Newyddion 

Gweld archif
 • Rhan flaenllaw gan Gig Oen Cymru yn ffilm newydd Matthew Rhys

  Nov 2 2015

  Mae un o sêr Hollywood, Matthew Rhys, a fu’n lleisio hysbysebion HCC ar gyfer Cig Oen Cymru, wedi troi ei law at goginio’r cig i’r safon uchaf yn ei ffilm newydd Burnt, a ddangoswyd am y tro cyntaf yn sinemâu’r DU dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Cefnogaeth o sawl cyfeiriad i sioe deithiol HCC ar gyfer Cig Oen Cymru

  Oct 29 2015

  Daeth sioe deithiol boblogaidd HCC i hybu Cig Oen Cymru i Gaerfyrddin yr wythnos hon fel rhan o daith dros gyfnod o bedwar mis yng Nghymru a lleoliadau allweddol yn Lloegr. Cafodd ei chroesawu i’r dref gan gynrychiolwyr o’r diwydiant a siopwyr lleol.

  Darllenwch fwy
 • Datganiad gan HCC mewn ymateb i adroddiad IARC

  Oct 26 2015

  Nid yw'r adroddiad a ryddhawyd heddiw (26 Hydref) gan IARC yn nodi bod bwyta cig coch yn achosi canser.

  Darllenwch fwy
 • Dilynwyr rygbi yn canu clodydd Cig Eidion Cymru

  Oct 26 2015

  Er bod Cymru allan o gystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd, mae nifer o ddilynwyr selog wedi troi eu sylw at bencampwr byd mewn maes gwbl wahanol, sef Cig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Sioe fwyd bwysicaf y byd yn plesio cwmnïau cig o Gymru

  Oct 21 2015

  “Busnes anhygoel” – dyna oedd barn cynrychiolwyr pum cwmni prosesu cig coch o Gymru ar ôl iddyn nhw fod yn sioe fwyd Anuga yn Cologne yr wythnos ddiwethaf ar wahoddiad Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn Dadorchuddio Manylion Cynhadledd mis Tachwedd

  Oct 16 2015

  Atebion deallus er mwyn datblygu cadwyn gyflenwi gynaliadwy a masnachol ar gyfer cig coch yng Nghymru fydd thema ganolog cynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn Llandrindod ar 12 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn rhybuddio am beryglon clefyd yr iau

  Oct 14 2015

  Nawr yw’r amser i wneud trefniadau i reoli parasitiaid ar y fferm er mwyn osgoi costau diangen o hyd at £30 yr anifail, yn ôl tîm datblygu’r diwydiant yn Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Proseswyr o Gymru yn Llygadu Allforion gwerth Miliynau o Bunnau

  Oct 9 2015

  Allforio Cig Oen Cymru PGI gwerth miliynau o bunnau yn 2016 fydd gobaith allforwyr cig coch o Gymru wrth iddyn nhw chwilio am farchnadoedd newydd yn ffair fwyd bwysicaf y byd dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Gwersi cynhyrchu a choginio cig oen i fewnforwyr o’r Eidal

  Oct 9 2015

  Bu rhai o aelodau blaenllaw diwydiant cig coch yr Eidal yn ne Cymru ar wahoddiad Hybu Cig Cymru (HCC) yr wythnos ddiwethaf i ddysgu sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu a’i goginio.

  Darllenwch fwy
 • Dirprwy Weinidog yn cefnogi ymgyrch HCC ar becynnau Cig Oen Cymru

  Oct 9 2015

  Cafodd menter farchnata ddiweddaraf Cig Oen Cymru PGI, sef cystadleuaeth ar-becyn a chyfle i ennill gwyliau i ddau yn Antigua, gefnogaeth frwdfrydig gan y Gweinidog Ffermio a Bwyd yn Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans, yn ystod sesiwn o dynnu lluniau mewn a

  Darllenwch fwy
 • Mae Cig Oen Cymru yn “Fendigedig” meddai Llysgennad Cig Oen

  Oct 7 2015

  Bydd yr enillydd ieuengaf erioed mewn cystadleuaeth Ewropeaidd i fenywod sy’n ben-cogyddion yn Llysgennad i Gig Oen Cymru yng Ngwlad Belg yn ystod y deuddeng mis nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch i werthu byrgyr Cig Oen Cymru ym Mharis

  Oct 1 2015

  Wrth i siopau Paris arddangos y ffasiwn newydd mewn dillad, mae mynychwyr tai bwyta’r brifddinas yn cael cyfle i flasu byrgyr Cig Oen Cymru o’r enw Byrgyr y Ddraig Goch, a gafodd ei greu’n arbennig ar gyfer cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle am nawdd i fynychu cynhadledd ddefaid

  Sep 30 2015

  Mae HCC yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid – ‘Get better or get gone’ – yn Nottingham ar 20 - 22 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • Gallai dirywiad yn niadell Seland Newydd fod o gymorth i’r DG

  Sep 29 2015

  Mae gostyngiad yn niferoedd y defaid yn Seland Newydd dros gyfnod o ddeuddeng mis yn sail i optimistiaeth ofalus ynghylch y galw am Gig Oen Cymru ar ddiwedd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Ymwrthedd i foddion lladd llyngyr yn peri gofid, medd adroddiad gan HCC

  Sep 28 2015

  Mae ymwrthedd i wrthlyngyryddion drensio i ddileu clefydau parasitig yn parhau i gynyddu ac mae angen i ffermwyr Cymru gymryd camau i newid eu harferion presennol neu bydd y diwydiant yn wynebu canlyniadau difrifol yn y dyfodol, yn ôl prosiect ymchwil i’r

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC