Newyddion 

Gweld archif
 • Y Cyrff Ardoll yn Cyhoeddi Rhaglen gwerth £2 filiwn o Weithgareddau Ar y Cyd

  Feb 6 2018

  Mae’r cyrff ardoll cig coch yng Nghymru, Lloegr a’r Alban wedi cyhoeddi rhaglen bwysig o weithgareddau ar y cyd trwy gyfrwng cronfa wedi ei chlustnodi sy’n cynnwys £2 filiwn o ardollau cig coch AHDB.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru PGI yn chwilio am Dirmon y Flwyddyn

  Feb 2 2018

  Fel rhan o'i gefnogaeth barhaus dros rygbi cymunedol, mae Cig Eidion Cymru PGI yn lansio Gwobrau Tirmon y Flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn penodi Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Brydeinig i hybu cig coch Cymru yn y farchnad gartref

  Feb 1 2018

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad y DU er mwyn manteisio ar gyfleoedd i dyfu gwerth masnach cig coch Cymru yng ngwledydd Prydain.

  Darllenwch fwy
 • ‘Bargen neu Beidio?’ Ansicrwydd Brexit yn gosod her i Gig Oen a Chig Eidion Cymru

  Jan 26 2018

  Bu Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru (HCC) yn defnyddio araith i gynhadledd amaethyddol bwysig i amlinellu’r sialensau y mae Brexit yn ei achosi o ran allforio cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Sector Cig Coch yn Monitro Cynnydd ar ei Chynllun Gweithredu

  Jan 24 2018

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cymeradwyo adroddiad monitro diweddaraf y sector cig coch ar ei weledigaeth strategol o fewn y cynllun ‘Dyfodol y Diwydiant’.

  Darllenwch fwy
 • Cymorth i ffermwyr i daclo clafr defaid

  Jan 19 2018

  Mae ffermwyr defaid yng Nghymru wedi cael cynnig gwasanaeth profi yn rhad ac am ddim ar gyfer clafr defaid (sheep scab), gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyfarfodydd i Archwilio Effeithiau Brexit ar Amaeth

  Jan 17 2018

  Mae AHDB a Hybu Cig Cymru (HCC) wedi dod at ei gilydd er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  Darllenwch fwy
 • Cynyddu Effeithlonrwydd eich Fferm

  Jan 16 2018

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnal digwyddiad technegol cam-YMLAEN yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yng Ngogerddan ddydd Mercher 31 Ionawr am 6.30pm.

  Darllenwch fwy
 • Annog bridwyr defaid Cymreig i ddod yn rhan o brosiect bwysig

  Jan 12 2018

  Gall bridwyr defaid pedigri yng Nghymru gymryd mantais o’r cyfle i fod yn rhan o gynllun ymchwil pwysig tra’n derbyn gwybodaeth hanfodol ar eu hiliogaeth trwy enwebu hyrddod a hâd ar gyfer RamCompare.

  Darllenwch fwy
 • Tywydd gwlyb yn peri risg uchel o llyngyr yr iau

  Jan 11 2018

  Due to higher than average rainfall experienced in 2017, NADIS (National Animal Disease Information Service) have warned that West Wales is a high risk area for liver fluke this winter.

  Darllenwch fwy
 • Amaeth yn ganolog i economi Cymru, medd HCC

  Jan 10 2018

  £120m mewn allforion i Gymru bob blwyddyn

  Darllenwch fwy
 • HCC yn trafod cig coch gyda gweithwyr iechyd

  Jan 9 2018

  Bu nyrsys a gweithwyr iechyd eraill yn gwella’u dealltwriaeth o fanteision iechyd cig coch yn ddiweddar.

  Darllenwch fwy
 • Camperfan cig oen yn llwyddiant ysgubol ym Manceinion

  Dec 21 2017

  Ar Ddydd Mercher 29 Tachwedd, daeth y 'Llamb Campervan ', a oedd wedi'i lenwi â chynnyrch Cig Oen Cymru PGI, i Gerddi Piccadilly ym Manceinion gyda'r nod o ddod â Chig Oen Cymru PGI yn uniongyrchol i bobl Manceinion.

  Darllenwch fwy
 • Cogyddion o’r Swisdir yn cael ysbrydoliaeth o Fannau Brycheiniog

  Dec 21 2017

  Mae taith i Gymru wedi bod o gymorth i rai o ben-cogyddion y Swisdir i greu prydau newydd blasus gyda’r Cig Oen Cymreig gorau.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n dymuno ‘Buon Natale’ gyda chynllun hyrwyddo Eidalaidd

  Dec 21 2017

  Mae pedair cwmni o archfarchnadoedd yn yr Eidal, a chanddynt bron 300 o siopau rhyngddynt, yn hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI yn yr wythnosau cyn y Nadolig, diolch i bartneriaeth gyda Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC