Newyddion 

Gweld archif
 • Ymateb 'calonogol dros ben' i Gig Oen Cymru yn UDA

  Jan 17 2014

  Cafwyd ymateb 'calonogol dros ben' gan swyddogion o'r Unol Daleithiau i gynlluniau ar gyfer mewnforio Cig Oen Cymru PGI i'r wlad.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchu mwy o gig oen a phorc ond llai o gig eidion yn y DG

  Jan 16 2014

  Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos fod cyfanswm y cig defaid a gynhyrchwyd yn y DG yn ystod 2013 wedi cynyddu 5.3 y cant i 290,000 tunnell fetrig.

  Darllenwch fwy
 • Gall Cymru ymfalchïo yn ei bwydydd o ansawdd uchel – Cadeirydd HCC

  Jan 14 2014

  Gall Cymru ymfalchïo yn y ffaith fod y wlad yn cynhyrchu rhaid o'r bwydydd gorau yn y byd.

  Darllenwch fwy
 • Defnyddwyr yn gwario mwy ar gig yn 2013 ond yn prynu llai

  Jan 13 2014

  Gwariwyd tri y cant yn fwy ar gig ffres ac wedi rhewi yn 2013, er i ddau y cant yn llai o gig gael ei werthu, yn ôl ystadegau gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru i gael sylw yng nghystadleuaeth Tŷ Cyrri'r Flwyddyn

  Jan 10 2014

  Bydd Cig Oen Cymru yn cael sylw mawr wrth i ben-cogyddion ledled Cymru baratoi i dynnu dŵr o'r dannedd wrth gystadlu i geisio bod yn Dŷ Cyrri'r Flwyddyn 2014.

  Darllenwch fwy
 • Taith i chwilio am farchnad i Gig Oen Cymru yn UDA Gallai allforion fod yn werth £20m y flwyddyn i Gymru

  Jan 6 2014

  Mae yna alw amlwg am gig oen o'r ansawdd gorau yn UDA, na ellir ei ddiwallu'n llwyr gan y ffermwyr yno.

  Darllenwch fwy
 • Gwobr bwysig i wefan Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Dec 9 2013

  Mae gwefan sy'n hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi ennill gwobr bwysig, gan guro gwefannau cwmnïau mawr ledled y DG.

  Darllenwch fwy
 • Llawer o ffermwyr Cymru yn methu adennill costau cynhyrchu

  Dec 6 2013

  Mae ffigurau newydd yn tanlinellu'r pwysau ariannol y mae cynhyrchwyr Cymru yn eu hwynebu wrth i gostau cynhyrchu ddal i gynyddu, a bwlch mawr yn ymddangos rhwng y ffermydd sy'n perfformio orau a'r rhai â'r perfformiad gwaethaf.

  Darllenwch fwy
 • Porthmeirion yn croesawu sioe deithiol cig coch olaf y flwyddyn

  Dec 5 2013

  Bydd y Sioe Deithiol Cig Coch lwyddiannus yn cwblhau ei theithiau am eleni yn Ffair Nadolig Portmeirion dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Ystyried Siapan a De Corea ar gyfer allforion cig o Gymru

  Dec 3 2013

  Mae Siapan a De Corea yn cael eu hystyried yn farchnadoedd newydd posibl ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn dilyn ymweliad â'r Dwyrain Pell gan gynrychiolwyr o'r Undeb Ewropeaidd.

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn newydd gan HCC i helpu ffermwyr i wella'u hincwm

  Dec 2 2013

  Cael yr enillion gorau o'u buddsoddiad yw cyfrinach llwyddiant pob busnes – ac mae hyn yr un mor wir i ffermwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion yn cael eu canmol gan Gadeirydd HCC wrth i fwy o gig oen gael ei ddefnyddio

  Dec 2 2013

  Cafodd cigyddion eu canmol gan Gadeirydd yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wrth i'r ystadegau diweddaraf ddangos cynnydd yn y defnydd o gig oen yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion yn cael eu canmol gan Gadeirydd HCC wrth i fwy o gig oen gael ei ddefnyddio

  Dec 1 2013

  Cafodd cigyddion eu canmol gan Gadeirydd yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wrth i'r ystadegau diweddaraf ddangos cynnydd yn y defnydd o gig oen yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • Les Français aiment l’Agneau Gallois(neu Mae'r Ffrancod wrth eu bodd â Chig Oen Cymru!)

  Nov 28 2013

  Mae un o'r prif fân-werthwyr yn Ffrainc wedi helpu i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yn y wlad honno.

  Darllenwch fwy
 • HCC a phartneriaid yn lansio prosiect gwerth £1m i fynd i'r afael â llyngyr yr iau

  Nov 28 2013

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn rhan o brosiect pwysig newydd gwerth miliwn o bunnau sydd â'r nod o fynd i'r afael â'r problemau sy'n cael eu hachosi gan lyngyr yr iau mewn gwartheg.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC