Newyddion 

Gweld archif
 • Gweini Cig Oen Cymru mewn ‘Hafan Epig’

  Jun 8 2017

  Hafan Epig wedi gwledda ar Gig Oen Cymru wedi’i rostio

  Darllenwch fwy
 • Sut gallai ‘RamCompare’ roi hwb i’r sector ddefaid

  Jun 5 2017

  Darllenwch fwy
 • Koftas Cig Oen Cymru yn helpu Emily i gipio tlws CogUrdd

  Jun 2 2017

  Cyrhaeddodd cystadleuaeth goginio i gannoedd o blant ysgol gynradd ar draws Gymru ei therfyn yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhencoed yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Y Gorau o’r Tir Glas – lansio llyfryn newydd ar fferm ym Môn

  Jun 2 2017

  Bu gwerth rheoli tir glas i’r diwydiant amaeth yng Nghymru yn bwnc trafod mewn diwrnod agored ar Ynys Môn, a drefnwyd gan Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Masnach cig coch ar ôl Brexit yn destun trafod mewn cyfarfodydd ffermwyr

  May 31 2017

  Gyda dyfodol allforion cig oen a chig eidion Cymreig yn brif bwnc trafod yn ystod trafodaethau’n ymwneud ag effaith Brexit, mae Cyswllt Ffermio a HCC yn gweithio gyda’i gilydd mewn ymgyrch i gynorthwyo’r diwydiant i addasu i’r sefyllfa fasnach newydd.

  Darllenwch fwy
 • Cyfuniad o gig oen a chwedloniaeth i greu profiad Cymreig epig

  May 30 2017

  Mae profiad epig ar y gorwel yr haf hwn ar gyfer ymwelwyr i Gymru a fydd yn cael eu trochi mewn tirluniau trawiadol, yn cael dos o ddiwylliant traddodiadol ac a fydd yn edmygu creadigaethau pensaernïol gwych yng nghanol cefn gwlad Cymru.

  Darllenwch fwy
 • “Fantastico!” – cogydd teledu Eidalaidd yn mynegi barn am Gig Oen Cymru

  May 26 2017

  Ymddangosodd Cig Oen Cymru PGI ar deledu Eidalaidd y mis hwn, pan ddarlledwyd arddangosfa goginio fyw ar y sgrin gan Alice TV.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o Porc.Cymru i Gynulleidfa’r Ffair Wanwyn

  May 25 2017

  Roedd gwledd o ryseitiau newydd, posteri, a chyngor am fagu a hyrwyddo yn rhan bwysig o ddathliad o foch a phorc o Gymru yn y Ffair Wanwyn eleni, ac yn ganolog i’r digwyddiad roedd arddangosfa goginio gan y cogydd enwog, Bryn Willams.

  Darllenwch fwy
 • Helfa HCC am ysgolorion ysbrydoledig

  May 23 2017

  Mae 2017 yn flwyddyn arwyddocaol i’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) sy’n dathlu 20 mlynedd ers dechrau ei Gymdeithas Ysgolorion.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn serennu mewn sioe fasnach fawr yn Asia

  May 18 2017

  Bu Cig Oen Cymru PGI yn destun trafod brwd yn HOFEX, sioe fwyd ac arlwyo pennaf Asia, y mis yma.

  Darllenwch fwy
 • Colledion ariannol yn sgil cylchdro lloia aneffeithlon

  May 17 2017

  Mae peidio mynd i’r afael â bwlch lloia hir yn golygu bod ffermwyr cig eidion Cymru yn colli allan ar dros £4,500 y flwyddyn i bob buches o 40 buwch.

  Darllenwch fwy
 • Bwrdd newydd i osod gweledigaeth glir i ddyfodol cig coch Cymru

  May 15 2017

  Cyfarfu Cyfarwyddwyr newydd Hybu Cig Cymru (HCC) am y tro cyntaf yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf

  Darllenwch fwy
 • Mis Mai yn fis mawr o hyrwyddo allforion i HCC

  May 11 2017

  Bu dyfodol allforion cig oen ac eidion o Gymru yn bwnc llosg yn San Steffan yn y dadleuon olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol.

  Darllenwch fwy
 • Gwybodaeth cig coch i filfeddygon Cymru

  May 10 2017

  Mae grŵp o filfeddygon o Gymru wedi derbyn gwybodaeth ar nifer o faterion yn ymwneud â chig coch mewn cwrs a gynhaliwyd gan Ganolfan Milfeddygaeth Cymru (WVSC) yn Aberystwyth.

  Darllenwch fwy
 • Edrych tua’r dyfodol yn nigwyddiad defaid NSA

  May 9 2017

  Mae digwyddiad pwysig yn sector defaid Cymru yn nesáu ac mae’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) yn falch i noddi’r achlysur.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC