Newyddion 

Gweld archif
 • System newydd i hybu’r galw am Gig Oen Cymru gartref a thramor

  Jul 20 2015

  Mae marchnadoedd tramor newydd yn dal i gynnig cyfleoedd gwych i allforwyr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Lansio llyfr coginio enwogion ar stondin HCC yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 17 2015

  Bydd rhai o enwogion Cymru yn datgelu eu hoff ryseitiau mewn llyfr coginio wedi’i gynhyrchu gan yr elusen amaethyddol, RABI (Y Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol).

  Darllenwch fwy
 • Bwletin yn dangos gwaith HCC dros randdeiliaid a defnyddwyr

  Jul 16 2015

  Bydd Bwletin 2015 – y crynodeb blynyddol o weithgareddau a gynhaliwyd gan Hybu Cig Cymru ar ran rhanddeiliaid a chipolwg ar yr hyn sydd ar y gweill ar gyfer y diwydiant cig coch – yn cyrraedd dros 37,000 o ffermwyr ledled Cymru yn fuan.

  Darllenwch fwy
 • Y Dirprwy Weinidog yn lansio dyfodol clir i’r diwydiant cig coch

  Jul 15 2015

  Mae dogfen newydd bwysig sy'n nodi'r hyn y mae’n rhaid i bob sector o ddiwydiant cig coch Cymru ei wneud er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir hyfyw yn cael ei lansio heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i brofi a gwella eich gwybodaeth ar stondin HCC

  Jul 13 2015

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn rhannu gwybodaeth ac yn trafod amryw o faterion allweddol sydd ar hyn o bryd yn effeithio ar y sector cig coch yng Nghymru ar ei stondin yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cynnig danteithion i’r ymwelwyr yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 13 2015

  Y prif atyniadau yn Sioe Frenhinol Cymru yw da byw o’r ansawdd gorau, bwyd a diod o’r radd flaenaf ac adloniant cyffrous. Eleni, gallwch ychwanegu pen-cogyddion enwog a diddorol at y rhestr.

  Darllenwch fwy
 • Arlwy flasus yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 13 2015

  Bydd stondin yr asiantaeth sy'n hybu cig coch Cymru yn cynnig blas rhyngwladol i ymwelwyr ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Dechrau Ymgyrch Farchnata Fawr ar gyfer Cig Oen Cymru

  Jul 8 2015

  Mae pecyn eang o fesurau i annog siopwyr i ddewis Cig Oen Cymru yn cael ei lansio’r wythnos hon yn sgil cwymp dramatig yn y prisiau mae ffermwyryn eu derbyn am eu hŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Myfyrwyr yn cael blas ar Gymru a'i chig coch

  Jul 3 2015

  Bu disgyblion chweched dosbarth ysgol uwchradd yn ne Cymru yn bresennol mewn gweithdy i gyfarwyddo eu dealltwriaeth o'r modd y mae Cymru'n cael ei phortreadu i gynulleidfa ryngwladol.

  Darllenwch fwy
 • Cwymp mewn prisiau cig oen yn sbarduno camau gweithredu gan HCC

  Jul 2 2015

  Mae'r cwymp mewn prisiau cig oen yn destun pryder mawr i ffermwyr ledled Cymru sy'n cael rhwng £25 a £30 y pen yn llai nag yr oeddent y llynedd.

  Darllenwch fwy
 • Sioe ffordd HCC yn llwyddiant ysgubol yn ôl adroddiad annibynnol

  Jun 18 2015

  Mae prosiect dwy flynedd yn cysylltu twristiaeth â bwyta’n iach a chynhyrchu bwyd yn lleol yng Nghymru wedi bod yn llwyddiannus, yn ôl adroddiad annibynnol.

  Darllenwch fwy
 • Cariad at iaith, Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Jun 12 2015

  Bydd wyth o enwogion yn profi blas o'r Gymraeg, Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod sioe deledu realiti S4C sy'n dychwelyd i'n sgriniau yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Cyfuniad o ffactorau'n effeithio ar y farchnad cig coch

  Jun 3 2015

  Mae'r bunt gref a chynnydd mewn mewnforion cig coch, ynghyd â chyflenwad domestig helaeth a'r ffaith bod y galw gan ddefnyddwyr wedi aros yn ei unfan, wedi effeithio ar enillion ffermwyr yn y DU yn ystod chwarter cyntaf eleni.

  Darllenwch fwy
 • Croeso cynnes i Gig Oen Cymru yn Hong Kong

  May 26 2015

  Mae cogyddion blaenllaw o bob cwr o'r byd wedi defnyddio Cig Oen Cymru fel rhan o gystadleuaeth goginio glodwiw.

  Darllenwch fwy
 • Cystadleuaeth chwilboeth i ennill teitl brenhinoedd cyri Cymru

  May 22 2015

  Yn fuan iawn cawn wybod pwy yw tŷ bwyta cyri gorau - a chogydd cyri gorau - Cymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC