Newyddion 

Gweld archif
 • Cydweithio i hyrwyddo Cig Oen Cymru

  Jul 30 2014

  Mentrodd rhai o ben-cogyddion a pherchnogion tai bwyta Llundain allan o'r ddinas fawr yn ddiweddar er mwyn ymweld â fferm yng ngogledd Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC 2014

  Jul 24 2014

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw enwau enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Y seren deledu Kate Humble fydd un o sêr cynhadledd HCC

  Jul 22 2014

  Y gyflwynwraig deledu, awdur a ffermwr o Gymru, Kate Humble, fydd y siaradwraig wadd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yn Llanelli. Gwnaed y cyhoeddiad heddiw yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Ymgais i hybu'r galw am gig coch Cymru yn yr Iseldiroedd

  Jul 21 2014

  Mae yna chwilio ar hyn o bryd am asiant Ewropeaidd fel bod modd manteisio ar y galw cynyddol am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Prosiect newydd gan HCC i hybu busnesau fferm

  Jul 21 2014

  Helpu ffermwyr i wneud y defnydd gorau o'u busnesau a chael gwell elw yw amcan dau brosiect newydd a gyhoeddwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwr y diwydiant cig eidion fydd un o bynciau llosg y Sioe Fawr

  Jul 21 2014

  Cafodd canfyddiadau cychwynnol adroddiad annibynnol am gyflwr y diwydiant cig eidion, a gomisiynwyd oherwydd gostyngiad brawychus yn y prisiau, eu datgelu heddiw yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Mae'r diwydiant cig eidion mewn sefyllfa argyfyngus, meddai'r Cadeirydd

  Jul 21 2014

  Mae cleddyf Damocles yn hongian uwchben y diwydiant cig eidion, a'r unig ffordd i'w arbed yw trwy ddatblygu perthynas gref ac ymddiriedaeth rhwng ffermwyr a mân-werthwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cig Coch Cymru yn mynd tua'r de ar gyfer golff

  Jul 18 2014

  Bydd Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn teithio i'r de yr wythnos nesaf ar gyfer twrnamaint golff pwysig cyntaf y flwyddyn yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Nigel Owens a CFfI Cymru ar stondin HCC yn y Sioe Fawr

  Jul 17 2014

  Mae aelodau mudiad y ffermwyr ifanc (CFfI) yn enwog am allu troi eu llaw at wneud unrhyw beth - o farnu stoc ac actio i drefnu blodau a siarad yn gyhoeddus.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gyflenwad yn cyfrannu at ostyngiad ym mhrisiau ŵyn

  Jul 16 2014

  Mae'r gostyngiad ym mhrisiau ŵyn a gafwyd yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi digwydd am fod mwy o ŵyn yn dod ar y farchnad ac am fod Sterling mor gryf mewn cymhariaeth â'r Ewro, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i ddweud eich dweud am gyflwr y diwydiant cig eidion

  Jul 15 2014

  Bydd ffermwyr sy'n dymuno trafod adroddiad interim am y problemau sy'n wynebu'r diwydiant cig eidion yn cael cyfle i wneud hynny yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor arbenigol a chystadlaethau i ffermwyr ar stondin HCC

  Jul 15 2014

  Bydd ffermwyr yn gallu cael cyngor arbenigol ynghylch amrediad eang o bynciau da byw ar stondin Hybu Cig Cymru yn ystod Sioe Frenhinol Cymru

  Darllenwch fwy
 • Dal i fyny â Chig Oen Cymru

  Jul 15 2014

  Erbyn hyn mae gwefan defnyddwyr HCC - eatwelshlamb.com – yn safle ymatebol sydd yn gydnaws â dyfeisiau symudol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru – o Lanfairfechan i Lundain

  Jul 14 2014

  Mae seren The Hill Farmer, Gareth Wyn Jones, yn anfon Cig Oen Cymru o'i fferm fynyddig yng Ngogledd Cymru at gigydd uwchraddol yn un o fwrdeistrefi mwyaf cyfoethog Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod agored llwyddiannus

  Jul 8 2014

  Llwyddodd diwrnod agored yn ddiweddar ar gyfer cynhyrchwyr ŵyn dethol i ddenu dros gant o ffermwyr oedd yn awyddus i wella perfformiad eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC