Newyddion 

Gweld archif
 • Gweini Cig Oen Cymru PGI i'r miloedd ym mhencadlys NATO

  Jul 8 2014

  Mae llysgenhadon a diplomyddion o'r 28 o genhedloedd sydd yn aelodau o NATO ymhlith 2,000 o bobl sydd yn mwynhau Cig Oen Cymru mewn digwyddiad ym Mrwsel heddiw (8 Gorffennaf) i hyrwyddo Cymru cyn uwch gynhadledd NATO yng Nghasnewydd yn yr hydref.

  Darllenwch fwy
 • Stondin llawn sêr yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 2 2014

  Darllenwch fwy
 • Hwb i'r gobaith o allforio Cig Oen Cymru gwerth £20m i UDA

  Jun 30 2014

  Mae trafodaethau ynghylch allforio Cig Oen Cymru i UDA, a allai fod yn werth £20 miliwn y flwyddyn i gynhyrchwyr yng Nghymru, yn cael eu cynnal yn Washington yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Rhoi Cig Oen Cymru ar Fwrdd Gweinidogion NATO

  Jun 25 2014

  Gweinwyd Cig Oen Cymru i weinidogion tramor o wledydd NATO ym Mrwsel neithiwr yn ystod cinio gwaith mewn perthynas ag uwch gyfarfod yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • A yw'ch labeli'n gyfreithlon?

  Jun 23 2014

  Bydd rheoliadau newydd ar gyfer yr holl fusnesau bwyd a diod ar draws y gadwyn gyflenwi yn cael eu cyflwyno cyn diwedd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Allforio Cig Oen Cymru i Tsieina yn symud cam yn nes

  Jun 19 2014

  Mae allforio Cig Oen Cymru i Tsieina yn fwy tebygol ar ôl llofnodi cytundeb rhwng Llywodraethau Prydain a Tsieina.

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru i ben-cogyddion Llundain

  Jun 13 2014

  Bu digwyddiad elusennol a gynhaliwyd yn L’anima, y tŷ bwyta Eidalaidd sy'n cael ei redeg gan un o ben-cogyddion Clwb Cig Oen Cymru, Francesco Mazzei, yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr.

  Darllenwch fwy
 • Mae'r dyddiad cau'n nesáu ar gyfer Ysgoloriaeth HCC

  Jun 9 2014

  Does dim llawer o amser ar ôl gennych i geisio ennill cyfle i deithio dramor a chwilio am syniadau ysbrydoledig i hybu'r diwydiant cig coch yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Arddangos potensial y Mochyn Pedigri Cymreig

  Jun 2 2014

  Dangosodd perchennog y genfaint fwyaf yng Nghymru o Foch Pedigri Cymreig, yn ystod diwrnod agored ar ei fferm ym Mro Gŵyr, fod modd goroesi fel cynhyrchwr moch cynaliadwy ar raddfa fawr.

  Darllenwch fwy
 • Coginio, cystadlu a chasglu gwybodaeth yn Nigwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru

  May 29 2014

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig llu o atyniadau yn Nigwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion yn defnyddio Cig Oen Cymru i droi'r byrddau ar feirniaid bwyd

  May 28 2014

  Cig Oen Cymru fydd y prif gwrs mewn digwyddiad elusennol pwysig pan fydd rhai o ben-cogyddion gorau Llundain yn troi'r byrddau ar brif feirniaid bwyd y DG.

  Darllenwch fwy
 • Cyhoeddi llawlyfr newydd i gynhyrchwyr tir glas

  May 16 2014

  Mae'r fersiwn diweddaraf o'r llawlyfr blynyddol, Recommended Grass and Clover Lists 2014 for England and Wales, ar gael erbyn hyn i'r holl gynhyrchwyr tir glas.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogydd Clwb Cig Oen Cymru yw "Personoliaeth Fwyd y Flwyddyn’

  May 13 2014

  Cafodd y pen-cogydd adnabyddus, Cyrus Todiwala, ei goroni'n ‘Bersonoliaeth Fwyd y Flwyddyn’ yn seremoni Gwobrwyon Bwyd a Ffermio'r BBC.

  Darllenwch fwy
 • HCC i adolygu'r sector cig eidion wrth i brsiau ddal i ostwng

  May 12 2014

  Cynhelir adolygiad i ddyfodol y diwydiant cig eidion yng Nghymru gan Hybu Cig Cymru (HCC) wrth i bryderon gynyddu ynghylch gostyngiad dramatig yn y prisiau a dderbynnir gan ffermwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cymeradwyaeth Frenhinol i Gig Oen Cymru

  Apr 30 2014

  Cig Oen Cymru yw dewis y Frenhines!

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC