Newyddion 

Gweld archif
 • Ystyried Siapan a De Corea ar gyfer allforion cig o Gymru

  Dec 3 2013

  Mae Siapan a De Corea yn cael eu hystyried yn farchnadoedd newydd posibl ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn dilyn ymweliad â'r Dwyrain Pell gan gynrychiolwyr o'r Undeb Ewropeaidd.

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn newydd gan HCC i helpu ffermwyr i wella'u hincwm

  Dec 2 2013

  Cael yr enillion gorau o'u buddsoddiad yw cyfrinach llwyddiant pob busnes – ac mae hyn yr un mor wir i ffermwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion yn cael eu canmol gan Gadeirydd HCC wrth i fwy o gig oen gael ei ddefnyddio

  Dec 2 2013

  Cafodd cigyddion eu canmol gan Gadeirydd yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wrth i'r ystadegau diweddaraf ddangos cynnydd yn y defnydd o gig oen yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion yn cael eu canmol gan Gadeirydd HCC wrth i fwy o gig oen gael ei ddefnyddio

  Dec 1 2013

  Cafodd cigyddion eu canmol gan Gadeirydd yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wrth i'r ystadegau diweddaraf ddangos cynnydd yn y defnydd o gig oen yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • Les Français aiment l’Agneau Gallois(neu Mae'r Ffrancod wrth eu bodd â Chig Oen Cymru!)

  Nov 28 2013

  Mae un o'r prif fân-werthwyr yn Ffrainc wedi helpu i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yn y wlad honno.

  Darllenwch fwy
 • HCC a phartneriaid yn lansio prosiect gwerth £1m i fynd i'r afael â llyngyr yr iau

  Nov 28 2013

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn rhan o brosiect pwysig newydd gwerth miliwn o bunnau sydd â'r nod o fynd i'r afael â'r problemau sy'n cael eu hachosi gan lyngyr yr iau mewn gwartheg.

  Darllenwch fwy
 • Holi nyrsys am eu barn ynglŷn â'r hyn yw diet iach

  Nov 25 2013

  Bydd nyrsys mewn cynhadledd bwysig yng Nghaerdydd yn cael eu gwahodd i ddatgan eu barn ynglŷn â'r hyn yw diet iach.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o ddefaid ond llai o wartheg yn cael eu lladd yn y DG

  Nov 25 2013

  Cafodd mwy o ŵyn eu lladd yn lladd-dai'r DG yn ystod y deg mis cyntaf 2013 mewn cymhariaeth â'r cyfnod cyfatebol y llynedd.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion a chigydd o fri yn arddangos eu sgiliau yn y Ffair Aeaf

  Nov 22 2013

  Bydd arddangosiadau gan ben-cogyddion a chigyddion blaenllaw, cystadleuaeth dosbarthu carcasau i ffermwyr a chyfle i ennill basgedaid o gynnyrch gorau Cymru ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Blas rhyngwladol yn dangos dylanwad HCC yn fyd eang

  Nov 21 2013

  Roedd dylanwad cynyddol Hybu Cig Cymru ar y diwydiant cig coch rhyngwladol yn amlwg trwy gydol ei gynhadledd flynyddol HCC i'r diwydiant yn Aberystwyth.

  Darllenwch fwy
 • Mae ffermio da byw yn ecogyfeillgar, meddai arbenigwr

  Nov 20 2013

  Cadarnhaodd arbenigwr rhyngwladol ar bolisi da byw fod cig coch yn gynaliadwy iawn, pan fu'n annerch cynhadledd flynyddol HCC.

  Darllenwch fwy
 • Gallai gaeaf oer hybu gwerthiant Cig Oen Cymru

  Nov 20 2013

  Gallai gaeaf oer, ynghyd â'r galw dros gyfnod y Nadolig, olygu hwb i werthiant ŵyn, yn ôl yr hyn a glywyd yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • ‘Gall diwydiant hyderus, hydwyth a phroffidiol ddeillio o fargen dda i Gymru’

  Nov 20 2013

  Darllenwch fwy
 • i'r diwydiant da byw yng Nghymru gydweithio er mwyn wynebu heriau'r dyfodol

  Nov 14 2013

  Mae'r sector bwyd a ffermio yng Nghymru yn wynebu heriau mawr yn ystod y deng mlynedd nesaf, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Rhaglen deledu ITV Cymru wedi'i noddi gan Gig Eidion Cymru yn boblogaidd gyda gwylwyr

  Nov 11 2013

  Mae rhaglen deledu newydd bob nos Wener sy'n ymwneud â chefn gwlad yn boblogaidd dros ben gyda gwylwyr.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC