Newyddion 

Gweld archif
 • Cyfle i ddweud eich dweud am gyflwr y diwydiant cig eidion

  Jul 15 2014

  Bydd ffermwyr sy'n dymuno trafod adroddiad interim am y problemau sy'n wynebu'r diwydiant cig eidion yn cael cyfle i wneud hynny yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor arbenigol a chystadlaethau i ffermwyr ar stondin HCC

  Jul 15 2014

  Bydd ffermwyr yn gallu cael cyngor arbenigol ynghylch amrediad eang o bynciau da byw ar stondin Hybu Cig Cymru yn ystod Sioe Frenhinol Cymru

  Darllenwch fwy
 • Dal i fyny â Chig Oen Cymru

  Jul 15 2014

  Erbyn hyn mae gwefan defnyddwyr HCC - eatwelshlamb.com – yn safle ymatebol sydd yn gydnaws â dyfeisiau symudol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru – o Lanfairfechan i Lundain

  Jul 14 2014

  Mae seren The Hill Farmer, Gareth Wyn Jones, yn anfon Cig Oen Cymru o'i fferm fynyddig yng Ngogledd Cymru at gigydd uwchraddol yn un o fwrdeistrefi mwyaf cyfoethog Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod agored llwyddiannus

  Jul 8 2014

  Llwyddodd diwrnod agored yn ddiweddar ar gyfer cynhyrchwyr ŵyn dethol i ddenu dros gant o ffermwyr oedd yn awyddus i wella perfformiad eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Gwerth allforion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cyrraedd £224m

  Jul 8 2014

  Roedd gwerthiannau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn gwledydd tramor y llynedd yn werth dros £224 miliwn i economi Cymru, yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru PGI i'r miloedd ym mhencadlys NATO

  Jul 8 2014

  Mae llysgenhadon a diplomyddion o'r 28 o genhedloedd sydd yn aelodau o NATO ymhlith 2,000 o bobl sydd yn mwynhau Cig Oen Cymru mewn digwyddiad ym Mrwsel heddiw (8 Gorffennaf) i hyrwyddo Cymru cyn uwch gynhadledd NATO yng Nghasnewydd yn yr hydref.

  Darllenwch fwy
 • Stondin llawn sêr yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 2 2014

  Darllenwch fwy
 • Hwb i'r gobaith o allforio Cig Oen Cymru gwerth £20m i UDA

  Jun 30 2014

  Mae trafodaethau ynghylch allforio Cig Oen Cymru i UDA, a allai fod yn werth £20 miliwn y flwyddyn i gynhyrchwyr yng Nghymru, yn cael eu cynnal yn Washington yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Rhoi Cig Oen Cymru ar Fwrdd Gweinidogion NATO

  Jun 25 2014

  Gweinwyd Cig Oen Cymru i weinidogion tramor o wledydd NATO ym Mrwsel neithiwr yn ystod cinio gwaith mewn perthynas ag uwch gyfarfod yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • A yw'ch labeli'n gyfreithlon?

  Jun 23 2014

  Bydd rheoliadau newydd ar gyfer yr holl fusnesau bwyd a diod ar draws y gadwyn gyflenwi yn cael eu cyflwyno cyn diwedd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Allforio Cig Oen Cymru i Tsieina yn symud cam yn nes

  Jun 19 2014

  Mae allforio Cig Oen Cymru i Tsieina yn fwy tebygol ar ôl llofnodi cytundeb rhwng Llywodraethau Prydain a Tsieina.

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru i ben-cogyddion Llundain

  Jun 13 2014

  Bu digwyddiad elusennol a gynhaliwyd yn L’anima, y tŷ bwyta Eidalaidd sy'n cael ei redeg gan un o ben-cogyddion Clwb Cig Oen Cymru, Francesco Mazzei, yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr.

  Darllenwch fwy
 • Mae'r dyddiad cau'n nesáu ar gyfer Ysgoloriaeth HCC

  Jun 9 2014

  Does dim llawer o amser ar ôl gennych i geisio ennill cyfle i deithio dramor a chwilio am syniadau ysbrydoledig i hybu'r diwydiant cig coch yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Arddangos potensial y Mochyn Pedigri Cymreig

  Jun 2 2014

  Dangosodd perchennog y genfaint fwyaf yng Nghymru o Foch Pedigri Cymreig, yn ystod diwrnod agored ar ei fferm ym Mro Gŵyr, fod modd goroesi fel cynhyrchwr moch cynaliadwy ar raddfa fawr.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC