Newyddion 

Gweld archif
 • Cig Oen a Chig Eidion Cymru yn un o brif sioeau masnach

  Mar 19 2014

  Bydd Cig coch o ansawdd o Gymrun cael ei arddangos yn ystod un o brif ddigwiddiadau masnach y diwydiant bwyd a diod.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn mynd yn wyrdd

  Mar 13 2014

  Bydd asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn un o brif noddwyr Digwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gig coch yn cael ei fewnforio i'r DG

  Mar 10 2014

  Mae ystadegau newydd yn dangos cynnydd yn y mewnforion o gig coch i'r DG yn ystod 2013.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn codi ymwybyddiaeth o PGI ymhlith defnyddwyr yn Ewrop

  Mar 4 2014

  Mae prosiect i godi ymwybyddiaeth o Enwau Bwyd Gwarchodedig yn Ewrop wedi cael canlyniadau calonogol dros gyfnod o dair blynedd, yn ôl a ddywedwyd mewn derbyniad brecwast ym Mrwsel heddiw (dydd Mawrth).

  Darllenwch fwy
 • Ymchwil yn datgelu fod cig coch yn dda i'r iechyd

  Mar 3 2014

  Mae prosiect ymchwil gan fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth, Cate Williams, wedi ategu'r ffaith y gall cig coch heb fawr o fraster fod o fudd wrth gynnal ffordd iach o fyw.

  Darllenwch fwy
 • Dathlu Dydd Gŵyl Dewi â chymorth HCC

  Feb 26 2014

  Bydd cennin Pedr, cennin a'r Ddraig Goch yn amlwg ledled Cymru a thu hwnt ar 1 Mawrth wrth ddathlu dydd ein nawddsant.

  Darllenwch fwy
 • Blasu Cig Oen Cymru yn Dubai

  Feb 18 2014

  Bydd Dubai, sydd yn borth rhwng y dwyrain a'r gorllewin, yn cynnal un o'r sioeau masnach mwyaf yn y byd yr wythnos nesaf, a bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yno i geisio cael sleisen o'r farchnad.

  Darllenwch fwy
 • Bwyd da heb dorri'r banc

  Feb 17 2014

  Bydd miloedd o fyfyrwyr sy'n ymdrechu i gael dau ben llinyn ynghyd yn dysgu sut i reoli eu harian ym Mhrifysgol De Cymru yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i ddweud eich dweud am wefan HCC

  Feb 17 2014

  Mae pawb sy'n ymwneud â'r diwydiant cig coch yng Nghymru yn cael gwahoddiad i roi barn am wefan gorfforaethol Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cofrestriadau lloi cig eidion yn gostwng yn gyflymach yng Nghymru nag yng ngweddill Prydain

  Feb 14 2014

  Cafwyd mwy o ostyngiad yn nifer y lloi o fridiau cig eidion yng Nghymru yn ystod 2013 nag a gafwyd ym Mhrydain yn gyffredinol, yn ôl ystadegau newydd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn gwneud y gorau o gwrs hyfforddi HCC

  Feb 7 2014

  Mae dros 250 o bobl wedi mynychu cyrsiau dewis carcasau wedi'u trefnu gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn ddiweddar.

  Darllenwch fwy
 • Ffactorau tymhorol a mewnforion rhad yn taro prisiau gwartheg

  Feb 5 2014

  Mae'r gostyngiad traddodiadol yn y galw am gig eidion ym mis Ionawr, ynghyd â chynnydd yn y mewnforion o Wlad Pwyl ac Iwerddon i'r DG a'r Cyfandir, wedi cyfrannu at ostyngiad ym mhrisiau gwartheg yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Ffwythiant newydd ar y wefan er mwyn i ffermwyr allu dilyn prisiau da byw

  Feb 4 2014

  Yn ystod wythnosau cyntaf 2014, bu prisiau ŵyn yn gyfnewidiol iawn yn y marchnadoedd, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cwmnïau Cig Oen Cymru yn hyderus ar ôl trafodaethau yn Sweden

  Jan 31 2014

  Mae cwmnïau o Gymru yn teimlo'n hyderus ar ôl bod yn Sweden i drafod y posibilrwydd o allforio mwy o Gig Oen Cymru i'r wlad honno.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn ceisio ennill calonnau yn Rwsia

  Jan 31 2014

  Bydd yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru yn cymryd rhan yn PRODEXPO, sef yr arddangosfa fwyd a diod flynyddol fwyaf yn Rwsia a Dwyrain Ewrop, a gynhelir yn Moscow yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC