Newyddion 

Gweld archif
 • Cig rhost yn eithriad – ar wahân i’r Nadolig

  Dec 15 2014

  Yn ôl eu harfer, bydd teuluoedd yn dod at ei gilydd dros y Nadolig i fwynhau hwyl yr ?yl a chwmni ei gilydd. Ar sawl aelwyd, dyma un o’r adegau prin pan fydd pawb yn eistedd o amgylch y bwrdd i fwynhau cinio rhost.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion ifanc yn ymgiprys am wobr yn y Ffair Aeaf

  Dec 5 2014

  Y prentis cigydd, Peter Rushford, oedd enillydd cystadleuaeth “Cigydd Ifanc y Flwyddyn yng Nghymru” a gynhaliwyd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cynnydd pellach yn aelodaeth Clwb Cig Oen Cymru

  Dec 5 2014

  Daeth pum pen-cogydd blaenllaw arall yn aelodau o glwb unigryw Hybu Cig Cymru (HCC), sef Clwb Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Taith olaf Sioe Deithiol Cig Coch

  Dec 4 2014

  Bydd ymwelwyr â phentref Eidalaidd Portmeirion yn ffarwelio â’r Sioe Deithiol Cig Coch dros y Sul wrth iddi ddod i ben ei thaith.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn tynnu sylw ymwelwyr o dramor at ragoriaethau Cig Oen Cymru

  Dec 1 2014

  Bu mân-werthwyr, mewnforwyr a newyddiadurwyr o Sgandinafia a Siapan yng Nghymru yn ystod yr wythnosau diwethaf fel rhan o ymgyrch i godi proffil a hybu gwerthiant Cig Oen Cymru mewn gwledydd tramor.

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn ar silwair ac iechyd mewn llyfrgell helaeth ar stondin HCC

  Nov 28 2014

  Bydd dewis eang o wybodaeth werthfawr ar gael ar stondin HCC yn ystod y Ffair Aeaf.

  Darllenwch fwy
 • Cynllunio dyfodol diogel i’r diwydiant cig eidion yng Nghymru

  Nov 27 2014

  Cydweithio agos rhwng pob dolen yn y gadwyn gyflenwi, ynghyd â phartneriaeth lawn rhwng y diwydiant, HCC a Llywodraeth Cymru i ddatblygu a hyrwyddo’r fuches gig eidion yng Nghymru yw’r ffordd orau i sicrhau dyfodol hyfyw i’r diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Atyniadau buddiol a diddorol ar stondin HCC yn y Ffair Aeaf

  Nov 27 2014

  Bydd arddangosiadau gan ben-cogyddion blaenllaw, cystadleuaeth dosbarthu carcasau i ffermwyr a chyfle i ennill basgedaid o gynnyrch gorau Cymru, ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o ddefaid ond llai o wartheg cig eidion yng Nghymru

  Nov 24 2014

  Mae nifer y defaid a gwartheg godro yng Nghymru yn dal i gynyddu, ond fe gafwyd gostyngiad yn nifer y gwartheg cig eidion, yn ôl ystadegau newydd.

  Darllenwch fwy
 • Rhaid rheoli costau i wneud fferm yn broffidiol

  Nov 24 2014

  Mae yna wahaniaeth mawr o hyd rhwng perfformiad traean uchaf y ffermydd yng Nghymru a pherfformiad y gweddill, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cyngor ar fwyta’n iach gan HCC

  Nov 20 2014

  Mae cig coch yn elfen hollbwysig o ddiet cytbwys am ei fod yn cynnwys maetholion gwerthfawr sy’n llesol i’n hiechyd.

  Darllenwch fwy
 • Prosiect defaid HCC yn boblogaidd gyda ffermwyr

  Nov 20 2014

  Mae prosiect gwerth miliwn o bunnau i helpu ffermwyr defaid Cymru i orchfygu rhwystrau ynghylch cadw cofnodion electronig wedi cyrraedd ei darged – lai na phythefnos ar ôl cael ei lansio.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru PGI yn swyno’r Ffrancwyr

  Nov 20 2014

  Mae un o’r prif fân-werthwyr yn Ffrainc wedi gwobrwyo’i staff am eu hymdrechion yn hyrwyddo Cig Oen Cymru yn siopau’r cwmni.

  Darllenwch fwy
 • Hwb gwerth €4.1m i HCC er mwyn hyrwyddo Cig Oen a Chig Eidion Cymru yn Ewrop

  Nov 13 2014

  Cyhoeddwyd prosiect gwerth dros dair miliwn o bunnau heddiw i gynyddu ymwybyddiaeth ar draws Ewrop o rinweddau unigryw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru .

  Darllenwch fwy
 • Llyngyr yr iau yn llai o fygythiad

  Nov 11 2014

  Nid yw llyngyr yr iau yn gymaint o fygythiad eleni ag oedd yn 2013, a hynny oherwydd hydref cymharol sych, yn ôl gr?p o randdeiliaid y diwydiant sy'n cynnwys Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC