Newyddion 

Gweld archif
 • Y sefyllfa ynglŷn ag ymwrthedd i foddion lladd llyngyr

  Apr 21 2015

  Trefnwyd cyfres o gyfarfodydd i drafod canfyddiadau newydd pwysig ynghylch lefelau ymwrthedd gwrthlyngyrol ar ffermydd yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Rhybudd ambr ar gyfer Nematodirus yng Nghymru

  Apr 17 2015

  Er bod Cymru wedi mwynhau’r tywydd da dros wyliau’r Pasg, gallai’r newid sydyn yn y tymheredd achosi problemau i gynhyrchwyr cig oen.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi’r ymgyrch i atal PEDv rhag lledaenu mewn moch

  Apr 2 2015

  Mae cynhyrchwyr porc yng Nghymru yn cael eu hannog i fynychu cyfarfod i’r diwydiant er mwyn dysgu mwy am glefyd a allai gael effaith ddifrifol ar genfeintiau moch yn Ewrop.

  Darllenwch fwy
 • Lansio ymgyrch Cig Oen Cymru ymhlith y pwysigion yn Nenmarc

  Mar 31 2015

  Roedd cartref Llysgennad Prydain yn lle delfrydol i lansio'r ymgyrch hyrwyddo diweddaraf ar gyfer Cig Oen Cymru yn Nenmarc.

  Darllenwch fwy
 • Grŵp o’r diwydiant yn ystyried dyfodol graddio carcasau

  Mar 26 2015

  Mae technoleg wedi symud ymlaen o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig mewn diwydiannau sy’n gwasanaethu defnyddwyr â gofynion cynyddol ac sy'n disgwyl cael cynhyrchion o ansawdd uchel yn gyson - ac nid yw bwyd yn eithriad.

  Darllenwch fwy
 • Disgyblion yn dysgu coginio â Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Mar 25 2015

  Aeth asiantaeth cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn ôl i’r ysgol yr wythnos ddiwethaf ar gyfer diwrnod tra gwahanol i’r arfer.

  Darllenwch fwy
 • Penodi Prys Morgan yn Bennaeth Gweithrediadau HCC

  Mar 24 2015

  Penodwyd Prys Morgan yn Bennaeth Gweithrediadau Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Eidalwyr yn mwynhau blas Cig Oen Cymru

  Mar 18 2015

  Roedd Cig Oen Cymru yn ffefryn gan Eidalwyr gartref a thramor yn ystod mis Mawrth.

  Darllenwch fwy
 • Llai o allyriadau carbon ar y ffermydd mwyaf effeithlon, meddai adroddiad

  Mar 17 2015

  Trwy gynhyrchu’n fwy effeithlon, yn hytrach na chadw llai o dda byw, y mae lleihau’r ôl troed carbon ar ffermydd.

  Darllenwch fwy
 • Cigoedd Oen ac Eidion Cymru ar flaen y llwyfan mewn sioe bwysig

  Mar 13 2015

  Bydd ansawdd ac aml-ddefnyddioldeb Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cael sylw mawr ym mhrif sioe fwyd a diod y DG yn Llundain yn ddiweddarach y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Cig o Gymru am goncro prifddinas gosmopolitan y byd

  Mar 12 2015

  Mae ymgyrch farchnata i roi Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar fwydlenni tai bwyta ym mhrifddinas gosmopolitan y byd yn cael ei gynnal yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn creu gwefan fasnach newydd

  Mar 11 2015

  Mae gwefan newydd ar gyfer pobl broffesiynol sydd â diddordeb yn niwydiant cig coch Cymru ar waith erbyn hyn.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o loi yn cael eu cofrestru yng Nghymru

  Mar 11 2015

  Cafwyd gwell cynhyrchiant gan y gwartheg cig eidion yng Nghymru yn 2014, wrth i fwy o loi gael eu cofrestru.

  Darllenwch fwy
 • Gweledigaeth ar gyfer diwydiant cig coch Cymru 2020

  Mar 9 2015

  Dylai diwydiant cig coch Cymru anelu at gynyddu gwerthiant o leiaf 34 y cant i £776 miliwn y flwyddyn erbyn 2020.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cyflwyno cyrsiau hyfforddiant dewis carcasau cig eidion

  Mar 6 2015

  Gall cynhyrchwyr cig eidion yng Nghymru fod y gorau wrth ddewis anifeiliaid i'w lladd - os gwnânt fynychu cwrs am ddim wedi’i drefnu gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC