Newyddion 

Gweld archif
 • Ymchwil gan HCC yn dangos pwysigrwydd rheoli tir glas yn dda

  Aug 14 2015

  Trwy ddewis glaswellt oddi ar restr o ‘hadau nodedig’, gallai ffermwyr fanteisio’n sylweddol wrth dyfu a phesgi ŵyn a gwartheg ynghyd â dylanwadu’n drwm ar eu hôl troed carbon, yn ôl ymchwil wedi’i ariannu gan HCC.

  Darllenwch fwy
 • Canu clodydd Cig Oen Cymru mewn gŵyl flaenllaw

  Aug 14 2015

  Bydd lle amlwg i Gig Oen Cymru yn un o ddigwyddiadau cerddorol mwyaf Prydain y penwythnos nesaf pan gaiff y cig ei weini i'r sêr yng Ngŵyl V sydd cael noddi gan Virgin Media yn Chelmsford.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor doeth gan ysgolor

  Aug 12 2015

  Mae ffermwr o’r Canolbarth yn gobeithio argyhoeddi cynhyrchwyr eraill yng Nghymru fod modd torri costau a gwneud mwy o elw wrth gyfuno’r datblygiadau technegol diweddaraf ym meysydd geneteg, pori a phorfwyd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn cefnogi hwb marchnata HCC i fynd i’r afael â phrisiau isel

  Aug 10 2015

  Mae dirprwyaeth o ffermwyr Cymru, mewn cyfarfod yn Aberystwyth, wedi cefnogi cynllun marchnata penodol gan HCC i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru ar adeg pan mae’r prisiau dan bwysau ledled y DG.

  Darllenwch fwy
 • Llwyfan i gig coch Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

  Jul 31 2015

  Pan fydd y Gymraeg a diwylliant Cymru yn cael eu dathlu yr wythnos nesaf yn un o wyliau pwysicaf Cymru, bydd sylw hefyd yn cael ei roi i gig coch ein gwlad.

  Darllenwch fwy
 • Y Prif Weinidog yn canmol ‘allforion ffyniannus Cig Oen Cymru’

  Jul 23 2015

  Mae’r Prif Weinidog David Cameron wedi canmol 'allforion ffyniannus Cig Oen Cymru' yn ystod ei ymweliad â Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolorion HCC ar daith i Awstralia a Seland Newydd

  Jul 23 2015

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw enwau enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC 2015, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchwyr porc wedi'u dewis i hyrwyddo porc o'r radd flaenaf

  Jul 22 2015

  Gall siopwyr sy'n chwilio am borc o ansawdd uchel a gynhyrchwyd yng Nghymru bellach ddod o hyd iddo trwy wefan newydd a lansiwyd yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Beirniadu archfarchnadoedd wrth i brisiau ŵyn gwympo

  Jul 20 2015

  Cafodd rhai archfarchnadoedd cadwyn eu beirniadu ar ddiwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru am hyrwyddo cig o dramor ar adeg pan fo cyflenwad digonol o Gig Oen Cymru ar gael.

  Darllenwch fwy
 • Bwrw ymlaen â thrafodaethau i ddod a £1 miliwn y flwyddyn yn ôl i Gymru

  Jul 20 2015

  Mae camau’n cael eu cymryd i ddileu’r annhegwch sy'n bodoli yn y ffordd y mae cyrff hyrwyddo cig yn y DG yn cael eu hariannu, yn ôl a ddatgelwyd yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

  Darllenwch fwy
 • System newydd i hybu’r galw am Gig Oen Cymru gartref a thramor

  Jul 20 2015

  Mae marchnadoedd tramor newydd yn dal i gynnig cyfleoedd gwych i allforwyr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Lansio llyfr coginio enwogion ar stondin HCC yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 17 2015

  Bydd rhai o enwogion Cymru yn datgelu eu hoff ryseitiau mewn llyfr coginio wedi’i gynhyrchu gan yr elusen amaethyddol, RABI (Y Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol).

  Darllenwch fwy
 • Bwletin yn dangos gwaith HCC dros randdeiliaid a defnyddwyr

  Jul 16 2015

  Bydd Bwletin 2015 – y crynodeb blynyddol o weithgareddau a gynhaliwyd gan Hybu Cig Cymru ar ran rhanddeiliaid a chipolwg ar yr hyn sydd ar y gweill ar gyfer y diwydiant cig coch – yn cyrraedd dros 37,000 o ffermwyr ledled Cymru yn fuan.

  Darllenwch fwy
 • Y Dirprwy Weinidog yn lansio dyfodol clir i’r diwydiant cig coch

  Jul 15 2015

  Mae dogfen newydd bwysig sy'n nodi'r hyn y mae’n rhaid i bob sector o ddiwydiant cig coch Cymru ei wneud er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir hyfyw yn cael ei lansio heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i brofi a gwella eich gwybodaeth ar stondin HCC

  Jul 13 2015

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn rhannu gwybodaeth ac yn trafod amryw o faterion allweddol sydd ar hyn o bryd yn effeithio ar y sector cig coch yng Nghymru ar ei stondin yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC