Newyddion 

Gweld archif
 • Awydd herio cigydd cryfaf Cymru?

  Jul 14 2017

  Mae cigydd o dde Cymru wedi’i enwi fel dyn cryfaf Cymru o ganlyniad i’r hyfforddiant corfforol sy’n rhan o’i ddyletswyddau dyddiol, a chynnwys cig coch yn ei ddiet.

  Darllenwch fwy
 • Denmarc yn cyfri defaid Cymru

  Jul 13 2017

  Yr wythnos hon, bydd pobl Denmarc yn cael gweld sut mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu gyda lansiad Camera Cig Oen arloesol - ffrwd byw 24-awr o dirlun Cymru sy’n dangos defaid ac ŵyn yn crwydro’n rhydd yn eu hamgylchedd naturiol.

  Darllenwch fwy
 • Cyfraniad cadarnhaol amaeth yn derbyn sylw mewn fforwm ar newid hinsawdd

  Jul 12 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn pwysleisio’r cyfraniad cadarnhaol y gallai’r sector amaeth yng Nghymru ei wneud i liniaru newid hinsawdd mewn tystiolaeth a roddwyd i Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU yng Nghaerdydd wythnos diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion i gynnig ysbrydoliaeth newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion

  Jul 11 2017

  Wrth arwain i fyny at Sioe Frenhinol eleni yn Llanelwedd, mae’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn cydweithio gyda rhai o gogyddion mwyaf arloesol y wlad er mwyn arddangos rysetiau newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion o Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Siopwyr Ffrengig yn croesi bysedd am daith i Gymru i gael gwir flas Cig Oen Cymru

  Jul 10 2017

  Mae siopwyr mewn archfarchnadoedd Ffrengig yn ffodus i gael cynnig cyffrous yr haf hwn. Mae pawb sy’n prynu Cig Oen Cymru o gownteri cigyddion rhai o siopau Monoprix yn cael cyfle i ennill penwythnos i’r wlad ble caiff y cig ei gynhyrchu.

  Darllenwch fwy
 • Galw ar drigolion Sweden i ganolbwyntio ar goginio!

  Jul 7 2017

  Bwriad yr ymgyrch chwareus yma oedd apelio at bobl Sweden gyda hiwmor ac adloniant ysgafn

  Darllenwch fwy
 • Marchnadoedd yn gweld cynnydd mewn ŵyn tymor newydd

  Jul 7 2017

  Mae cynnydd yn nifer yr ŵyn tymor newydd ar y farchnad eleni, gyda 22% yn fwy o ŵyn wedi’u gwerthu ym marchnadoedd Cymru rhwng Mawrth a diwedd Mehefin o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2016.

  Darllenwch fwy
 • Daw Gorffennaf â chyfleoedd newydd ar gyfer rheoli iechyd y ddiadell

  Jul 5 2017

  Yn ystod mis Gorffennaf, bydd un o’r arfau diweddaraf ar gyfer brwydro yn erbyn llyngyr

  Darllenwch fwy
 • Bwtsheriaid buddugol yn trin Cig Oen Cymru o’r safon uchaf

  Jul 3 2017

  Tra bo’r Llewod yn paratoi i herio pencampwyr y byd rygbi, y Crysau Duon, bu rhai o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon hefyd ar waith, yn cystadlu am lefydd yn rownd derfynol cystadleuaeth nodedig Worldskills UK.

  Darllenwch fwy
 • Cebabs Imran i serennu mewn menter bwyty dros-dro

  Jun 30 2017

  Mae Imran Nathoo, y cogydd arloesol a serennodd yng nghyfres Masterchef y BBC, yn cydweithio cyda Hybu Cig Cymru (HCC) ac un o fwytai pizza gorau Caerdydd i gyflwyno profiad bwyd newydd i’r brifddinas mewn bwyty dros-dro.

  Darllenwch fwy
 • Cydnabyddiaeth frenhinol i gigydd Llanymddyfri

  Jun 21 2017

  Mae busnes cigydd teuluol yn Llanymddyfri, Sir Gâr wedi dangos bod cig coch Cymru yn ddigon da i unrhyw un, hyd yn oed i ddarpar Frenin!

  Darllenwch fwy
 • Ysgrifennydd y Cabinet yn ymuno â HCC i rannu gwybodaeth am darddiad bwyd

  Jun 20 2017

  Yn dilyn ymchwil newydd sy’n dangos bod nifer o blant yn meddwl bod “fish fingers” wedi’u gwneud o gyw iâr, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn rhannu gwybodaeth am darddiad bwyd mewn ysgolion yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Dyddiad cau Ysgoloriaeth o £3,000 yn nesáu

  Jun 14 2017

  Gyda dim ond ambell ddiwrnod ar ôl i gyflwyno cais, gelwir ar unigolion sy’n gweithio yn sector cig coch Cymru i ymgeisio am Ysgoloriaeth o hyd at £3,000 tuag at daith i ganfod gwybodaeth unrhyw le yn y byd.

  Darllenwch fwy
 • Tîm rygbi dan-12 Trecelyn yn ennill sesiwn hyfforddiant gyda Phil John diolch i Gig Eidion Cymru

  Jun 9 2017

  Cystadleuaeth rygbi llawr-gwlad Cig Eidion Cymru

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru mewn ‘Hafan Epig’

  Jun 8 2017

  Hafan Epig wedi gwledda ar Gig Oen Cymru wedi’i rostio

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC