Newyddion 

Gweld archif
 • Gloddesta gyda chig coch ar Ddydd Gŵyl Dewi

  Mar 8 2017

  Bu Llysgenhadon Prydeinig ar draws Ewrop yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda gwledd o fwydydd Cymreig, na fyddai’n gyflawn heb ddau o gynhyrchion eiconig ein gwlad, Cig Oen a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Hyrwyddo masnach yn y Gwlff yn amlygu cyfleoedd i allforio

  Mar 3 2017

  Daeth wythnos o weithgareddau hyrwyddo cig coch o Gymru yn Dubai i ben gyda’r cogydd enwog Gary Rhodes yn coginio un o’i seigiau yn cynnwys Cig Oen Cymru mewn derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn y Llysgenhadaeth Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen ac Eidion Cymru yw dewis pencampwyr

  Mar 1 2017

  Bu brwydro tanllyd am goron goginiol ymysg cogyddion a ddewisodd gynnyrch na fyddai’n eu siomi, sef Cig Oen ac Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n ceisio ennill cyfran uwch o sector €73 biliwn

  Feb 28 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn hyrwyddo Cig Oen Cymru mewn dwy sioe fasnach fawr yn yr Almaen, fel rhan o ymgais i hawlio cyfran uwch o ddiwydiant gwasanaeth bwyd y wlad a chynyddu proffil y cynnyrch ymhlith cwsmeriaid.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n edrych tua’r Dwyrain am gyfleon newydd

  Feb 24 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn arwain ymdrechion i ddenu cwsmeriaid newydd i Gig Oen Cymru PGI yn y Dwyrain Canol.

  Darllenwch fwy
 • Ystadegau cig eidion ar gyfer 2016 yn dangos sut mae’r diwydiant yn addasu i ddod yn fwy proffidiol

  Feb 22 2017

  Gwelodd y diwydiant amaeth gynnydd mewn cynnyrch bîff yn ystod 2016, er gwaetha lleihad ym mhwysau cyfartalog y carcas o ganlyniad i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC) yn ei Bwletin Farchnad ar gyfer Chwefror 2017.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr yn cyfarfod i daclo’r fasnach ŵyn ysgafn

  Feb 22 2017

  Cyfarfu grŵp ‘gorchwyl a gorffen’ sy’n cynrychioli pob rhan o’r broses gynhyrchu yn Aberystwyth yr wythnos hon i ddod o hyd i atebion am y farchnad anodd ar gyfer ŵyn pwysau ysgafn.

  Darllenwch fwy
 • Adroddiad ar werthiant Nadolig yr archfarchnadoedd yn dangos fod cwsmeriaid yn caru cyfleustra

  Feb 22 2017

  Mae arolwg manwl o werthiant cig a bwyd dros gyfnod y Nadolig a’r Calan wedi dangos fod cwsmeriaid wrth eu bodd gyda chyfleustra, hyd yn oed dros yr ŵyl.

  Darllenwch fwy
 • Diwydiant cig coch yn mesur cynnydd yn ôl amcanion 2020

  Feb 21 2017

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC wedi cymeradwyo’r adroddiad monitro blynyddol cyntaf ar gynnydd y sector cig coch wrth geisio cwrdd â’r targedau yn y cynllun gweithredu strategol, ‘Dyfodol y Diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen ‘Noeth’ yn Creu Cyffro yn Soho

  Feb 20 2017

  Pan agorodd y bwyty barbeciw newydd Temper yn Soho ym mis Tachwedd, gan addo i weini’r cig gorau posib o bob cwr o Brydain, doedd y perchnogion heb sylweddoli pa mor boblogaidd fyddai Cig Oen Cymru gyda chwsmeriaid Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid amaeth yn trafod heriau marchnata

  Feb 16 2017

  Daeth nifer o entrepreneuriaid ifanc o Gymru wledig i Aberystwyth yr wythnos hon ar gyfer fforwm ar sut i ddenu cwsmeriaid ar draws y byd i brynu cig coch o Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Profiad Cymreig perffaith i enillydd lleol

  Feb 16 2017

  Bydd enillydd lwcus yn profi’r ‘diwrnod Cymreig perffaith’ fel rhan o gystadleuaeth Pleser Pur Cig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yn cefnogi rygbi ieuenctid ar lawr gwlad

  Feb 16 2017

  Mae Cig Eidion Cymru PGI yn cefnogi rygbi ar lawr gwlad trwy gynnig y cyfle i dimau ieuenctid ennill offer newydd sbon ynghyd â sesiwn hyfforddi gyda phrop enwog y Sgarlets, Phil John.

  Darllenwch fwy
 • Cariad at Gig Eidion Cymru yn Llundain

  Feb 10 2017

  Gyda diwrnod San Ffolant yn nesáu, mae pen-cogyddion uchel eu parch wedi cwympo mewn cariad efo Cig Eidion Cymru ers mynychu digwyddiad arbennig i hyrwyddo bwydydd arbennig yn Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Byrgyr Ewro 2016 yn helpu cigydd o Gaerdydd i gipio gwobrau

  Feb 7 2017

  Esgynnodd Martin Player, y cigydd o’r Eglwys Wen yng Nghaerdydd sy’n cyfri rhieni Gareth Bale ymhlith ei gwsmeriaid rheolaidd, i frig y tabl yng ngwobrau enwog Smithfield gan Urdd ‘Q Guild’ y Cigyddion

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC