Newyddion 

Gweld archif
 • Ymgais i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yn y Dwyrain Canol

  Feb 2 2015

  Bydd Cig Oen Cymru ymhlith nifer o gynhyrchion dethol o Gymru fydd yn cael eu harddangos am bum niwrnod yn sioe fwyd a lletygarwch fwyaf y byd yn Dubai yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Astudiaeth yn archwilio triniaethau ar gyfer clefydau defaid

  Jan 29 2015

  Mae astudiaeth newydd wedi darparu'r archwiliad manwl cyntaf o glefyd heintus sy’n gallu creu problemau lles difrifol mewn defaid.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchu mwy o gig yn 2014

  Jan 27 2015

  Cynhyrchwyd mwy o gig defaid, cig eidion a chig moch yn ystod 2014, yn ôl yr ystadegau diweddaraf gan Defra.

  Darllenwch fwy
 • Canllawiau cyfredol yngl?n â maeth defaid

  Jan 26 2015

  Cafodd arweiniad i ffermwyr defaid ynghylch arferion bwydo sydd wedi hen ennill eu plwyf ei ddiweddaru a'i ailargraffu - mewn pryd ar gyfer y tymor wyna eleni.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn mynd ati i ysbrydoli athrawon a’u myfyrwyr

  Jan 23 2015

  Cafodd y byrddau eu troi'r mis hwn wrth i asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru ymweld ag ystafelloedd dosbarth i addysgu myfyrwyr – a’u hathrawon yn ogystal.

  Darllenwch fwy
 • Taith fasnach i Norwy yn addawol

  Jan 16 2015

  Bu’r trafodaethau a gafwyd yn ystod taith fasnach ddiweddar i Norwy yn gadarnhaol iawn ac o blaid cynyddu allforion Cig Oen Cymru i’r wlad.

  Darllenwch fwy
 • Amser anodd i gynhyrchwyr cig eidion yn 2014

  Jan 14 2015

  Wynebodd cynhyrchwyr cig eidion yng Nghymru a ledled y DG lawer o drafferthion yn ystod 2014. Cafwyd gostyngiad sylweddol ym mhrisiau gwartheg dethol a chafodd hyn effaith andwyol ar broffidioldeb a hyder busnesau.

  Darllenwch fwy
 • Dylid targedu cymorth ar gyfer prosiectau sy’n dod â buddion hirdymor, meddai HCC

  Jan 13 2015

  Rhaid targedu’r arian ar gyfer prosiectau bwyd a ffermio yng Nghymru yn ofalus yn y dyfodol er mwyn i’r diwydiant gael y budd mwyaf posibl.

  Darllenwch fwy
 • Hybu’r galw am gig coch Cymru yn yr Iseldiroedd

  Jan 9 2015

  Bydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cael eu harddangos yn ffair letygarwch fwyaf yr Iseldiroedd yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Llanw a thrai prisiau ?yn yn 2014

  Jan 8 2015

  Gwelwyd llawer o amrywiaeth ym mhrisiau ?yn yng Nghymru yn ystod deuddeng mis 2014, ac nid yn unig ar adegau pan fo amrywiadau tymhorol i’w disgwyl.

  Darllenwch fwy
 • Rhowch sylw i’ch silwair yn 2015

  Jan 7 2015

  Cynhelir cyfres o gyfarfodydd ar ffermydd cig eidion a defaid ledled Cymru yn ystod mis Ionawr er mwyn hyrwyddo arferion gorau wrth gynhyrchu a rheoli silwair.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnodau agored i geisio gwneud ffermydd yn fwy cynhyrchiol

  Dec 31 2014

  Cynhelir dau ddigwyddiad ym mis Ionawr ar gyfer ffermwyr sydd am wella iechyd, cynhyrchedd a phroffidioldeb eu buchesi a diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Newidiadau i system werthuso carcasau yn cael cefnogaeth un o grwpiau’r diwydiant amaethyddol

  Dec 24 2014

  Roedd dosbarthiad carcasau yn bwnc trafodaeth frwd yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd yn ddiweddar ym mhencadlys Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Prisiau yn gostwng ar derfyn 2014

  Dec 23 2014

  Mae prisiau ?yn yn gostwng tua diwedd mis Rhagfyr am fod mwy o ?yn ar gael ac mae proseswyr yn delio â’u harchebion Nadolig.

  Darllenwch fwy
 • Taith fasnach i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yn Norwy

  Dec 23 2014

  Trefnwyd taith fasnach bwysig ddechrau’r flwyddyn newydd i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn Norwy.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC