Newyddion 

Gweld archif
 • Ŵyn Cymru yn bodloni gofynion y farchnad

  Apr 9 2014

  Yn ôl ffigurau newydd a gasglwyd ar gyfer Hybu Cig Cymru, roedd mwy o ŵyn yn bodloni gofynion y farchnad yn y diwydiant defaid yng Nghymru yn ystod 2013.

  Darllenwch fwy
 • Siân Lloyd i gyflwyno Noson Wobrwyo Cyrri Cymru

  Mar 31 2014

  Siân Lloyd, un o ferched y tywydd ar y teledu, fydd yn cyflwyno noson Wobrwyo Cyrri Cymru eleni, a bydd Cig Oen Cymru yn cael y lle blaenllaw yng nghinio'r noson.

  Darllenwch fwy
 • A'r enillydd yw...

  Mar 28 2014

  Mae penwythnos o fwynhau prydau bwyd anhygoel yn disgwyl menyw lwcus o Tyne a Wear.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwyno Cig Eidion Cymru i'r Eidalwyr

  Mar 26 2014

  Mae'r Eidalwyr yn gyfarwydd â chael bwyd traddodiadol o'r ansawdd gorau ar eu platiau, ond bydd yr elfen o draddodiad ar goll yr wythnos hon wrth i Gig Eidion Cymru gael ei werthu mewn 80 o oruwchfarchnadoedd am y tro cyntaf erioed.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad fawr yn Sweden i werthu Cig Oen Cymru

  Mar 19 2014

  Bydd yr archfarchnad fwyaf yn Ewrop yn cyflwyno amrywiaeth o gynhyrchion Cig Oen Cymru i'w chwsmeriaid yn Sweden.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen a Chig Eidion Cymru yn un o brif sioeau masnach

  Mar 19 2014

  Bydd Cig coch o ansawdd o Gymrun cael ei arddangos yn ystod un o brif ddigwiddiadau masnach y diwydiant bwyd a diod.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn mynd yn wyrdd

  Mar 13 2014

  Bydd asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn un o brif noddwyr Digwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gig coch yn cael ei fewnforio i'r DG

  Mar 10 2014

  Mae ystadegau newydd yn dangos cynnydd yn y mewnforion o gig coch i'r DG yn ystod 2013.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn codi ymwybyddiaeth o PGI ymhlith defnyddwyr yn Ewrop

  Mar 4 2014

  Mae prosiect i godi ymwybyddiaeth o Enwau Bwyd Gwarchodedig yn Ewrop wedi cael canlyniadau calonogol dros gyfnod o dair blynedd, yn ôl a ddywedwyd mewn derbyniad brecwast ym Mrwsel heddiw (dydd Mawrth).

  Darllenwch fwy
 • Ymchwil yn datgelu fod cig coch yn dda i'r iechyd

  Mar 3 2014

  Mae prosiect ymchwil gan fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth, Cate Williams, wedi ategu'r ffaith y gall cig coch heb fawr o fraster fod o fudd wrth gynnal ffordd iach o fyw.

  Darllenwch fwy
 • Dathlu Dydd Gŵyl Dewi â chymorth HCC

  Feb 26 2014

  Bydd cennin Pedr, cennin a'r Ddraig Goch yn amlwg ledled Cymru a thu hwnt ar 1 Mawrth wrth ddathlu dydd ein nawddsant.

  Darllenwch fwy
 • Blasu Cig Oen Cymru yn Dubai

  Feb 18 2014

  Bydd Dubai, sydd yn borth rhwng y dwyrain a'r gorllewin, yn cynnal un o'r sioeau masnach mwyaf yn y byd yr wythnos nesaf, a bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yno i geisio cael sleisen o'r farchnad.

  Darllenwch fwy
 • Bwyd da heb dorri'r banc

  Feb 17 2014

  Bydd miloedd o fyfyrwyr sy'n ymdrechu i gael dau ben llinyn ynghyd yn dysgu sut i reoli eu harian ym Mhrifysgol De Cymru yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i ddweud eich dweud am wefan HCC

  Feb 17 2014

  Mae pawb sy'n ymwneud â'r diwydiant cig coch yng Nghymru yn cael gwahoddiad i roi barn am wefan gorfforaethol Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cofrestriadau lloi cig eidion yn gostwng yn gyflymach yng Nghymru nag yng ngweddill Prydain

  Feb 14 2014

  Cafwyd mwy o ostyngiad yn nifer y lloi o fridiau cig eidion yng Nghymru yn ystod 2013 nag a gafwyd ym Mhrydain yn gyffredinol, yn ôl ystadegau newydd.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC