Newyddion 

Gweld archif
 • Yw hyrddod Cymru’n perfformio ar eu gorau?

  Aug 29 2017

  Gyda chyfnod silwair yn dod i ben, bydd lawer o ffermwyr yn awr yn canolbwyntio ar gyflwr a maeth eu mamogiaid yn barod ar gyfer y tymor bridio nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Gall paratoi’n iawn cyn hyrdda wella perfformiad diadell

  Aug 25 2017

  Yn ôl ffigurau newydd, gall mesurau ymarferol y gellir eu cymryd ar y fferm cyn amser cyflwyno’r hwrdd gael effaith sylweddol ar gynhyrchu allbwn ŵyn iach y flwyddyn ganlynol.

  Darllenwch fwy
 • Cymru’n paratoi am ‘Wythnos Caru Cig Oen’

  Aug 24 2017

  Mae ‘Wythnos Caru Cig Oen’, yr ymgyrch ar lawr gwlad a ddechreuwyd gan ffermwyr defaid i dynnu sylw at eu cynnyrch rhagorol, yn ôl – ac mae’n fwy nag erioed gyda digwyddiadau ledled y wlad a thu hwnt i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • £24 miliwn – y golled ariannol yn sgil cloffni defaid

  Aug 22 2017

  Anogir ffermwyr i gael gwell gafael ar reoli cloffni defaid o fewn eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod agored ar Sganio CT i roi hwb i broffidioldeb diadelloedd

  Aug 18 2017

  Gwahoddir bridwyr defaid i Aberystwyth ddydd Iau 31 Awst i wylio arddangosfa sganio CT (“Computed Tomography”) i weld sut gallai’r dechnoleg gynyddu cynhyrchiant a phroffidioldeb eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Porc lleol yn darparu'r diolch perffaith

  Aug 14 2017

  Mae elusen Gymreig a chlwstwr o ysgolion lleol, o ganlyniad i’w hymdrechion codi arian, wedi ennill gwobr o rost mochyn ar gyfer dathliad cymunedol mewn cystadleuaeth gan Porc.Wales.

  Darllenwch fwy
 • HCC’n rhannu syniadau ar sut i dorri lawr ar wastraff bwyd

  Aug 7 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod wrthi’n creu rysetiau blasus er mwyn defnyddio cig sydd dros ben fel rhan o fenter i leihau gwastraff bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Cogydd teledu’n cynnwys Cig Oen Cymru ar fwydlen yr Eisteddfod

  Aug 4 2017

  Mae’r cogydd Ellis Barrie, a gyrhaeddodd rownd derfynol y gyfres ddiwethaf o ‘Great British Menu’, wedi sicrhau y bydd gwersyllwyr diwylliedig yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwledda ar gig oen tymor newydd yn Ynys Môn wythnos nesa.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwyno hwrdd o safon aur neu arian i’ch diadell

  Aug 2 2017

  Tra bod athletwyr yn cystadlu am fedalau sgleiniog ym Mhencampwriaeth IAAF y Byd yn Llundain, bydd ffermwyr yn cynnig am hyrddod gyda thagiau aur ac arian yn arwerthiant hyrddod cynnar NSA Cymru a’r Gororau ddydd Llun (7 Awst).

  Darllenwch fwy
 • Cogydd ifanc yn ymuno â’r sêr yn y Sioe Frenhinol

  Aug 1 2017

  Rhoddwyd cyfle i fyfyrwraig o Dywyn ymuno â rhestr o gogyddion enwog yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos ddiwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Y Porthmyn yn ysbrydoli diwydiant Cig Oen Cymru i dargedu marchnad Llundain

  Jul 31 2017

  Gan efelychu’r porthmyn Cymreig gynt, bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cludo cynnyrch bendigedig cefn gwlad Cymru i Lundain ar Awst 1 fel rhan o ymgyrch hyrwyddo yn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolorion HCC yn rhoi canolbarth Cymru ar y map

  Jul 27 2017

  Wrth i’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) ddathlu ugain mlynedd ers sefydlu’r Gymdeithas Ysgolorion, mae dau unigolyn ifanc ac uchelgeisiol o’r canolbarth ar ben eu digon yn dilyn cyhoeddiad mai nhw fydd yn derbyn Ysgoloriaeth HCC eleni.

  Darllenwch fwy
 • Dathlu cychwyn ymgyrch Cig Oen Cymru gyda Chalan Awst – Calan Oen

  Jul 27 2017

  Wrth i’r Sioe Frenhinol ddirwyn i ben, mae’r diwydiant Cig Oen yng Nghymru yn edrych ymlaen at gychwyn ei ymgyrch hyrwyddo haf yn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Kirsty Williams i lansio adnoddau addysg newydd yn y Sioe Frenhinol

  Jul 25 2017

  Bydd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru yn helpu i lansio nifer o adnoddau ystafell-ddosbarth newydd yn y Sioe Frenhinol, sydd yn anelu at addysu plant am sut mae eu bwyd yn teithio o’r fferm i’r fforc a sut i baratoi cig fel rhan o ddeiet iach a chyt

  Darllenwch fwy
 • Mae allforio yn allweddol i ddyfodol amaeth yng Nghymru, medd cadeirydd newydd HCC

  Jul 24 2017

  Yn ei araith gyntaf ger bron y diwydiant fel cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), bydd Kevin Roberts heddiw’n cyhoeddi llwyddiannau pwysig i ddiwydiant cig coch Cymru wrth ennill busnes newydd, ond bydd yn rhybuddio fod cael mynediad di-rwystr i farchnadoedd y

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC