r dyfodol yn nigwyddiad defaid NSA

  May 9 2017

  Mae digwyddiad pwysig yn sector defaid Cymru yn nesáu ac mae’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) yn falch i noddi’r achlysur.

  Darllenwch fwy
 • Cynnyrch lleol yn taro tant yn Y Talbot

  May 8 2017

  Mae gwesty yng nghanolbarth Cymru yn dathlu cynnyrch tymhorol ac yn arddangos ei ymrwymiad i weini bwydydd lleol mewn cyfres o giniawau ‘Cwrdd â’r Cynhyrchwyr.’

  Darllenwch fwy
 • Creu cynnyrch at ddant cwsmeriaid cig oen Prydain

  May 3 2017

  Mae grwp traws-ddiwydiannol wedi cwrdd ym mhencadlys Hybu Cig Cymru (HCC) i drafod y sialens o ddenu cwsmeriaid newydd i brynu cig oen o fewn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau diweddar yn dangos twf y ddiadell ddefaid

  Apr 28 2017

  Mae ffigurau'r diwydiant yn ddangos bod y diadell bridio ym Mhrydain wedi tyfu yn y blwyddyn diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i dderbyn hyfforddiant rygbi gan bencampwr!

  Apr 21 2017

  Mae’r amser yn brin i dimau rygbi ieuenctid ledled Cymru ennill sesiwn hyfforddi gyda’r pencampwr rygbi, Phil John!

  Darllenwch fwy
 • Cynnyrch ac incwm uwch yn y sector cig coch yn 2016

  Apr 19 2017

  Mae bwletin ystadegol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cynhyrchu cig coch i’r sector amaethyddol yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr o Drefaldwyn yn rheoli ei gostau cynhyrchu

  Apr 13 2017

  Mae'r ffermwr defaid o Drefaldwyn, Neil Oughton wedi profi bod system gyda mewnbwn isel ac ychydig o lafur yn gallu gweithio.

  Darllenwch fwy
 • Cynyddu tyfiant ac effeithlonrwydd eich busnes

  Apr 12 2017

  Cynyddu tyfiant ac effeithlonrwydd eich busnes

  Darllenwch fwy
 • Cynnwrf yn cynyddu am Gig Oen Cymru yn UDA

  Apr 6 2017

  Mae prynwr cig o America o gwmni mewnforio mawr wedi dweud ei fod yn “gyffrous iawn am Gig Oen Cymru!”

  Darllenwch fwy
 • Huw yn rhoi ei wybodaeth ar waith gyda ‘choeden deulu’r defaid’

  Apr 3 2017

  Mae’r cyfnod wyna yn ei anterth i un o Ysgolorion HCC ac mae’n gyfle i roi’r wybodaeth a ddysgodd am eneteg wrth deithio yn New South Wales ar waith i wella cyflwr iechyd ac enillion ei ddiadell ar ei fferm yn Sir Gâr.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwyno Gwobrau a Chig Eidion Cymru i bobl eithriadol

  Mar 30 2017

  Gweiniwyd Cig Eidion Cymru premiwm i bobl eithriadol Cymru yng Ngwobrau Dewi Sant yr wythnos ddiwethaf (dydd Iau 23 Mawrth).

  Darllenwch fwy
 • Rhannu cyfrinachau cig ar daith i’r Unol Daleithiau

  Mar 29 2017

  HCC170371

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC