Newyddion 

Gweld archif
 • Mae'r diwydiant cig eidion mewn sefyllfa argyfyngus, meddai'r Cadeirydd

  Jul 21 2014

  Mae cleddyf Damocles yn hongian uwchben y diwydiant cig eidion, a'r unig ffordd i'w arbed yw trwy ddatblygu perthynas gref ac ymddiriedaeth rhwng ffermwyr a mân-werthwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cig Coch Cymru yn mynd tua'r de ar gyfer golff

  Jul 18 2014

  Bydd Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn teithio i'r de yr wythnos nesaf ar gyfer twrnamaint golff pwysig cyntaf y flwyddyn yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Nigel Owens a CFfI Cymru ar stondin HCC yn y Sioe Fawr

  Jul 17 2014

  Mae aelodau mudiad y ffermwyr ifanc (CFfI) yn enwog am allu troi eu llaw at wneud unrhyw beth - o farnu stoc ac actio i drefnu blodau a siarad yn gyhoeddus.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gyflenwad yn cyfrannu at ostyngiad ym mhrisiau ŵyn

  Jul 16 2014

  Mae'r gostyngiad ym mhrisiau ŵyn a gafwyd yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi digwydd am fod mwy o ŵyn yn dod ar y farchnad ac am fod Sterling mor gryf mewn cymhariaeth â'r Ewro, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i ddweud eich dweud am gyflwr y diwydiant cig eidion

  Jul 15 2014

  Bydd ffermwyr sy'n dymuno trafod adroddiad interim am y problemau sy'n wynebu'r diwydiant cig eidion yn cael cyfle i wneud hynny yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor arbenigol a chystadlaethau i ffermwyr ar stondin HCC

  Jul 15 2014

  Bydd ffermwyr yn gallu cael cyngor arbenigol ynghylch amrediad eang o bynciau da byw ar stondin Hybu Cig Cymru yn ystod Sioe Frenhinol Cymru

  Darllenwch fwy
 • Dal i fyny â Chig Oen Cymru

  Jul 15 2014

  Erbyn hyn mae gwefan defnyddwyr HCC - eatwelshlamb.com – yn safle ymatebol sydd yn gydnaws â dyfeisiau symudol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru – o Lanfairfechan i Lundain

  Jul 14 2014

  Mae seren The Hill Farmer, Gareth Wyn Jones, yn anfon Cig Oen Cymru o'i fferm fynyddig yng Ngogledd Cymru at gigydd uwchraddol yn un o fwrdeistrefi mwyaf cyfoethog Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod agored llwyddiannus

  Jul 8 2014

  Llwyddodd diwrnod agored yn ddiweddar ar gyfer cynhyrchwyr ŵyn dethol i ddenu dros gant o ffermwyr oedd yn awyddus i wella perfformiad eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Gwerth allforion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cyrraedd £224m

  Jul 8 2014

  Roedd gwerthiannau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn gwledydd tramor y llynedd yn werth dros £224 miliwn i economi Cymru, yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru PGI i'r miloedd ym mhencadlys NATO

  Jul 8 2014

  Mae llysgenhadon a diplomyddion o'r 28 o genhedloedd sydd yn aelodau o NATO ymhlith 2,000 o bobl sydd yn mwynhau Cig Oen Cymru mewn digwyddiad ym Mrwsel heddiw (8 Gorffennaf) i hyrwyddo Cymru cyn uwch gynhadledd NATO yng Nghasnewydd yn yr hydref.

  Darllenwch fwy
 • Stondin llawn sêr yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 2 2014

  Darllenwch fwy
 • Hwb i'r gobaith o allforio Cig Oen Cymru gwerth £20m i UDA

  Jun 30 2014

  Mae trafodaethau ynghylch allforio Cig Oen Cymru i UDA, a allai fod yn werth £20 miliwn y flwyddyn i gynhyrchwyr yng Nghymru, yn cael eu cynnal yn Washington yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Rhoi Cig Oen Cymru ar Fwrdd Gweinidogion NATO

  Jun 25 2014

  Gweinwyd Cig Oen Cymru i weinidogion tramor o wledydd NATO ym Mrwsel neithiwr yn ystod cinio gwaith mewn perthynas ag uwch gyfarfod yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • A yw'ch labeli'n gyfreithlon?

  Jun 23 2014

  Bydd rheoliadau newydd ar gyfer yr holl fusnesau bwyd a diod ar draws y gadwyn gyflenwi yn cael eu cyflwyno cyn diwedd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC