Newyddion 

Gweld archif
 • Ysgolor HCC yn ennill un o brif wobrau ffermio

  Oct 8 2014

  Cafodd un o gyn-ysgolorion Hybu Cig Cymru, a fu ar daith ymchwil i Seland Newydd, ei enwi'n Ffermwyr Ifanc y Flwyddyn gan Farmers Weekly.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

  Oct 8 2014

  Go brin y gall llawer o fyfyrwyr frolio bod ganddyn nhw eu pen-cogydd eu hunain i baratoi eu swper ar nos Wener.

  Darllenwch fwy
 • Prisiau ŵyn yn gostwng ym mis Medi

  Oct 6 2014

  Mae cyfuniad o gynnydd yn y nifer o ŵyn sy'n cael eu marchnata a llai o alw gan y defnyddwyr wedi golygu bod prisiau ŵyn wedi gostwng yn ystod y mis diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • A all eich pryd o Gig Oen Cymru gyrraedd y brig i ennill Baafta?

  Oct 2 2014

  Ydych chi'n credu fod eich pryd o Gig Oen Cymru yn haeddu sylw a chlod?

  Darllenwch fwy
 • HCC yn penodi asiant newydd i hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn yr Iseldiroedd

  Sep 26 2014

  Mae gobeithion uchel y bydd allforion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i'r Iseldiroedd yn cynyddu'n sylweddol yn dilyn penodi arbenigwr marchnata yn y wlad.

  Darllenwch fwy
 • Hybu gwerthiant Cig Oen Cymru PGI yn yr Eidal

  Sep 26 2014

  Cynhaliwyd derbyniad i dros gant o bobl sy'n prynu Cig Oen Cymru neu sy'n debygol o'i brynu yn y dyfodol, yn yr Eidal yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn falch o allu cefnogi Ffair Wledig Caerdydd

  Sep 19 2014

  Bydd bwydydd gorau Gymru ar gael i'w blasu gan ymwelwyr â Ffair Wledig Caerdydd, diolch i Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • HCC yn helpu cigyddion i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI

  Sep 19 2014

  Mae cigyddion ledled Cymru yn derbyn deunydd hyrwyddo newydd y mis hwn sy'n cymell eu cwsmeriaid i ddewis Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn rhybuddio ffermwyr gwartheg am y perygl o heintiadau tymhorol

  Sep 19 2014

  Mae ffermwyr gwartheg yn cael eu hannog i gadw llygad am heintiadau parasitig yn ystod misoedd yr hydref, pan fo'r perygl mwyaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn croesawu hwb gwerth £1 miliwn i ffermwyr defaid Cymru

  Sep 17 2014

  Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu'r newyddion y bydd yn rhedeg prosiect newydd gwerth bron £1 miliwn i helpu ffermwyr defaid i fanteisio ar dechnoleg newydd a gwneud mwy o elw.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod Agored i hybu gwartheg Duon Cymreig

  Sep 16 2014

  Cynhelir diwrnod agored i dynnu sylw at rinweddau gwartheg Duon Cymreig fel brid masnachol yn y Bala dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Gwibdaith Cig Oen Cymru i’r archfarchnadoedd

  Sep 15 2014

  Bydd Cig Oen Cymru ar daith drwy'r DG yn ystod y pythefnos nesaf ac yn galw heibio i saith o archfarchnadoedd.

  Darllenwch fwy
 • Hydref nodedig yn y gegin gyda Chig Oen Cymru

  Sep 9 2014

  Yr hydref yw'r amser perffaith i fwynhau Cig Oen Cymru.Daw'r cig o ŵyn a fu'n pori drwy'r haf ar borfa fras mynyddoedd a dyffrynnoedd Cymru – dyna sy'n rhoi iddo ei freuder a'i flas unigryw.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cynnig hyfforddiant newydd i ladd-dai yng Nghymru

  Sep 8 2014

  Bydd prosiect newydd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig hyfforddiant a chyngor i ladd-dai ac unedau torri cig coch yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyfryngau'r byd yn ciniawa ar Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod uwch gynhadledd NATO

  Sep 2 2014

  Bydd newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd yn ciniawa ar Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod Uwch Gynhadledd NATO yng Nghasnewydd.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC