Newyddion 

Gweld archif
 • Rhoi Cig Oen Cymru ar Fwrdd Gweinidogion NATO

  Jun 25 2014

  Gweinwyd Cig Oen Cymru i weinidogion tramor o wledydd NATO ym Mrwsel neithiwr yn ystod cinio gwaith mewn perthynas ag uwch gyfarfod yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • A yw'ch labeli'n gyfreithlon?

  Jun 23 2014

  Bydd rheoliadau newydd ar gyfer yr holl fusnesau bwyd a diod ar draws y gadwyn gyflenwi yn cael eu cyflwyno cyn diwedd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Allforio Cig Oen Cymru i Tsieina yn symud cam yn nes

  Jun 19 2014

  Mae allforio Cig Oen Cymru i Tsieina yn fwy tebygol ar ôl llofnodi cytundeb rhwng Llywodraethau Prydain a Tsieina.

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru i ben-cogyddion Llundain

  Jun 13 2014

  Bu digwyddiad elusennol a gynhaliwyd yn L’anima, y tŷ bwyta Eidalaidd sy'n cael ei redeg gan un o ben-cogyddion Clwb Cig Oen Cymru, Francesco Mazzei, yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr.

  Darllenwch fwy
 • Mae'r dyddiad cau'n nesáu ar gyfer Ysgoloriaeth HCC

  Jun 9 2014

  Does dim llawer o amser ar ôl gennych i geisio ennill cyfle i deithio dramor a chwilio am syniadau ysbrydoledig i hybu'r diwydiant cig coch yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Arddangos potensial y Mochyn Pedigri Cymreig

  Jun 2 2014

  Dangosodd perchennog y genfaint fwyaf yng Nghymru o Foch Pedigri Cymreig, yn ystod diwrnod agored ar ei fferm ym Mro Gŵyr, fod modd goroesi fel cynhyrchwr moch cynaliadwy ar raddfa fawr.

  Darllenwch fwy
 • Coginio, cystadlu a chasglu gwybodaeth yn Nigwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru

  May 29 2014

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig llu o atyniadau yn Nigwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion yn defnyddio Cig Oen Cymru i droi'r byrddau ar feirniaid bwyd

  May 28 2014

  Cig Oen Cymru fydd y prif gwrs mewn digwyddiad elusennol pwysig pan fydd rhai o ben-cogyddion gorau Llundain yn troi'r byrddau ar brif feirniaid bwyd y DG.

  Darllenwch fwy
 • Cyhoeddi llawlyfr newydd i gynhyrchwyr tir glas

  May 16 2014

  Mae'r fersiwn diweddaraf o'r llawlyfr blynyddol, Recommended Grass and Clover Lists 2014 for England and Wales, ar gael erbyn hyn i'r holl gynhyrchwyr tir glas.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogydd Clwb Cig Oen Cymru yw "Personoliaeth Fwyd y Flwyddyn’

  May 13 2014

  Cafodd y pen-cogydd adnabyddus, Cyrus Todiwala, ei goroni'n ‘Bersonoliaeth Fwyd y Flwyddyn’ yn seremoni Gwobrwyon Bwyd a Ffermio'r BBC.

  Darllenwch fwy
 • HCC i adolygu'r sector cig eidion wrth i brsiau ddal i ostwng

  May 12 2014

  Cynhelir adolygiad i ddyfodol y diwydiant cig eidion yng Nghymru gan Hybu Cig Cymru (HCC) wrth i bryderon gynyddu ynghylch gostyngiad dramatig yn y prisiau a dderbynnir gan ffermwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cymeradwyaeth Frenhinol i Gig Oen Cymru

  Apr 30 2014

  Cig Oen Cymru yw dewis y Frenhines!

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gyflenwad a llai o alw'n gostwng prisiau cig eidion

  Apr 24 2014

  Mae cynnydd yn y cyflenwad o wartheg dethol yn y DG ac ychydig o gynnydd yn y mewnforion, ynghyd â llai o alw gan ddefnyddwyr, wedi golygu gostyngiad ym mhrisiau cig eidion yn ystod y misoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cymru yn wynebu risg uchel o Nematodirws

  Apr 17 2014

  Mae rhybudd coch wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer ffermwyr defaid Cymru gan fod y risg o Nematodirws yn uchel iawn, yn ôl y grŵp a arweinir gan y diwydiant sef SCOPS (Rheolaeth Gynaliadwy ar Barasitiaid mewn Defaid).

  Darllenwch fwy
 • Hybu Cig Cymru yn chwilio am ysgolorion

  Apr 16 2014

  Ydych chi’n gweithio yn niwydiant cig coch Cymru? Ydych chi’n awyddus i wella elfennau o’ch busnes? Ydych chi’n ysu am deithio i wlad dramor? Os ydych chi, beth am roi cynnig ar Ysgoloriaeth Da Byw Hybu Cig Cymru!

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC