Newyddion 

Gweld archif
 • Gwledd o gerddoriaeth, barddoniaeth a chig coch o Gymru

  Sep 1 2014

  Bydd yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn dathlu bywyd mab enwocaf Abertawe dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Cael porfa i dyfu'n well yw nod Diwrnod Agored yn Sir Benfro

  Aug 20 2014

  Cynhelir diwrnod agored ar fferm yn Sir Benfro ddechrau mis Medi i ystyried ffyrdd o gael y tyfiant glaswellt gorau posibl.

  Darllenwch fwy
 • Chwilio am ffermwyr defaid i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil i iechyd diadelloedd

  Aug 19 2014

  Mae gan ffermwyr defaid yng Nghymru gyfle i gael gwybodaeth werthfawr am iechyd eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Penwythnos cyffrous i gig coch Cymru

  Aug 6 2014

  Ar ôl ymlacio yng nghwmni'r golffwyr yn y Bencampwriaeth Agored Hŷn ym Mhorth-cawl, mae Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn barod ar gyfer penwythnos llawn hwyl yn y parc antur mwyaf i deuluoedd yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn llongyfarch Geraint, y seren ryfeddol

  Aug 6 2014

  Cafodd y seiclwr anhygoel o Gymru, Geraint Thomas, ei longyfarch gan Hybu Cig Cymru (HCC) am ennill medal aur yn y ras ffordd yng Ngemau'r Gymanwlad.

  Darllenwch fwy
 • Cydweithio i hyrwyddo Cig Oen Cymru

  Jul 30 2014

  Mentrodd rhai o ben-cogyddion a pherchnogion tai bwyta Llundain allan o'r ddinas fawr yn ddiweddar er mwyn ymweld â fferm yng ngogledd Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC 2014

  Jul 24 2014

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw enwau enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Y seren deledu Kate Humble fydd un o sêr cynhadledd HCC

  Jul 22 2014

  Y gyflwynwraig deledu, awdur a ffermwr o Gymru, Kate Humble, fydd y siaradwraig wadd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yn Llanelli. Gwnaed y cyhoeddiad heddiw yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Ymgais i hybu'r galw am gig coch Cymru yn yr Iseldiroedd

  Jul 21 2014

  Mae yna chwilio ar hyn o bryd am asiant Ewropeaidd fel bod modd manteisio ar y galw cynyddol am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Prosiect newydd gan HCC i hybu busnesau fferm

  Jul 21 2014

  Helpu ffermwyr i wneud y defnydd gorau o'u busnesau a chael gwell elw yw amcan dau brosiect newydd a gyhoeddwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwr y diwydiant cig eidion fydd un o bynciau llosg y Sioe Fawr

  Jul 21 2014

  Cafodd canfyddiadau cychwynnol adroddiad annibynnol am gyflwr y diwydiant cig eidion, a gomisiynwyd oherwydd gostyngiad brawychus yn y prisiau, eu datgelu heddiw yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Mae'r diwydiant cig eidion mewn sefyllfa argyfyngus, meddai'r Cadeirydd

  Jul 21 2014

  Mae cleddyf Damocles yn hongian uwchben y diwydiant cig eidion, a'r unig ffordd i'w arbed yw trwy ddatblygu perthynas gref ac ymddiriedaeth rhwng ffermwyr a mân-werthwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cig Coch Cymru yn mynd tua'r de ar gyfer golff

  Jul 18 2014

  Bydd Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn teithio i'r de yr wythnos nesaf ar gyfer twrnamaint golff pwysig cyntaf y flwyddyn yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Nigel Owens a CFfI Cymru ar stondin HCC yn y Sioe Fawr

  Jul 17 2014

  Mae aelodau mudiad y ffermwyr ifanc (CFfI) yn enwog am allu troi eu llaw at wneud unrhyw beth - o farnu stoc ac actio i drefnu blodau a siarad yn gyhoeddus.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gyflenwad yn cyfrannu at ostyngiad ym mhrisiau ŵyn

  Jul 16 2014

  Mae'r gostyngiad ym mhrisiau ŵyn a gafwyd yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi digwydd am fod mwy o ŵyn yn dod ar y farchnad ac am fod Sterling mor gryf mewn cymhariaeth â'r Ewro, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC