Newyddion 

Gweld archif
 • Cig Oen ‘Noeth’ yn Creu Cyffro yn Soho

  Feb 20 2017

  Pan agorodd y bwyty barbeciw newydd Temper yn Soho ym mis Tachwedd, gan addo i weini’r cig gorau posib o bob cwr o Brydain, doedd y perchnogion heb sylweddoli pa mor boblogaidd fyddai Cig Oen Cymru gyda chwsmeriaid Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid amaeth yn trafod heriau marchnata

  Feb 16 2017

  Daeth nifer o entrepreneuriaid ifanc o Gymru wledig i Aberystwyth yr wythnos hon ar gyfer fforwm ar sut i ddenu cwsmeriaid ar draws y byd i brynu cig coch o Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Profiad Cymreig perffaith i enillydd lleol

  Feb 16 2017

  Bydd enillydd lwcus yn profi’r ‘diwrnod Cymreig perffaith’ fel rhan o gystadleuaeth Pleser Pur Cig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yn cefnogi rygbi ieuenctid ar lawr gwlad

  Feb 16 2017

  Mae Cig Eidion Cymru PGI yn cefnogi rygbi ar lawr gwlad trwy gynnig y cyfle i dimau ieuenctid ennill offer newydd sbon ynghyd â sesiwn hyfforddi gyda phrop enwog y Sgarlets, Phil John.

  Darllenwch fwy
 • Cariad at Gig Eidion Cymru yn Llundain

  Feb 10 2017

  Gyda diwrnod San Ffolant yn nesáu, mae pen-cogyddion uchel eu parch wedi cwympo mewn cariad efo Cig Eidion Cymru ers mynychu digwyddiad arbennig i hyrwyddo bwydydd arbennig yn Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Byrgyr Ewro 2016 yn helpu cigydd o Gaerdydd i gipio gwobrau

  Feb 7 2017

  Esgynnodd Martin Player, y cigydd o’r Eglwys Wen yng Nghaerdydd sy’n cyfri rhieni Gareth Bale ymhlith ei gwsmeriaid rheolaidd, i frig y tabl yng ngwobrau enwog Smithfield gan Urdd ‘Q Guild’ y Cigyddion

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio data wrth wyna

  Feb 3 2017

  Gyda sganio ar gyfer prif gnwd ŵyn 2017 nawr ar ei anterth, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi pwysleisio pwysigrwydd gwneud defnydd llawn o’r data er mwyn gwella effeithlonrwydd ffermydd.

  Darllenwch fwy
 • Cigydd o’r gogledd yn edrych tua’r dyfodol

  Feb 2 2017

  Bydd cigydd ifanc o ogledd Cymru yn neidio ar awyren yr wythnos hon i asesu sgiliau arbenigol cigyddion America, eu hamrywiaeth o stêcs suddlon ‘newydd’ a chyfrinachau eu cynnyrch cig eidion.

  Darllenwch fwy
 • HCC i gynnal trafodaethau rhyngwladol am y fasnach ŵyn

  Jan 31 2017

  Yr wythnos hon, bydd y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn croesawu cynrychiolwyr o Beef and Lamb New Zealand Ltd. (BLNZ) am gyfres o gyfarfodydd rhwng dau o wledydd pwysica’r byd o ran cynhyrchu cig oen.

  Darllenwch fwy
 • Proseswyr cig coch yn paratoi ar gyfer cyfleoedd yn UDA

  Jan 26 2017

  Tra bod trafodaethau gwleidyddol yn parhau am fargen fasnachu drawsatlantig, mae allforwyr cig coch, gan gynnwys cynrychiolwyr o’r cwmnïau sydd berchen y tri safle mwyaf yng Nghymru,

  Darllenwch fwy
 • Almaenwyr yn mwynhau blas Cig Oen Cymru

  Jan 25 2017

  Mae Almaenwyr yn eu miloedd wedi cael profi blas melys a thynerwch suddlon Cig Oen Cymru mewn ffeiriau bwyd prysur.

  Darllenwch fwy
 • Gostyngiad mewn pwysau carcasau ŵyn yn 2016

  Jan 20 2017

  Mae’r data diweddaraf a ryddhawyd gan Defra yr wythnos hon yn dangos sut yr anfonwyd ŵyn gyda phwysau ysgafnach i’r farchnad yn 2016.

  Darllenwch fwy
 • Diwydiant cig coch Cymru yn gobeithio am fwy o gamau ymlaen ar agor marchnad yr UDA ar ôl urddo Trump

  Jan 20 2017

  Gydag Arlywydd newydd yr Unol Daleithiau yn cael ei urddo heddiw (Dydd Gwener, 20 Ionawr), mae diwydiant cig coch Cymru yn gobeithio am barhau â’r cynnydd diweddar a welwyd tuag at agor y farchnad Americanaidd i gynnyrch cig oen a chig eidion; marchnad a

  Darllenwch fwy
 • Wynebwch yr her a chynhyrchu’n effeithlon

  Jan 19 2017

  Cafwyd trafodaeth fywiog ar ddyfodol y sector cig coch mewn cyfarfod i ffermwyr a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yr wythnos ddiwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cam ymlaen o ran trafodaethau enwau bwyd ôl-Frexit

  Jan 19 2017

  Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC) Gwyn Howells wedi croesawu canlyniad trafodaethau yn San Steffan ar ddiogelu’r enwau bwyd gwarchodedig sydd gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a brandiau pwysig eraill, yn dilyn Brexit.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC