Newyddion 

Gweld archif
 • Galwad am farn ffermwyr ar ddosbarthiadau pwysau ŵyn

  Oct 19 2017

  Mae ffermwyr defaid ac arweinwyr y diwydiant yn cael eu gwahodd i roi eu barn ar os y dylid newid y bandiau pwysau sy’n cael eu defnyddio i fesur prisiau ŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Ar râs i Silverstone i Hyrwyddo Cig Oen Cymru

  Oct 13 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn rasio draw i drac Silverstone yn ddiweddar er mwyn rhoi Cig Oen Cymru ar y brig o ran ennill cyfleon i gynyddu busnes o fewn sector cyfanwerthu ac arlwyo Prydain, sydd werth £30 biliwn y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Rhaglen deledu newydd yn dwyn sylw at apêl rhyngwladol Cig Oen Cymru PGI

  Oct 11 2017

  Mae Michael Whitehall, cyn asiant i’r sêr a thad i’r comedïwr Jack Whitehall, yn hoff iawn o Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn derbyn hwb ariannol sylweddol i ddatblygu allforion

  Oct 9 2017

  Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC, y bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn derbyn £1.5 miliwn i ganolbwyntio ar allforion.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch ‘Canfod Porc Lleol’ Porc.Cymru yn cydweithio ag Ysgol Goginio Angela Gray

  Oct 6 2017

  Er mwyn dathlu cynnyrch lleol arbennig, mae Porc.Cymru yn rhoi’r cyfle i chi ennill dosbarth meistr porc gyda’r ysgrifennydd bwyd a’r cogydd enwog, Angela Gray.

  Darllenwch fwy
 • Cogyddes o Wlad Belg yn ennill gyda Chig Oen Cymru

  Oct 4 2017

  Coronwyd Laure Genonceaux fel Cogyddes Chaudfontaine y Flwyddyn ar gyfer 2017 ar ôl creu rysait penigamp gyda Chig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Cyrsiau dethol da byw i ffermwyr Cymru

  Oct 3 2017

  Mae cyrsiau hyfforddi ar gael i ffermwyr defaid a bîff drwy Gymru fel bo modd i gynhyrchwyr fagu stoc i’r safonau uchaf, bodloni anghenion defnyddwyr a sicrhau effeithlonrwydd o ran costau.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn lansio sianel rysáit newydd gyffrous

  Oct 2 2017

  Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio sianel rysáit newydd gyffrous, sy'n cynnig amrywiaeth o brydau amlbwrpas a chyflym gyda Chig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a Phorc.

  Darllenwch fwy
 • Cogyddion yn cynnig ysbrydoliaeth ar sut i goginio cig oen yn araf

  Sep 26 2017

  Mae cwsmeriaid Cig Oen Cymru ar draws Brydain wedi bod yn mwynhau sesiynau ymarferol ar sut i goginio’r cig blasus yma’n araf ac yn isel, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng Hybu Cig Cymru (HCC) ac AGA.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i ffermwr o Gymru i ymuno â’r prif arbenigwyr ar ddefaidMae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

  Sep 20 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn penodi Rheolwr Datblygu’r Diwydiant a Chydberthynas

  Sep 18 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi John Richards yn bennaeth newydd ei dîm Datblygu'r Diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Camera Cig Oen yn denu cigyddion Danaidd i Gymru

  Sep 13 2017

  Yn ystod yr haf, lansiwyd y Camera Cig Oen – yr ymgyrch hynod boblogaidd yn Nenmarc lle gosodwyd dau gamera modern gan Hybu Cig Cymru (HCC) ar ffermydd yng ngogledd a chanolbarth Cymru er mwyn dangos i gwsmeriaid yn Nenmarc y safon uchel o les anifeiliaid

  Darllenwch fwy
 • Sêr o’r byd bwyd yn dangos eu cariad tuag at Gig Oen Cymru

  Sep 8 2017

  Mae rhai o brif gogyddion y DU wedi bod yn hyrwyddo toriadau Cig Oen Cymru nad ydynt yn cael eu coginio’n aml mewn digwyddiadau a gwyliau uchel eu proffil ledled y wlad i nodi 'Wythnos Caru Cig Oen'.

  Darllenwch fwy
 • Allforion Cig Oen ar i fyny, ond Cadeirydd HCC yn rhybuddio am ddyfodol masnach Ewrop

  Sep 6 2017

  Mae newyddion da iawn i’r sector ddefaid yn yr ystadegau diweddara gan wasanaeth Cyllid a Thollau EM (HMRC) ar gyfer hanner cyntaf 2017.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru i serennu ar gyfres fwyd y BBC

  Sep 1 2017

  Ar nos Lun, Medi 4, Cig Oen Cymru PGI fydd y seren ar gyfres fwyd boblogaidd ar BBC 2, a hynny ar ganol ‘wythnos Caru Cig Oen’.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC