Newyddion 

Gweld archif
 • Llwyfan i gig coch Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

  Jul 31 2015

  Pan fydd y Gymraeg a diwylliant Cymru yn cael eu dathlu yr wythnos nesaf yn un o wyliau pwysicaf Cymru, bydd sylw hefyd yn cael ei roi i gig coch ein gwlad.

  Darllenwch fwy
 • Y Prif Weinidog yn canmol ‘allforion ffyniannus Cig Oen Cymru’

  Jul 23 2015

  Mae’r Prif Weinidog David Cameron wedi canmol 'allforion ffyniannus Cig Oen Cymru' yn ystod ei ymweliad â Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolorion HCC ar daith i Awstralia a Seland Newydd

  Jul 23 2015

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw enwau enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC 2015, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr porc wedi'u dewis i hyrwyddo porc o'r radd flaenaf

  Jul 22 2015

  Gall siopwyr sy'n chwilio am borc o ansawdd uchel a gynhyrchwyd yng Nghymru bellach ddod o hyd iddo trwy wefan newydd a lansiwyd yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Beirniadu archfarchnadoedd wrth i brisiau ŵyn gwympo

  Jul 20 2015

  Cafodd rhai archfarchnadoedd cadwyn eu beirniadu ar ddiwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru am hyrwyddo cig o dramor ar adeg pan fo cyflenwad digonol o Gig Oen Cymru ar gael.

  Darllenwch fwy
 • Bwrw ymlaen â thrafodaethau i ddod a £1 miliwn y flwyddyn yn ôl i Gymru

  Jul 20 2015

  Mae camau’n cael eu cymryd i ddileu’r annhegwch sy'n bodoli yn y ffordd y mae cyrff hyrwyddo cig yn y DG yn cael eu hariannu, yn ôl a ddatgelwyd yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

  Darllenwch fwy
 • System newydd i hybu’r galw am Gig Oen Cymru gartref a thramor

  Jul 20 2015

  Mae marchnadoedd tramor newydd yn dal i gynnig cyfleoedd gwych i allforwyr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Lansio llyfr coginio enwogion ar stondin HCC yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 17 2015

  Bydd rhai o enwogion Cymru yn datgelu eu hoff ryseitiau mewn llyfr coginio wedi’i gynhyrchu gan yr elusen amaethyddol, RABI (Y Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol).

  Darllenwch fwy
 • Bwletin yn dangos gwaith HCC dros randdeiliaid a defnyddwyr

  Jul 16 2015

  Bydd Bwletin 2015 – y crynodeb blynyddol o weithgareddau a gynhaliwyd gan Hybu Cig Cymru ar ran rhanddeiliaid a chipolwg ar yr hyn sydd ar y gweill ar gyfer y diwydiant cig coch – yn cyrraedd dros 37,000 o ffermwyr ledled Cymru yn fuan.

  Darllenwch fwy
 • Y Dirprwy Weinidog yn lansio dyfodol clir i’r diwydiant cig coch

  Jul 15 2015

  Mae dogfen newydd bwysig sy'n nodi'r hyn y mae’n rhaid i bob sector o ddiwydiant cig coch Cymru ei wneud er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir hyfyw yn cael ei lansio heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i brofi a gwella eich gwybodaeth ar stondin HCC

  Jul 13 2015

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn rhannu gwybodaeth ac yn trafod amryw o faterion allweddol sydd ar hyn o bryd yn effeithio ar y sector cig coch yng Nghymru ar ei stondin yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cynnig danteithion i’r ymwelwyr yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 13 2015

  Y prif atyniadau yn Sioe Frenhinol Cymru yw da byw o’r ansawdd gorau, bwyd a diod o’r radd flaenaf ac adloniant cyffrous. Eleni, gallwch ychwanegu pen-cogyddion enwog a diddorol at y rhestr.

  Darllenwch fwy
 • Arlwy flasus yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 13 2015

  Bydd stondin yr asiantaeth sy'n hybu cig coch Cymru yn cynnig blas rhyngwladol i ymwelwyr ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Dechrau Ymgyrch Farchnata Fawr ar gyfer Cig Oen Cymru

  Jul 8 2015

  Mae pecyn eang o fesurau i annog siopwyr i ddewis Cig Oen Cymru yn cael ei lansio’r wythnos hon yn sgil cwymp dramatig yn y prisiau mae ffermwyryn eu derbyn am eu hŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Myfyrwyr yn cael blas ar Gymru a'i chig coch

  Jul 3 2015

  Bu disgyblion chweched dosbarth ysgol uwchradd yn ne Cymru yn bresennol mewn gweithdy i gyfarwyddo eu dealltwriaeth o'r modd y mae Cymru'n cael ei phortreadu i gynulleidfa ryngwladol.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC