Newyddion 

Gweld archif
 • Hwylustod a Rhwyddineb wrth Goginio yw’r Duedd erbyn hyn

  Mar 31 2016

  Bydd dros ddau o bob pump o bobl yn bwyta ar eu pennau eu hunain ac yn treulio llai o amser yn coginio am fod amser yn brin, yn ôl yr wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau defnyddwyr gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cymru ym mynnu Cig yn Llawn Daioni

  Mar 30 2016

  Cafodd yr ymgyrch ddiweddaraf i farchnata Cig Eidion Cymru lwyddiant ysgubol, gyda saith o bob wyth defnyddiwr yn datgan taw Cig Eidion Cymru yw ‘y brand i mi’.

  Darllenwch fwy
 • Cwrs yn hybu gwybodaeth y diwydiant

  Mar 24 2016

  Mae cyfres o 35 o gyrsiau arbenigol gan Hybu Cig Cymru (HCC) wedi hybu gwybodaeth y diwydiant cig coch am yr hyn sydd orau gan siopwyr a sut mae lladd-dai yn gweithio, yn ôl adborth gan y rhai fu’n mynychu’r cyrsiau yn ystod y deuddeng mis diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Bachwch y cyfle i atal sathru’r pridd yw cyngor Cam-YMLAEN

  Mar 23 2016

  Wrth iddi ddod yn bryd troi anifeiliaid allan, mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn argymell hau gwrtaith i hybu tyfiant glaswellt a chymryd camau ymarferol i atal y pridd rhag cael ei sathru ar ôl y gaeaf gwlypaf erioed.

  Darllenwch fwy
 • Y wobr gyntaf a'r ail i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Mar 18 2016

  Mae HCC yn llongyfarch cogyddes ifanc, Mari Smith, yn wresog am iddi ennill cystadleuaeth goginio o safon uchel mewn ysgol yn Nolgellau.

  Darllenwch fwy
 • Prysur yn pobi er budd Sports Relief

  Mar 18 2016

  Mae staff HCC wedi bod yn brysur yn pobi cacennau a danteithion melys gan gasglu dros £180 tuag at yr elusen Sports Relief.

  Darllenwch fwy
 • Wynne y Ffermwr yn serennu yn Lwcsembwrg

  Mar 15 2016

  Bydd un o ffermwyr mwyaf blaengar y Canolbarth yn cael sylw mawr mewn siopau ac archfarchnadoedd yn Lwcsembwrg y mis hwn pan fydd ei hanes ef a’i deulu yn ymddangos mewn cylchgrawn siopa.

  Darllenwch fwy
 • Sut i roi hwb o £4,000 y flwyddyn i enillion cyfartalog y fuches

  Mar 10 2016

  Mae ffermwyr cig eidion yng Nghymru yn colli cymaint â £4,000 y flwyddyn ar gyfartaledd am nad ydyn nhw’n dilyn y cylch lloia mwyaf effeithlon ar gyfer eu buches.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yn falch o hybu Cymry Eithriadol

  Mar 8 2016

  Mae cynnyrch nodedig o Gymru yn falch o noddi digwyddiad pwysig i ddynodi Cymry eithriadol a’r hyn a gyflawnwyd ganddynt, yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau (10 Mawrth).

  Darllenwch fwy
 • Arbenigwyr yn rhagweld mwy o gig defaid a chig eidion yn 2016

  Mar 7 2016

  Mae disgwyl cynnydd yn y cig defaid a chig eidion a gynhyrchir yn ystod 2016, yn ôl rhifyn diweddaraf Bwletin y Farchnad Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi allforwyr cig coch Cymru mewn ffair bwysig yn Nenmarc

  Mar 2 2016

  Bydd tîm o allforwyr cig coch o Gymru yn cyfarfod â phrynwyr mewn ffair fasnach bwysig yn Nenmarc dros y Sul fel rhan o ymgyrch Hybu Cig Cymru (HCC) i werthu mwy o gynhyrchion PGI Cymru yng ngwledydd pwysicaf Ewrop.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn helpu digwyddiadau rhyngwladol i "wisgo Cig Oen Cymru â balchder" ar Ddydd Gŵyl Ddewi

  Feb 29 2016

  Mae'r Daffodil, y Genhinen a Chig Oen Cymru i gyd yn dynodi Cymru a'r diwylliant Cymreig, ac felly mae Hybu Cig Cymru (HCC) am wneud yn siŵr fod y cig sy’n drysor cenedlaethol oherwydd ei flas unigryw yn cael cyfle i serennu yn ystod digwyddiadau yng Nghy

  Darllenwch fwy
 • Gall newid wella elw ac arbed arian mawr – dyfarniad Cam-YMLAEN 2016

  Feb 17 2016

  Mae busnesau fferm yng Nghymru yn colli miloedd o bunnau bob blwyddyn trwy fethu gwneud newidiadau syml ond effeithiol iawn ar y fferm, yn ôl yr hyn a ddywedodd ymchwilwyr blaenllaw wrth ffermwyr ac eraill o’r diwydiant yn nigwyddiad cychwynnol Cam-YMLAEN

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn llwyddo lle mae cigoedd eraill yn methu

  Feb 10 2016

  Mae siopwyr bwyd craff yn troi at Gig Oen Cymru PGI yn hytrach nag at gig oen arall wrth iddynt chwilio am doriadau cig o’r ansawdd gorau, yn ôl y data annibynnol diweddaraf sydd ar gael gan Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchu mwy o Gig Coch yn y DU yn ystod 2015

  Feb 8 2016

  Cynhyrchwyd 0.6 y cant yn fwy o gig eidion a 0.5 y cant yn fwy o gig defaid yn ystod 2015, yn ôl y dadansoddiad diweddaraf o’r farchnad gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC