Newyddion 

Gweld archif
 • Gwefan prosiect defaid gwerth £1m wedi agor

  Nov 7 2014

  Mae gwefan newydd i helpu ffermwyr defaid i roi hwb i'w busnes ar waith erbyn hyn.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn noddi cyfarfod i gynghori ffermwyr ar iechyd defaid

  Nov 6 2014

  Bydd y datblygiadau diweddaraf i fynd i'r afael â phroblemau iechyd mewn defaid yn cael eu trafod yn ystod cyfarfod agored yn Llanymddyfri yn hwyrach y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Arwyddion calonogol i ffermwyr cig eidion Cymru

  Nov 6 2014

  Am fod disgwyl llai o fewnforion, ynghyd â chyflenwad cyfyngedig ar y farchnad gartref a galw cryf gan ddefnyddwyr, fe allai enillion ffermwyr cig eidion fod yn well y flwyddyn nesaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn noddi cyfarfod yn y Trallwng i drafod clefydau lloi

  Nov 5 2014

  Cynhelir cyfarfod agored yn y Trallwng yn hwyrach y mis hwn i dynnu sylw ffermwyr at glefydau sy'n niweidiol iawn i loi.

  Darllenwch fwy
 • Kate Humble ymhlith y siaradwyr yng nghynhadledd HCC

  Nov 4 2014

  Bydd darlledwraig adnabyddus, un o wleidyddion blaenllaw Cymru, arbenigwr ar y fasnach gig oen Ewropeaidd ac ysgolorion a fu'n astudio technegau ffermio yn Seland Newydd yn annerch cynhadledd bwysig yn Llanelli yn hwyrach y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Lansio Cig Oen a Chig Eidion Cymru i farchnadoedd tramor

  Oct 20 2014

  Bydd DVD amlieithog newydd sy’n hyrwyddo cig coch o Gymru yn cael ei lansio heddiw yn ystod derbyniad yn y ffair masnach bwyd fwyaf yn y byd.

  Darllenwch fwy
 • Galw Mediteranaidd am ?yn ysgafn o Gymru

  Oct 20 2014

  Mae’r galw am ?yn ysgafn o ansawdd uchel o Gymru yn parhau yn Sbaen a’r Eidal, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr defaid yn heidio i gymryd rhan mewn prosiect newydd gwerth £1 filiwn

  Oct 17 2014

  Mae ffermwyr yng Nghymru yn heidio i gymryd rhan mewn prosiect newydd a gaiff ei reoli gan Hybu Cig Cymru sydd â'r nod o hybu eu helw drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen a Chig Eidion Cymru yn cystadlu i werthu mwy yn fyd-eang

  Oct 14 2014

  Bydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o’r ansawdd gorau yn mynd ben ben â chystadleuwyr o bob rhan o’r byd yn ystod ffair fwyd fwya’r byd ym Mharis yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad perffaith

  Oct 10 2014

  Bydd Cig Eidion Cymru i'w weld yn rheolaidd ar y teledu yn ystod y deg wythnos nesaf fel rhan o ymgyrch marchnata newydd HCC sy'n dechrau ar drothwy tymor newydd o rygbi rhyngwladol.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolor HCC yn ennill un o brif wobrau ffermio

  Oct 8 2014

  Cafodd un o gyn-ysgolorion Hybu Cig Cymru, a fu ar daith ymchwil i Seland Newydd, ei enwi'n Ffermwyr Ifanc y Flwyddyn gan Farmers Weekly.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

  Oct 8 2014

  Go brin y gall llawer o fyfyrwyr frolio bod ganddyn nhw eu pen-cogydd eu hunain i baratoi eu swper ar nos Wener.

  Darllenwch fwy
 • Prisiau ŵyn yn gostwng ym mis Medi

  Oct 6 2014

  Mae cyfuniad o gynnydd yn y nifer o ŵyn sy'n cael eu marchnata a llai o alw gan y defnyddwyr wedi golygu bod prisiau ŵyn wedi gostwng yn ystod y mis diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • A all eich pryd o Gig Oen Cymru gyrraedd y brig i ennill Baafta?

  Oct 2 2014

  Ydych chi'n credu fod eich pryd o Gig Oen Cymru yn haeddu sylw a chlod?

  Darllenwch fwy
 • HCC yn penodi asiant newydd i hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn yr Iseldiroedd

  Sep 26 2014

  Mae gobeithion uchel y bydd allforion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i'r Iseldiroedd yn cynyddu'n sylweddol yn dilyn penodi arbenigwr marchnata yn y wlad.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC