Newyddion 

Gweld archif
 • Kirsty Williams i lansio adnoddau addysg newydd yn y Sioe Frenhinol

  Jul 25 2017

  Bydd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru yn helpu i lansio nifer o adnoddau ystafell-ddosbarth newydd yn y Sioe Frenhinol, sydd yn anelu at addysu plant am sut mae eu bwyd yn teithio o’r fferm i’r fforc a sut i baratoi cig fel rhan o ddeiet iach a chyt

  Darllenwch fwy
 • Mae allforio yn allweddol i ddyfodol amaeth yng Nghymru, medd cadeirydd newydd HCC

  Jul 24 2017

  Yn ei araith gyntaf ger bron y diwydiant fel cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), bydd Kevin Roberts heddiw’n cyhoeddi llwyddiannau pwysig i ddiwydiant cig coch Cymru wrth ennill busnes newydd, ond bydd yn rhybuddio fod cael mynediad di-rwystr i farchnadoedd y

  Darllenwch fwy
 • Rhoi sylw i amddiffyn enwau bwyd ar ôl Brexit

  Jul 23 2017

  Bydd y nifer gynyddol o fwydydd Cymreig sy’n meddu ar Enwau Bwyd Gwarchodedig Ewropeaidd yn cael eu harddangos yn stondin Hybu Cig Cymru (HCC)

  Darllenwch fwy
 • Cadeirydd newydd HCC yn edrych ymlaen at yr her

  Jul 21 2017

  Yn dilyn ei benodiad fel cadeirydd parhaol HCC, trwy broses benodi dan ofal Llywodraeth Cymru, mae Kevin Roberts wedi amlinellu rôl hanfodol y bwrdd ardoll cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad yn rhoi hwb mawr i Gig Oen Cymru

  Jul 21 2017

  Ar drothwy’r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop, mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi rhoi croeso cynnes i’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

  Darllenwch fwy
 • Marchnadoedd newydd yn golygu bod anghenion defnyddwyr yn bwysicach nag erioed i ffermwyr

  Jul 20 2017

  Mae newidiadau mewn patrymau masnach byd eang ar ôl Brexit, yn ogystal â datblygiadau mewn chwaeth cwsmeriaid domestig, yn golygu y bydd cynhyrchu cig ar gyfer defnyddwyr yn bwysicach nag erioed, yn ôl y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o gynnyrch cig arloesol i ymwelwyr y Sioe Frenhinol

  Jul 18 2017

  Bydd ymwelwyr i stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Sioe Frenhinol eleni yn cael cip olwg ar rai o gynhyrchion cig coch diweddaraf y farchnad.

  Darllenwch fwy
 • Awydd herio cigydd cryfaf Cymru?

  Jul 14 2017

  Mae cigydd o dde Cymru wedi’i enwi fel dyn cryfaf Cymru o ganlyniad i’r hyfforddiant corfforol sy’n rhan o’i ddyletswyddau dyddiol, a chynnwys cig coch yn ei ddiet.

  Darllenwch fwy
 • Denmarc yn cyfri defaid Cymru

  Jul 13 2017

  Yr wythnos hon, bydd pobl Denmarc yn cael gweld sut mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu gyda lansiad Camera Cig Oen arloesol - ffrwd byw 24-awr o dirlun Cymru sy’n dangos defaid ac ŵyn yn crwydro’n rhydd yn eu hamgylchedd naturiol.

  Darllenwch fwy
 • Cyfraniad cadarnhaol amaeth yn derbyn sylw mewn fforwm ar newid hinsawdd

  Jul 12 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn pwysleisio’r cyfraniad cadarnhaol y gallai’r sector amaeth yng Nghymru ei wneud i liniaru newid hinsawdd mewn tystiolaeth a roddwyd i Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU yng Nghaerdydd wythnos diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion i gynnig ysbrydoliaeth newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion

  Jul 11 2017

  Wrth arwain i fyny at Sioe Frenhinol eleni yn Llanelwedd, mae’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn cydweithio gyda rhai o gogyddion mwyaf arloesol y wlad er mwyn arddangos rysetiau newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion o Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Siopwyr Ffrengig yn croesi bysedd am daith i Gymru i gael gwir flas Cig Oen Cymru

  Jul 10 2017

  Mae siopwyr mewn archfarchnadoedd Ffrengig yn ffodus i gael cynnig cyffrous yr haf hwn. Mae pawb sy’n prynu Cig Oen Cymru o gownteri cigyddion rhai o siopau Monoprix yn cael cyfle i ennill penwythnos i’r wlad ble caiff y cig ei gynhyrchu.

  Darllenwch fwy
 • Galw ar drigolion Sweden i ganolbwyntio ar goginio!

  Jul 7 2017

  Bwriad yr ymgyrch chwareus yma oedd apelio at bobl Sweden gyda hiwmor ac adloniant ysgafn

  Darllenwch fwy
 • Marchnadoedd yn gweld cynnydd mewn ŵyn tymor newydd

  Jul 7 2017

  Mae cynnydd yn nifer yr ŵyn tymor newydd ar y farchnad eleni, gyda 22% yn fwy o ŵyn wedi’u gwerthu ym marchnadoedd Cymru rhwng Mawrth a diwedd Mehefin o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2016.

  Darllenwch fwy
 • Daw Gorffennaf â chyfleoedd newydd ar gyfer rheoli iechyd y ddiadell

  Jul 5 2017

  Yn ystod mis Gorffennaf, bydd un o’r arfau diweddaraf ar gyfer brwydro yn erbyn llyngyr

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC