Newyddion 

Gweld archif
 • Ydych chi’n gwybod faint o fygythiad yw llyngyr ar eich fferm?

  May 1 2015

  Mae ffermwyr yn cael eu hatgoffa am gyfres o gyfarfodydd i drafod y canfyddiadau newydd pwysig ynghylch lefelau ymwrthedd gwrthlyngyrol ar draws Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cwrs coginio cig coch i athrawon yng Ngogledd Cymru

  Apr 30 2015

  A ninnau ar drothwy mis Mai, mae myfyrwyr ar draws Cymru’n wynebu tymor yr arholiadau – ac oriau lawer o adolygu a pharatoi.

  Darllenwch fwy
 • Ymdrechion parhaus HCC i gynyddu diddordeb yng nghig coch Cymru

  Apr 29 2015

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ymdrechu’n galed i hyrwyddo rhagoriaeth y diwydiant cig coch yng Nghymru ar hyn o bryd.

  Darllenwch fwy
 • Yn eisiau – unigolion chwilfrydig ar gyfer antur cig coch

  Apr 24 2015

  Mae yna chwilio ledled Cymru am unigolion sydd yn teimlo’n angerddol ynglŷn â chig coch, yn chwilio am antur ac yn awyddus i ganfod mwy.

  Darllenwch fwy
 • Y sefyllfa ynglŷn ag ymwrthedd i foddion lladd llyngyr

  Apr 21 2015

  Trefnwyd cyfres o gyfarfodydd i drafod canfyddiadau newydd pwysig ynghylch lefelau ymwrthedd gwrthlyngyrol ar ffermydd yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Rhybudd ambr ar gyfer Nematodirus yng Nghymru

  Apr 17 2015

  Er bod Cymru wedi mwynhau’r tywydd da dros wyliau’r Pasg, gallai’r newid sydyn yn y tymheredd achosi problemau i gynhyrchwyr cig oen.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi’r ymgyrch i atal PEDv rhag lledaenu mewn moch

  Apr 2 2015

  Mae cynhyrchwyr porc yng Nghymru yn cael eu hannog i fynychu cyfarfod i’r diwydiant er mwyn dysgu mwy am glefyd a allai gael effaith ddifrifol ar genfeintiau moch yn Ewrop.

  Darllenwch fwy
 • Lansio ymgyrch Cig Oen Cymru ymhlith y pwysigion yn Nenmarc

  Mar 31 2015

  Roedd cartref Llysgennad Prydain yn lle delfrydol i lansio'r ymgyrch hyrwyddo diweddaraf ar gyfer Cig Oen Cymru yn Nenmarc.

  Darllenwch fwy
 • Grŵp o’r diwydiant yn ystyried dyfodol graddio carcasau

  Mar 26 2015

  Mae technoleg wedi symud ymlaen o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig mewn diwydiannau sy’n gwasanaethu defnyddwyr â gofynion cynyddol ac sy'n disgwyl cael cynhyrchion o ansawdd uchel yn gyson - ac nid yw bwyd yn eithriad.

  Darllenwch fwy
 • Disgyblion yn dysgu coginio â Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Mar 25 2015

  Aeth asiantaeth cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn ôl i’r ysgol yr wythnos ddiwethaf ar gyfer diwrnod tra gwahanol i’r arfer.

  Darllenwch fwy
 • Penodi Prys Morgan yn Bennaeth Gweithrediadau HCC

  Mar 24 2015

  Penodwyd Prys Morgan yn Bennaeth Gweithrediadau Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Eidalwyr yn mwynhau blas Cig Oen Cymru

  Mar 18 2015

  Roedd Cig Oen Cymru yn ffefryn gan Eidalwyr gartref a thramor yn ystod mis Mawrth.

  Darllenwch fwy
 • Llai o allyriadau carbon ar y ffermydd mwyaf effeithlon, meddai adroddiad

  Mar 17 2015

  Trwy gynhyrchu’n fwy effeithlon, yn hytrach na chadw llai o dda byw, y mae lleihau’r ôl troed carbon ar ffermydd.

  Darllenwch fwy
 • Cigoedd Oen ac Eidion Cymru ar flaen y llwyfan mewn sioe bwysig

  Mar 13 2015

  Bydd ansawdd ac aml-ddefnyddioldeb Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cael sylw mawr ym mhrif sioe fwyd a diod y DG yn Llundain yn ddiweddarach y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Cig o Gymru am goncro prifddinas gosmopolitan y byd

  Mar 12 2015

  Mae ymgyrch farchnata i roi Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar fwydlenni tai bwyta ym mhrifddinas gosmopolitan y byd yn cael ei gynnal yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC