Newyddion 

Gweld archif
 • Taith i Ganada i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru

  Oct 30 2013

  Mae ymdrechion i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yng Nghanada yn cael eu harwain gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Atgoffa ffermwyr am fygythiad llyngyr yr iau i wartheg

  Oct 29 2013

  Mae ffermwyr gwartheg yn cael eu cymell i ystyried y perygl i'w gwartheg yr hydref hwn oherwydd llyngyr yr iau.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun gweithredu yn dal i roi canlyniadau i ddiwydiant cig coch Cymru

  Oct 29 2013

  Mae strategaeth uchelgeisiol i sicrhau hyfywedd un o sectorau hollbwysig diwydiant bwyd a ffermio Cymru yn dal i gyrraedd ei dargedau.

  Darllenwch fwy
 • Nawdd gan Gig Eidion Cymru i gyfres deledu yn dathlu cefn gwlad

  Oct 24 2013

  Bydd cyfres deledu newydd a fydd yn dathlu cefn gwlad yn cael ei noddi gan Gig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yw bwyd y pencampwyr ar gyfer cwpan y byd

  Oct 23 2013

  Pan gynhelir cystadleuaeth Cwpan Byd Rygbi'r Gynghrair yng Nghaerdydd dros y Sul, seren y cinio mawreddog cyn y gic gyntaf fydd Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Diwygio'r PAC a heriau byd-eang ar frig agenda cynhadledd HCC

  Oct 23 2013

  Bydd sylw'n cael ei roi i ddiwygio'r PAC a'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant cig yn fyd-eang yn ystod cynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) ym mis Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ennill y wobr aur i dîm Cysylltiadau Cyhoeddus

  Oct 21 2013

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi ennill un o’r prif wobrau mewn cystadleuaeth genedlaethol sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn cysylltiadau cyhoeddus.

  Darllenwch fwy
 • Gall Cymru ddysgu o ymchwil tir glas yn Iwerddon - HCC

  Oct 21 2013

  Gallai ymweliad â chanolfan ymchwil yn Iwerddon fod yn fuddiol i ffermwyr da byw yng Nghymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gŵyl Fwyd Conwy yn croesawu Sioe Deithiol Cig Coch HCC

  Oct 18 2013

  Gŵyl Fwyd Conwy fydd cartref nesaf Sioe Deithiol Cig Coch Cymru - sioe sy’n lledaenu’r newyddion da am fuddiannau cynnwys cig coch o safon yn y deiet.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor bwyta’n iach i ddisgyblion Gogledd Cymru

  Oct 17 2013

  Mae cyngor ynglŷn â deiet iach a chytbwys ar y cwricwlwm i gannoedd o ddisgyblion a fydd yn mynychu cyfres o weithdai yng Ngogledd Cymru y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Gweinidog yn penodi aelod annibynnol newydd ar fwrdd HCC

  Oct 17 2013

  Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd, Alun Davies, fod Bethan Wynne Jones wedi’i phenodi’n aelod newydd o fwrdd Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru ar fwydlen cinio gala Her Cogydd Ifanc Asiaidd

  Oct 16 2013

  Bydd Cig Oen Cymru yn tynnu dŵr o ddannedd gwesteion cinio gala yr wythnos hon a fydd yn coroni Pencampwyr y gystadleuaeth gyntaf i ganfod Cogydd Ifanc Asiaidd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Y galw am ŵyn ysgafn Cymru’n parhau’n uchel yng ngwledydd de Ewrop

  Oct 9 2013

  Mae marchnad sylweddol o hyd ar gyfer ŵyn ysgafn o Gymru yn Ne Ewrop er gwaethaf y dirwasgiad byd-eang.

  Darllenwch fwy
 • Rwsiaid yn dangos llawer iawn o ddiddordeb mewn Cig Oen o Gymru mewn sioe fasnach

  Oct 8 2013

  Mae mewnforwyr bwyd o Rwsia, sydd yn y ffair fwyd ryngwladol fwyaf yn y byd yn yr Almaen, yn awyddus i brynu Cig Oen o Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Targedu Japan fel marchnad allforio newydd ar gyfer bwyd o Gymru

  Oct 7 2013

  Cymerwyd y camau cyntaf tuag at agor Japan fel marchnad newydd bwysig ar gyfer bwyd o Gymru yn y ffair fasnach fwyaf yn y byd yn yr Almaen yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC