Newyddion 

Gweld archif
 • Cyngor ar fwyta’n iach gan HCC

  Nov 20 2014

  Mae cig coch yn elfen hollbwysig o ddiet cytbwys am ei fod yn cynnwys maetholion gwerthfawr sy’n llesol i’n hiechyd.

  Darllenwch fwy
 • Prosiect defaid HCC yn boblogaidd gyda ffermwyr

  Nov 20 2014

  Mae prosiect gwerth miliwn o bunnau i helpu ffermwyr defaid Cymru i orchfygu rhwystrau ynghylch cadw cofnodion electronig wedi cyrraedd ei darged – lai na phythefnos ar ôl cael ei lansio.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru PGI yn swyno’r Ffrancwyr

  Nov 20 2014

  Mae un o’r prif fân-werthwyr yn Ffrainc wedi gwobrwyo’i staff am eu hymdrechion yn hyrwyddo Cig Oen Cymru yn siopau’r cwmni.

  Darllenwch fwy
 • Hwb gwerth €4.1m i HCC er mwyn hyrwyddo Cig Oen a Chig Eidion Cymru yn Ewrop

  Nov 13 2014

  Cyhoeddwyd prosiect gwerth dros dair miliwn o bunnau heddiw i gynyddu ymwybyddiaeth ar draws Ewrop o rinweddau unigryw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru .

  Darllenwch fwy
 • Llyngyr yr iau yn llai o fygythiad

  Nov 11 2014

  Nid yw llyngyr yr iau yn gymaint o fygythiad eleni ag oedd yn 2013, a hynny oherwydd hydref cymharol sych, yn ôl gr?p o randdeiliaid y diwydiant sy'n cynnwys Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gwefan prosiect defaid gwerth £1m wedi agor

  Nov 7 2014

  Mae gwefan newydd i helpu ffermwyr defaid i roi hwb i'w busnes ar waith erbyn hyn.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn noddi cyfarfod i gynghori ffermwyr ar iechyd defaid

  Nov 6 2014

  Bydd y datblygiadau diweddaraf i fynd i'r afael â phroblemau iechyd mewn defaid yn cael eu trafod yn ystod cyfarfod agored yn Llanymddyfri yn hwyrach y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Arwyddion calonogol i ffermwyr cig eidion Cymru

  Nov 6 2014

  Am fod disgwyl llai o fewnforion, ynghyd â chyflenwad cyfyngedig ar y farchnad gartref a galw cryf gan ddefnyddwyr, fe allai enillion ffermwyr cig eidion fod yn well y flwyddyn nesaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn noddi cyfarfod yn y Trallwng i drafod clefydau lloi

  Nov 5 2014

  Cynhelir cyfarfod agored yn y Trallwng yn hwyrach y mis hwn i dynnu sylw ffermwyr at glefydau sy'n niweidiol iawn i loi.

  Darllenwch fwy
 • Kate Humble ymhlith y siaradwyr yng nghynhadledd HCC

  Nov 4 2014

  Bydd darlledwraig adnabyddus, un o wleidyddion blaenllaw Cymru, arbenigwr ar y fasnach gig oen Ewropeaidd ac ysgolorion a fu'n astudio technegau ffermio yn Seland Newydd yn annerch cynhadledd bwysig yn Llanelli yn hwyrach y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Lansio Cig Oen a Chig Eidion Cymru i farchnadoedd tramor

  Oct 20 2014

  Bydd DVD amlieithog newydd sy’n hyrwyddo cig coch o Gymru yn cael ei lansio heddiw yn ystod derbyniad yn y ffair masnach bwyd fwyaf yn y byd.

  Darllenwch fwy
 • Galw Mediteranaidd am ?yn ysgafn o Gymru

  Oct 20 2014

  Mae’r galw am ?yn ysgafn o ansawdd uchel o Gymru yn parhau yn Sbaen a’r Eidal, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr defaid yn heidio i gymryd rhan mewn prosiect newydd gwerth £1 filiwn

  Oct 17 2014

  Mae ffermwyr yng Nghymru yn heidio i gymryd rhan mewn prosiect newydd a gaiff ei reoli gan Hybu Cig Cymru sydd â'r nod o hybu eu helw drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen a Chig Eidion Cymru yn cystadlu i werthu mwy yn fyd-eang

  Oct 14 2014

  Bydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o’r ansawdd gorau yn mynd ben ben â chystadleuwyr o bob rhan o’r byd yn ystod ffair fwyd fwya’r byd ym Mharis yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad perffaith

  Oct 10 2014

  Bydd Cig Eidion Cymru i'w weld yn rheolaidd ar y teledu yn ystod y deg wythnos nesaf fel rhan o ymgyrch marchnata newydd HCC sy'n dechrau ar drothwy tymor newydd o rygbi rhyngwladol.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC