Newyddion 

Gweld archif
 • Y Byrddau Ardoll yn cyflwyno mecanwaith newydd posibl ar gyfer ardoll cig coch

  Dec 11 2015

  Mae'r byrddau ardoll cig coch yng Nghymru, Lloegr a'r Alban wedi cyflwyno dogfen i Weinidogion y tair gwlad yn amlinellu ffordd arall o ddosbarthu’r incwm o’r ardoll.

  Darllenwch fwy
 • Cefnogwch y diwydiant cartref a chadwch y cyflenwad yn gyson yn 2016 – Cadeirydd HCC

  Nov 30 2015

  “Gall archfarchnadoedd wneud cyfraniad cadarnhaol yn 2016 drwy sicrhau llif cyson o gig oen a chig eidion i'w silffoedd ac osgoi gorgyflenwad sy’n chwalu prisiau ac yn briwio ein diwydiant," meddai Cadeirydd HCC, Dai Davies, wrth gynrychiolwyr y diwydiant

  Darllenwch fwy
 • Digwyddiadau blasus ar stondin HCC yn y Ffair Aeaf

  Nov 27 2015

  Bydd rhai o’r pen-cogyddion gorau yn arddangos eu sgiliau ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o werthu – a chigyddion yn cefnogi marchnata HCC

  Nov 27 2015

  Mae cigyddion Cymru wedi cefnogi marchnata tymhorol HCC yn y siopau i hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, gan ddweud ei fod yn denu cwsmeriaid ac yn cynyddu gwerthiant.

  Darllenwch fwy
 • Cigydd o Gaerdydd yn ennill sawl gwobr Smithfield

  Nov 23 2015

  Mae Martin Player o Gaerdydd, aelod o Glwb Cigyddion HCC, wedi ennill dwy wobr wedi’u noddi gan HCC, sef y Cynnyrch Cig Oen Cymru Gorau a’r Cynnyrch Cig Eidion Cymru Gorau yng Ngwobrau Smithfield y Q Guild.

  Darllenwch fwy
 • Rhaid gweithio fel tîm ond mae tegwch yn hollbwysig - Cadeirydd HCC

  Nov 20 2015

  Mae Hybu Cig Cymru yn ymwneud â gweithio fel tîm, ond er mwyn iddo lwyddo rhaid i bawb yn y tîm chwarae eu rhan i'r eithaf ac roedd yn hanfodol bod archfarchnadoedd yn chwarae rhan lawn wrth werthu a hyrwyddo cynhyrchion brand Cig Oen Cymru PGI - Cadeiryd

  Darllenwch fwy
 • Cynhadledd HCC yn clywed bod y farchnad fyd-eang yn allweddol i fusnesau fferm proffidiol

  Nov 20 2015

  Roedd grymoedd byd-eang na ellir eu rheoli wedi golygu bod prisiau cig oen wedi codi a disgyn yn ofnadwy drwy gydol 2015 - Prys Morgan

  Darllenwch fwy
 • Cyfnod newydd ar fin gwawrio i ffermio yng Nghymru yn dilyn llwyddiant Prosiect EID Hybu Cig Cymru

  Nov 19 2015

  Mae prosiect cynhwysfawr a oedd yn ymwneud â dros chwarter y mamogiaid yng Nghymru wedi creu newid parhaol a chost effeithiol a fydd yn yn paratoi'r ffordd ar gyfer oes newydd o ffermio yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Cigydd o Gaerfyrddin yn ennill gwobr bwysig

  Nov 19 2015

  Mae siop gigydd yng Nghaerfyrddin wedi ennill gwobr Cigydd y Flwyddyn yng Nghymru – a nawr mae’r perchennog Chris Rogers yn bwriadu agor bar stêcs a byrgyrs gourmet yn Sir Benfro.

  Darllenwch fwy
 • Tri chigydd o Gymru yn cystadlu am wobr fawr

  Nov 17 2015

  Bydd tri chigydd o Gymru yn gwneud eu gorau glas i guro rhai o brif gigyddion y DG yr wythnos hon yn rownd derfynol un o’r prif gystadlaethau o’i bath.

  Darllenwch fwy
 • Y Sector Cig Oen a Chig Eidion yn Hanfodol i Ymgyrch Fwyd y Llywodraeth, meddai’r Dirprwy Weinidog

  Nov 17 2015

  Mae gan y sector cig coch ran hanfodol i'w chwarae yn ymgyrch Llywodraeth Cymru i gael twf yn y diwydiant bwyd a diod o 30 y cant mewn pum mlynedd, meddia'r Dirprwy Weinidog yng Nghynhadledd HCC.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn gwahodd athrawon i loywi eu sgiliau Addysg Bwyd

  Nov 10 2015

  Gwahoddir athrawon ysgolion uwchradd yn ne-orllewin Cymru i fynychu cwrs wedi'i deilwra’n arbennig i'w helpu i ddiweddaru eu sgiliau ymarferol, theori a gwybodaeth ar gyfer addysgu’r cwrs TGAU Addysg Bwyd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn noddi sioe deithiol yn ymwneud ag iechyd anifeiliaid

  Nov 6 2015

  Bydd ymgyrch HCC i dynnu sylw ffermwyr at y gost uchel o fynd i’r afael â materion iechyd fel llyngyr yr iau ac ymwrthedd i foddion lladd llyngyr yn cael hwb mewn dau gyfarfod pwysig y bydd HCC yn eu noddi yng Nghymru yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Hwb i Ymgyrch HCC gan Gyngor Gwynedd

  Nov 6 2015

  Cafodd penderfyniad Cyngor Gwynedd i weini Cig Oen Cymru o ffermydd y sir mewn ysgolion, tai preswyl a chanolfannau dydd ei gymeradwyo gan Hybu Cig Cymru (HCC) sy’n cymell sefydliadau yn y sector cyhoeddus i gefnogi’r diwydiant defaid.

  Darllenwch fwy
 • Hwb i Gig Oen Cymru yn Awstria

  Nov 3 2015

  Awstria yw’r wlad ddiweddaraf lle mae’r bobl yn cael blas ar Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC