Newyddion 

Gweld archif
 • HCC yn creu gwefan fasnach newydd

  Mar 11 2015

  Mae gwefan newydd ar gyfer pobl broffesiynol sydd â diddordeb yn niwydiant cig coch Cymru ar waith erbyn hyn.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o loi yn cael eu cofrestru yng Nghymru

  Mar 11 2015

  Cafwyd gwell cynhyrchiant gan y gwartheg cig eidion yng Nghymru yn 2014, wrth i fwy o loi gael eu cofrestru.

  Darllenwch fwy
 • Gweledigaeth ar gyfer diwydiant cig coch Cymru 2020

  Mar 9 2015

  Dylai diwydiant cig coch Cymru anelu at gynyddu gwerthiant o leiaf 34 y cant i £776 miliwn y flwyddyn erbyn 2020.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cyflwyno cyrsiau hyfforddiant dewis carcasau cig eidion

  Mar 6 2015

  Gall cynhyrchwyr cig eidion yng Nghymru fod y gorau wrth ddewis anifeiliaid i'w lladd - os gwnânt fynychu cwrs am ddim wedi’i drefnu gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Blas Cymreig ar ginio dathlu yng Ngwlad Thai

  Mar 3 2015

  Bydd cig eidion a chig oen yn cael y prif sylw mewn cinio yng Ngwlad Thai yr wythnos nesaf i ddathlu’r ffaith fod y wlad honno erbyn hyn yn mewnforio’r cigoedd hyn o’r Deyrnas Gyfunol.

  Darllenwch fwy
 • Sut i ddewis y mochyn perffaith

  Feb 25 2015

  Gwahoddir ffermwyr moch i gael hyfforddiant ar sut i ddewis carcasau mewn cyrsiau wedi’u trefnu gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cyfle newydd i gigyddion uchelgeisiol

  Feb 20 2015

  Cynhelir cystadleuaeth gigyddiaeth am y tro cyntaf mewn digwyddiad pwysig lle bydd pobl yn arddangos amrediad eang o sgiliau gwahanol wrth gystadlu yn erbyn ei gilydd.

  Darllenwch fwy
 • Dathlu Dydd G?yl Dewi â Chig Oen Cymru

  Feb 19 2015

  Dydd cyntaf mis Mawrth yw’r diwrnod sy’n llenwi calon pob person Cymreig â balchder wrth i’r genedl ddathlu Dydd G?yl Dewi.

  Darllenwch fwy
 • Canlyniadau diddorol wrth chwilio am rywbeth i gymryd lle soia

  Feb 17 2015

  Mae astudiaeth ddiweddar i geisio darganfod ffynonellau protein cynaliadwy yn lle soia wedi cynhyrchu canlyniadau diddorol.

  Darllenwch fwy
 • Ymwrthedd i gyffuriau lladd llyngyr ar gynnydd

  Feb 11 2015

  Mae ymwrthedd i gyffuriau lladd llyngyr (gwrthlyngyryddion) wedi cynyddu yng Nghymru ers yr astudiaeth flaenorol yn 2006, ac mae hyn yn cynnwys y cynhyrchion a ystyrid yn rhai effeithiol ar gyfer lladd y parasitiaid mewn defaid.

  Darllenwch fwy
 • Ymgais i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yn y Dwyrain Canol

  Feb 2 2015

  Bydd Cig Oen Cymru ymhlith nifer o gynhyrchion dethol o Gymru fydd yn cael eu harddangos am bum niwrnod yn sioe fwyd a lletygarwch fwyaf y byd yn Dubai yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Astudiaeth yn archwilio triniaethau ar gyfer clefydau defaid

  Jan 29 2015

  Mae astudiaeth newydd wedi darparu'r archwiliad manwl cyntaf o glefyd heintus sy’n gallu creu problemau lles difrifol mewn defaid.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchu mwy o gig yn 2014

  Jan 27 2015

  Cynhyrchwyd mwy o gig defaid, cig eidion a chig moch yn ystod 2014, yn ôl yr ystadegau diweddaraf gan Defra.

  Darllenwch fwy
 • Canllawiau cyfredol yngl?n â maeth defaid

  Jan 26 2015

  Cafodd arweiniad i ffermwyr defaid ynghylch arferion bwydo sydd wedi hen ennill eu plwyf ei ddiweddaru a'i ailargraffu - mewn pryd ar gyfer y tymor wyna eleni.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn mynd ati i ysbrydoli athrawon a’u myfyrwyr

  Jan 23 2015

  Cafodd y byrddau eu troi'r mis hwn wrth i asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru ymweld ag ystafelloedd dosbarth i addysgu myfyrwyr – a’u hathrawon yn ogystal.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC