Newyddion 

Gweld archif
 • Llanw a thrai prisiau ?yn yn 2014

  Jan 8 2015

  Gwelwyd llawer o amrywiaeth ym mhrisiau ?yn yng Nghymru yn ystod deuddeng mis 2014, ac nid yn unig ar adegau pan fo amrywiadau tymhorol i’w disgwyl.

  Darllenwch fwy
 • Rhowch sylw i’ch silwair yn 2015

  Jan 7 2015

  Cynhelir cyfres o gyfarfodydd ar ffermydd cig eidion a defaid ledled Cymru yn ystod mis Ionawr er mwyn hyrwyddo arferion gorau wrth gynhyrchu a rheoli silwair.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnodau agored i geisio gwneud ffermydd yn fwy cynhyrchiol

  Dec 31 2014

  Cynhelir dau ddigwyddiad ym mis Ionawr ar gyfer ffermwyr sydd am wella iechyd, cynhyrchedd a phroffidioldeb eu buchesi a diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Newidiadau i system werthuso carcasau yn cael cefnogaeth un o grwpiau’r diwydiant amaethyddol

  Dec 24 2014

  Roedd dosbarthiad carcasau yn bwnc trafodaeth frwd yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd yn ddiweddar ym mhencadlys Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Prisiau yn gostwng ar derfyn 2014

  Dec 23 2014

  Mae prisiau ?yn yn gostwng tua diwedd mis Rhagfyr am fod mwy o ?yn ar gael ac mae proseswyr yn delio â’u harchebion Nadolig.

  Darllenwch fwy
 • Taith fasnach i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yn Norwy

  Dec 23 2014

  Trefnwyd taith fasnach bwysig ddechrau’r flwyddyn newydd i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn Norwy.

  Darllenwch fwy
 • Clipiwch eich hŵyn ar y funud olaf

  Dec 22 2014

  Gyda rhagor o dywydd gwlyb a gaeafol ar ei ffordd, mae ffermwyr yn cael eu hannog i wneud yn siŵr fod eu hŵyn wedi’u clipio’n lân cyn cael eu hanfon i’r lladd-dy.

  Darllenwch fwy
 • Galw ar y diwydiant i gyfrannu at ymchwil i oes silff cig oen

  Dec 19 2014

  Ers cryn amser sylweddolwyd bod estyn oes silff Cig Oen Cymru yn hanfodol er mwyn cynyddu ei werth yn y farchnad a gwella’r posibiliadau allforio.

  Darllenwch fwy
 • Cydweithredu effeithiol gan y diwydiant cig coch yng Nghymru

  Dec 18 2014

  Mae cynllun gweithredu i sicrhau dyfodol hirdymor hyfyw i ddiwydiant cig coch Cymru yn dal i gyrraedd y nod.

  Darllenwch fwy
 • Disgwyl llai o allforion gan Seland Newydd yn ystod 2015

  Dec 18 2014

  Mae disgwyl y bydd llai o gig oen gan Seland Newydd i’w allforio yn 2015 – er bod nifer yr ?yn wedi cynyddu yn ystod y deuddeg mis diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Newidiadau yn neddfwriaeth plaleiddiad

  Dec 16 2014

  Mae’r ddeddfwriaeth ynghylch defnyddio plaleiddiaid ar dir glas yn newid, a rhaid i ffermwyr ledled Cymru wneud yn si?r eu bod yn glynu wrth y rheolau.

  Darllenwch fwy
 • Cig rhost yn eithriad – ar wahân i’r Nadolig

  Dec 15 2014

  Yn ôl eu harfer, bydd teuluoedd yn dod at ei gilydd dros y Nadolig i fwynhau hwyl yr ?yl a chwmni ei gilydd. Ar sawl aelwyd, dyma un o’r adegau prin pan fydd pawb yn eistedd o amgylch y bwrdd i fwynhau cinio rhost.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion ifanc yn ymgiprys am wobr yn y Ffair Aeaf

  Dec 5 2014

  Y prentis cigydd, Peter Rushford, oedd enillydd cystadleuaeth “Cigydd Ifanc y Flwyddyn yng Nghymru” a gynhaliwyd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cynnydd pellach yn aelodaeth Clwb Cig Oen Cymru

  Dec 5 2014

  Daeth pum pen-cogydd blaenllaw arall yn aelodau o glwb unigryw Hybu Cig Cymru (HCC), sef Clwb Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Taith olaf Sioe Deithiol Cig Coch

  Dec 4 2014

  Bydd ymwelwyr â phentref Eidalaidd Portmeirion yn ffarwelio â’r Sioe Deithiol Cig Coch dros y Sul wrth iddi ddod i ben ei thaith.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC