Newyddion 

Gweld archif
 • Cewch Bunnoedd yn eich Poced trwy Ddewis Hwrdd yn Ofalus

  Sep 14 2015

  Mae'r tymor gwerthu hyrddod sy'n dilyn yr haf unwaith eto yn tanlinellu'r angen i ffermwyr Cymru barhau â'u cynlluniau bridio ar gyfer gofynion y farchnad os ydynt am gael y pris gorau ar adeg pan fo'r elw'n brin.

  Darllenwch fwy
 • Peidiwch â chael eich siomi - 'Chwiliwch am y Logos'

  Sep 10 2015

  Chwiliwch am y Logos - dyna gyngor asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru sef Hybu Cig Cymru (HCC) i siopwyr rhag cael eu siomi.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn ymuno i newid gêr ar lawr gwlad

  Sep 10 2015

  BYDD HCC YN DYFEISIO rhaglen gyfathrebu ychwanegol ar lawr gwlad i helpu i gyfleu'r gwaith amrywiol, eang a manwl a wneir ganddo ym maes marchnata a datblygu'r diwydiant ledled Cymru - daw ar ôl cyfarfod â chynhyrchwyr yn Aberystwyth ddydd Mawrth.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn rhannu'u profiadau o gofnodi electronig

  Sep 9 2015

  Mae cynllun sy'n ceisio annog ffermwyr defaid i oresgyn rhwystrau wrth gofnodi electronig yn profi i fod yn llwyddiant ysgubol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru a Gŵyl Rhif 6 - Cyfuniad Perffaith

  Sep 2 2015

  Beth sydd gan Steve Coogan, seren ar y teledu ac ym myd ffilmiau, James Morrison, cerddor sydd wedi cyrraedd brig y siartiau, ac Irvine Welsh, awdur hynod lwyddiannus, yn gyffredin â Chig Oen Cymru?

  Darllenwch fwy
 • HCC yn lansio hysbysfwrdd fel rhan o ymgyrch farchnata fawr

  Sep 2 2015

  Bydd y neges am flas arbennig Cig Oen Cymru i’w gweld yn amlwg mewn 77 o leoliadau dros 14 diwrnod ledled Cymru a Lloegr ar ôl i HCC lansio ymgyrch hysbysfwrdd symudol i gefnogi ffermwyr yng Nghymru yn ystod Wythnos Cig Oen Prydain.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi Wythnos Cig Oen Prydain

  Aug 28 2015

  Mae nifer o weithgareddau hybu wedi eu trefnu gan asiantaeth cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC) i gyd-fynd ag Wythnos Cig Oen Prydain.

  Darllenwch fwy
 • Hysbyseb teledu newydd ar gyfer Cig Oen Cymru i gyrraedd miliynau o wylwyr

  Aug 26 2015

  Bydd hysbyseb newydd sbon yn hyrwyddo Cig Oen Cymru yn ymddangos ar sgriniau teledu ledled y wlad yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn syfrdanu yn Copenhagen

  Aug 24 2015

  Mae rhai o gogyddion enwocaf Denmarc wedi dod ynghyd i greu prydau barbeciw gwych gan ddefnyddio Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Y dos cywir yn hanfodol wrth drin defaid

  Aug 20 2015

  Yn ystod ymarferiad diweddar bu i saith o bob 10 ffermwr ddyfalu'n anghywir bwysau dafad - sy'n gallu golygu bod y cyffuriau a roddir i drin llyngyr yn aneffeithiol.

  Darllenwch fwy
 • Sioe Deithiol Cig Oen Cymru ar daith ledled Prydain

  Aug 18 2015

  Caiff sioe deithiol fawr i hyrwyddo Cig Oen Cymru ar safleoedd archfarchnadoedd allweddol ledled Cymru a Lloegr ei lansio yn ddiweddarach y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Ymchwil gan HCC yn dangos pwysigrwydd rheoli tir glas yn dda

  Aug 14 2015

  Trwy ddewis glaswellt oddi ar restr o ‘hadau nodedig’, gallai ffermwyr fanteisio’n sylweddol wrth dyfu a phesgi ŵyn a gwartheg ynghyd â dylanwadu’n drwm ar eu hôl troed carbon, yn ôl ymchwil wedi’i ariannu gan HCC.

  Darllenwch fwy
 • Canu clodydd Cig Oen Cymru mewn gŵyl flaenllaw

  Aug 14 2015

  Bydd lle amlwg i Gig Oen Cymru yn un o ddigwyddiadau cerddorol mwyaf Prydain y penwythnos nesaf pan gaiff y cig ei weini i'r sêr yng Ngŵyl V sydd cael noddi gan Virgin Media yn Chelmsford.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor doeth gan ysgolor

  Aug 12 2015

  Mae ffermwr o’r Canolbarth yn gobeithio argyhoeddi cynhyrchwyr eraill yng Nghymru fod modd torri costau a gwneud mwy o elw wrth gyfuno’r datblygiadau technegol diweddaraf ym meysydd geneteg, pori a phorfwyd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn cefnogi hwb marchnata HCC i fynd i’r afael â phrisiau isel

  Aug 10 2015

  Mae dirprwyaeth o ffermwyr Cymru, mewn cyfarfod yn Aberystwyth, wedi cefnogi cynllun marchnata penodol gan HCC i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru ar adeg pan mae’r prisiau dan bwysau ledled y DG.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC