Newyddion 

Gweld archif
 • Cwymp mewn prisiau cig oen yn sbarduno camau gweithredu gan HCC

  Jul 2 2015

  Mae'r cwymp mewn prisiau cig oen yn destun pryder mawr i ffermwyr ledled Cymru sy'n cael rhwng £25 a £30 y pen yn llai nag yr oeddent y llynedd.

  Darllenwch fwy
 • Sioe ffordd HCC yn llwyddiant ysgubol yn ôl adroddiad annibynnol

  Jun 18 2015

  Mae prosiect dwy flynedd yn cysylltu twristiaeth â bwyta’n iach a chynhyrchu bwyd yn lleol yng Nghymru wedi bod yn llwyddiannus, yn ôl adroddiad annibynnol.

  Darllenwch fwy
 • Cariad at iaith, Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Jun 12 2015

  Bydd wyth o enwogion yn profi blas o'r Gymraeg, Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod sioe deledu realiti S4C sy'n dychwelyd i'n sgriniau yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Cyfuniad o ffactorau'n effeithio ar y farchnad cig coch

  Jun 3 2015

  Mae'r bunt gref a chynnydd mewn mewnforion cig coch, ynghyd â chyflenwad domestig helaeth a'r ffaith bod y galw gan ddefnyddwyr wedi aros yn ei unfan, wedi effeithio ar enillion ffermwyr yn y DU yn ystod chwarter cyntaf eleni.

  Darllenwch fwy
 • Croeso cynnes i Gig Oen Cymru yn Hong Kong

  May 26 2015

  Mae cogyddion blaenllaw o bob cwr o'r byd wedi defnyddio Cig Oen Cymru fel rhan o gystadleuaeth goginio glodwiw.

  Darllenwch fwy
 • Cystadleuaeth chwilboeth i ennill teitl brenhinoedd cyri Cymru

  May 22 2015

  Yn fuan iawn cawn wybod pwy yw tŷ bwyta cyri gorau - a chogydd cyri gorau - Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch Cig Oen Cymru yn cystadlu am wobr arbennig

  May 21 2015

  Yn ddiweddar, llwyddodd ymgyrch farchnata i hyrwyddo Cig Oen Cymru i gyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol mewn seremoni wobrwyo nodedig a gynhaliwyd yn Llundain, a oedd yn cynnwys rhai o'r brandiau mwyaf yn y wlad.

  Darllenwch fwy
 • Niferoedd y defaid yn codi wrth i'r prisiau ostwng

  May 18 2015

  Gwelwyd cynnydd cyson yn niferoedd y defaid a'r ŵyn yn y DU yn ystod 2014, gan awgrymu bod y ddiadell genedlaethol yn iach ac yn gryf.

  Darllenwch fwy
 • Dadorchuddio mathau newydd o laswellt a meillion

  May 11 2015

  Mae’r llawlyfr Rhestrau Glaswellt a Meillion Cymeradwy 2015/16 (Recommended Grass and Clover Lists), sydd newydd ei gyhoeddi, yn cynnwys un ar ddeg o fathau newydd o laswellt a meillion.

  Darllenwch fwy
 • Moch a phorc yng Ngŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

  May 7 2015

  Bydd cynhyrchu moch yn cael sylw HCC yng Ngŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi Gŵyl Ddefaid NSA Cymru 2015

  May 5 2015

  Mae un o uchafbwyntiau calendr ffermwyr defaid Cymru yn prysur agosáu, ac mae’n dda gan Hybu Cig Cymru (HCC) fod yn un o brif noddwyr y digwyddiad.

  Darllenwch fwy
 • Ydych chi’n gwybod faint o fygythiad yw llyngyr ar eich fferm?

  May 1 2015

  Mae ffermwyr yn cael eu hatgoffa am gyfres o gyfarfodydd i drafod y canfyddiadau newydd pwysig ynghylch lefelau ymwrthedd gwrthlyngyrol ar draws Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cwrs coginio cig coch i athrawon yng Ngogledd Cymru

  Apr 30 2015

  A ninnau ar drothwy mis Mai, mae myfyrwyr ar draws Cymru’n wynebu tymor yr arholiadau – ac oriau lawer o adolygu a pharatoi.

  Darllenwch fwy
 • Ymdrechion parhaus HCC i gynyddu diddordeb yng nghig coch Cymru

  Apr 29 2015

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ymdrechu’n galed i hyrwyddo rhagoriaeth y diwydiant cig coch yng Nghymru ar hyn o bryd.

  Darllenwch fwy
 • Yn eisiau – unigolion chwilfrydig ar gyfer antur cig coch

  Apr 24 2015

  Mae yna chwilio ledled Cymru am unigolion sydd yn teimlo’n angerddol ynglŷn â chig coch, yn chwilio am antur ac yn awyddus i ganfod mwy.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC