Newyddion 

Gweld archif
 • Hybu gwerthiant Cig Oen Cymru PGI yn yr Eidal

  Sep 26 2014

  Cynhaliwyd derbyniad i dros gant o bobl sy'n prynu Cig Oen Cymru neu sy'n debygol o'i brynu yn y dyfodol, yn yr Eidal yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn falch o allu cefnogi Ffair Wledig Caerdydd

  Sep 19 2014

  Bydd bwydydd gorau Gymru ar gael i'w blasu gan ymwelwyr â Ffair Wledig Caerdydd, diolch i Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • HCC yn helpu cigyddion i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI

  Sep 19 2014

  Mae cigyddion ledled Cymru yn derbyn deunydd hyrwyddo newydd y mis hwn sy'n cymell eu cwsmeriaid i ddewis Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn rhybuddio ffermwyr gwartheg am y perygl o heintiadau tymhorol

  Sep 19 2014

  Mae ffermwyr gwartheg yn cael eu hannog i gadw llygad am heintiadau parasitig yn ystod misoedd yr hydref, pan fo'r perygl mwyaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn croesawu hwb gwerth £1 miliwn i ffermwyr defaid Cymru

  Sep 17 2014

  Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu'r newyddion y bydd yn rhedeg prosiect newydd gwerth bron £1 miliwn i helpu ffermwyr defaid i fanteisio ar dechnoleg newydd a gwneud mwy o elw.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod Agored i hybu gwartheg Duon Cymreig

  Sep 16 2014

  Cynhelir diwrnod agored i dynnu sylw at rinweddau gwartheg Duon Cymreig fel brid masnachol yn y Bala dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Gwibdaith Cig Oen Cymru i’r archfarchnadoedd

  Sep 15 2014

  Bydd Cig Oen Cymru ar daith drwy'r DG yn ystod y pythefnos nesaf ac yn galw heibio i saith o archfarchnadoedd.

  Darllenwch fwy
 • Hydref nodedig yn y gegin gyda Chig Oen Cymru

  Sep 9 2014

  Yr hydref yw'r amser perffaith i fwynhau Cig Oen Cymru.Daw'r cig o ŵyn a fu'n pori drwy'r haf ar borfa fras mynyddoedd a dyffrynnoedd Cymru – dyna sy'n rhoi iddo ei freuder a'i flas unigryw.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cynnig hyfforddiant newydd i ladd-dai yng Nghymru

  Sep 8 2014

  Bydd prosiect newydd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig hyfforddiant a chyngor i ladd-dai ac unedau torri cig coch yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyfryngau'r byd yn ciniawa ar Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod uwch gynhadledd NATO

  Sep 2 2014

  Bydd newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd yn ciniawa ar Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod Uwch Gynhadledd NATO yng Nghasnewydd.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o gerddoriaeth, barddoniaeth a chig coch o Gymru

  Sep 1 2014

  Bydd yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn dathlu bywyd mab enwocaf Abertawe dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Cael porfa i dyfu'n well yw nod Diwrnod Agored yn Sir Benfro

  Aug 20 2014

  Cynhelir diwrnod agored ar fferm yn Sir Benfro ddechrau mis Medi i ystyried ffyrdd o gael y tyfiant glaswellt gorau posibl.

  Darllenwch fwy
 • Chwilio am ffermwyr defaid i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil i iechyd diadelloedd

  Aug 19 2014

  Mae gan ffermwyr defaid yng Nghymru gyfle i gael gwybodaeth werthfawr am iechyd eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Penwythnos cyffrous i gig coch Cymru

  Aug 6 2014

  Ar ôl ymlacio yng nghwmni'r golffwyr yn y Bencampwriaeth Agored Hŷn ym Mhorth-cawl, mae Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn barod ar gyfer penwythnos llawn hwyl yn y parc antur mwyaf i deuluoedd yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn llongyfarch Geraint, y seren ryfeddol

  Aug 6 2014

  Cafodd y seiclwr anhygoel o Gymru, Geraint Thomas, ei longyfarch gan Hybu Cig Cymru (HCC) am ennill medal aur yn y ras ffordd yng Ngemau'r Gymanwlad.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC