Newyddion 

Gweld archif
 • HCC yn croesawu hwb gwerth £1 miliwn i ffermwyr defaid Cymru

  Sep 17 2014

  Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu'r newyddion y bydd yn rhedeg prosiect newydd gwerth bron £1 miliwn i helpu ffermwyr defaid i fanteisio ar dechnoleg newydd a gwneud mwy o elw.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod Agored i hybu gwartheg Duon Cymreig

  Sep 16 2014

  Cynhelir diwrnod agored i dynnu sylw at rinweddau gwartheg Duon Cymreig fel brid masnachol yn y Bala dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Gwibdaith Cig Oen Cymru i’r archfarchnadoedd

  Sep 15 2014

  Bydd Cig Oen Cymru ar daith drwy'r DG yn ystod y pythefnos nesaf ac yn galw heibio i saith o archfarchnadoedd.

  Darllenwch fwy
 • Hydref nodedig yn y gegin gyda Chig Oen Cymru

  Sep 9 2014

  Yr hydref yw'r amser perffaith i fwynhau Cig Oen Cymru.Daw'r cig o ŵyn a fu'n pori drwy'r haf ar borfa fras mynyddoedd a dyffrynnoedd Cymru – dyna sy'n rhoi iddo ei freuder a'i flas unigryw.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cynnig hyfforddiant newydd i ladd-dai yng Nghymru

  Sep 8 2014

  Bydd prosiect newydd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig hyfforddiant a chyngor i ladd-dai ac unedau torri cig coch yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyfryngau'r byd yn ciniawa ar Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod uwch gynhadledd NATO

  Sep 2 2014

  Bydd newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd yn ciniawa ar Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod Uwch Gynhadledd NATO yng Nghasnewydd.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o gerddoriaeth, barddoniaeth a chig coch o Gymru

  Sep 1 2014

  Bydd yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn dathlu bywyd mab enwocaf Abertawe dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Cael porfa i dyfu'n well yw nod Diwrnod Agored yn Sir Benfro

  Aug 20 2014

  Cynhelir diwrnod agored ar fferm yn Sir Benfro ddechrau mis Medi i ystyried ffyrdd o gael y tyfiant glaswellt gorau posibl.

  Darllenwch fwy
 • Chwilio am ffermwyr defaid i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil i iechyd diadelloedd

  Aug 19 2014

  Mae gan ffermwyr defaid yng Nghymru gyfle i gael gwybodaeth werthfawr am iechyd eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Penwythnos cyffrous i gig coch Cymru

  Aug 6 2014

  Ar ôl ymlacio yng nghwmni'r golffwyr yn y Bencampwriaeth Agored Hŷn ym Mhorth-cawl, mae Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn barod ar gyfer penwythnos llawn hwyl yn y parc antur mwyaf i deuluoedd yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn llongyfarch Geraint, y seren ryfeddol

  Aug 6 2014

  Cafodd y seiclwr anhygoel o Gymru, Geraint Thomas, ei longyfarch gan Hybu Cig Cymru (HCC) am ennill medal aur yn y ras ffordd yng Ngemau'r Gymanwlad.

  Darllenwch fwy
 • Cydweithio i hyrwyddo Cig Oen Cymru

  Jul 30 2014

  Mentrodd rhai o ben-cogyddion a pherchnogion tai bwyta Llundain allan o'r ddinas fawr yn ddiweddar er mwyn ymweld â fferm yng ngogledd Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC 2014

  Jul 24 2014

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw enwau enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Y seren deledu Kate Humble fydd un o sêr cynhadledd HCC

  Jul 22 2014

  Y gyflwynwraig deledu, awdur a ffermwr o Gymru, Kate Humble, fydd y siaradwraig wadd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yn Llanelli. Gwnaed y cyhoeddiad heddiw yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Ymgais i hybu'r galw am gig coch Cymru yn yr Iseldiroedd

  Jul 21 2014

  Mae yna chwilio ar hyn o bryd am asiant Ewropeaidd fel bod modd manteisio ar y galw cynyddol am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC