Newyddion 

Gweld archif
 • Cig coch Cymru yn gobeithio cyrraedd y nod bob tro

  Aug 19 2013

  Bydd cyfle gan ddilynwyr golff i wylio rhai o chwaraewyr gorau Ewrop yr wythnos nesaf - a mwynhau blas un o allforion gorau Cymru'r un pryd.

  Darllenwch fwy
 • Tywydd gwael yn lleihau maint y fuches Gymreig ond prisiau'n dal yn fywiog

  Aug 14 2013

  Mae ffermwyr cig eidion yng Nghymru yn cael eu cymell i fanteisio ar y galw cynyddol am eu cynhyrchion wrth i lawn effaith y tywydd gwael ddechrau dod i'r amlwg.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolorion ar fin teithio i Seland Newydd i ddysgu am arbed costau

  Jul 25 2013

  Bydd dau ffermwr o Gymru yn teithio i ben arall y byd mewn ymdrech i leihau’r gost o gynhyrchu defaid yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Yn chwilio am Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI? Rhowch gynnig ar ein clwb ni

  Jul 24 2013

  Bydd yn hawdd i’r sawl sy’n chwilio am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yng Nghymru gael hyd i’w cyflenwr lleol, diolch i fenter newydd a gaiff sylw yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Stondin HCC yn ennill prif wobr yn y Sioe Fawr

  Jul 23 2013

  Mae beirniaid ac ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru 2013 wedi cael argraff dda o'r stondin atyniadol sy'n hyrwyddo Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun HCC yn ei gwneud yn haws i ddewis cig o darddiad hysbys

  Jul 23 2013

  Cynllun HCC yn ei gwneud yn haws i ddewis cig o darddiad hysbys

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ychwanegu tri chyhoeddiad newydd at y doreth o wybodaeth a fydd ar gael yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

  Jul 22 2013

  Darllenwch fwy
 • Hybu Cig Cymru yn chwilio am arbenigwr yn Sgandinafia

  Jul 22 2013

  Mae’r galw cynyddol am gig coch o ansawdd o Gymru yn Sgandinafia yn golygu bod angen cynrychiolydd yno i hyrwyddo’r cig.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn bwriadu ennill y blaen yn y farchnad bremiwm fyd-eang

  Jul 22 2013

  Bydd prosiect newydd pwysig i geisio rhoi Cymru ar y blaen i bob gwlad arall o ran cynhyrchu cig oen o’r ansawdd gorau yn cael ei lansio yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Sut fyddech chi’n gwneud cadwyn gyflenwi

  Jul 16 2013

  Bydd cyfle gan ffermwyr sy’n ymweld â Sioe Frenhinol Cymru i awgrymu sut mae gwneud diwydiant cig coch Cymru yn fwy effeithlon.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd bum seren a phum cwrs gan ben-cogyddion yn y Sioe Fawr

  Jul 11 2013

  Pan fo angen rhai o’r pen-cogyddion gorau i baratoi gwledd ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru, mae gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, y rysáit berffaith.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru i ddenu sylw mewn symposiwm bwyd

  Jul 2 2013

  Bydd arbenigwyr ar fwyd yn heidio i Rydychen yr wythnos hon ac yn gwledda ar Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn arwain taith fasnach i hyrwyddo cig Cymru yn Rwsia

  Jun 25 2013

  Mae cwmnïau cig coch Cymru yn Moscow yr wythnos hon mewn ymdrech i allforio Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i Rwsia.

  Darllenwch fwy
 • Chwilio am Aelod Bwrdd Annibynnol i helpu i lywio HCC

  Jun 14 2013

  Mae Llywodraeth Cymru am benodi aelod “annibynnol” newydd â sgiliau penodol a fydd yn helpu i ddatblygu ymhellach waith Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Buddsoddiad o £12m yn newyddion rhagorol i sector cig coch Cymru - HCC

  Jun 7 2013

  Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnau mewn uned prosesu cig yng Nghymru yn newyddion rhagorol i’r diwydiant cig coch cyfan yng Nghymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC