Newyddion 

Gweld archif
 • Ymgyrch Cig Oen Cymru yn cystadlu am wobr arbennig

  May 21 2015

  Yn ddiweddar, llwyddodd ymgyrch farchnata i hyrwyddo Cig Oen Cymru i gyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol mewn seremoni wobrwyo nodedig a gynhaliwyd yn Llundain, a oedd yn cynnwys rhai o'r brandiau mwyaf yn y wlad.

  Darllenwch fwy
 • Niferoedd y defaid yn codi wrth i'r prisiau ostwng

  May 18 2015

  Gwelwyd cynnydd cyson yn niferoedd y defaid a'r ŵyn yn y DU yn ystod 2014, gan awgrymu bod y ddiadell genedlaethol yn iach ac yn gryf.

  Darllenwch fwy
 • Dadorchuddio mathau newydd o laswellt a meillion

  May 11 2015

  Mae’r llawlyfr Rhestrau Glaswellt a Meillion Cymeradwy 2015/16 (Recommended Grass and Clover Lists), sydd newydd ei gyhoeddi, yn cynnwys un ar ddeg o fathau newydd o laswellt a meillion.

  Darllenwch fwy
 • Moch a phorc yng Ngŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

  May 7 2015

  Bydd cynhyrchu moch yn cael sylw HCC yng Ngŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi Gŵyl Ddefaid NSA Cymru 2015

  May 5 2015

  Mae un o uchafbwyntiau calendr ffermwyr defaid Cymru yn prysur agosáu, ac mae’n dda gan Hybu Cig Cymru (HCC) fod yn un o brif noddwyr y digwyddiad.

  Darllenwch fwy
 • Ydych chi’n gwybod faint o fygythiad yw llyngyr ar eich fferm?

  May 1 2015

  Mae ffermwyr yn cael eu hatgoffa am gyfres o gyfarfodydd i drafod y canfyddiadau newydd pwysig ynghylch lefelau ymwrthedd gwrthlyngyrol ar draws Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cwrs coginio cig coch i athrawon yng Ngogledd Cymru

  Apr 30 2015

  A ninnau ar drothwy mis Mai, mae myfyrwyr ar draws Cymru’n wynebu tymor yr arholiadau – ac oriau lawer o adolygu a pharatoi.

  Darllenwch fwy
 • Ymdrechion parhaus HCC i gynyddu diddordeb yng nghig coch Cymru

  Apr 29 2015

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ymdrechu’n galed i hyrwyddo rhagoriaeth y diwydiant cig coch yng Nghymru ar hyn o bryd.

  Darllenwch fwy
 • Yn eisiau – unigolion chwilfrydig ar gyfer antur cig coch

  Apr 24 2015

  Mae yna chwilio ledled Cymru am unigolion sydd yn teimlo’n angerddol ynglŷn â chig coch, yn chwilio am antur ac yn awyddus i ganfod mwy.

  Darllenwch fwy
 • Y sefyllfa ynglŷn ag ymwrthedd i foddion lladd llyngyr

  Apr 21 2015

  Trefnwyd cyfres o gyfarfodydd i drafod canfyddiadau newydd pwysig ynghylch lefelau ymwrthedd gwrthlyngyrol ar ffermydd yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Rhybudd ambr ar gyfer Nematodirus yng Nghymru

  Apr 17 2015

  Er bod Cymru wedi mwynhau’r tywydd da dros wyliau’r Pasg, gallai’r newid sydyn yn y tymheredd achosi problemau i gynhyrchwyr cig oen.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi’r ymgyrch i atal PEDv rhag lledaenu mewn moch

  Apr 2 2015

  Mae cynhyrchwyr porc yng Nghymru yn cael eu hannog i fynychu cyfarfod i’r diwydiant er mwyn dysgu mwy am glefyd a allai gael effaith ddifrifol ar genfeintiau moch yn Ewrop.

  Darllenwch fwy
 • Lansio ymgyrch Cig Oen Cymru ymhlith y pwysigion yn Nenmarc

  Mar 31 2015

  Roedd cartref Llysgennad Prydain yn lle delfrydol i lansio'r ymgyrch hyrwyddo diweddaraf ar gyfer Cig Oen Cymru yn Nenmarc.

  Darllenwch fwy
 • Grŵp o’r diwydiant yn ystyried dyfodol graddio carcasau

  Mar 26 2015

  Mae technoleg wedi symud ymlaen o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig mewn diwydiannau sy’n gwasanaethu defnyddwyr â gofynion cynyddol ac sy'n disgwyl cael cynhyrchion o ansawdd uchel yn gyson - ac nid yw bwyd yn eithriad.

  Darllenwch fwy
 • Disgyblion yn dysgu coginio â Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Mar 25 2015

  Aeth asiantaeth cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn ôl i’r ysgol yr wythnos ddiwethaf ar gyfer diwrnod tra gwahanol i’r arfer.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC