Newyddion 

Gweld archif
 • Cyngor arbenigol a chystadlaethau i ffermwyr ar stondin HCC

  Jul 15 2014

  Bydd ffermwyr yn gallu cael cyngor arbenigol ynghylch amrediad eang o bynciau da byw ar stondin Hybu Cig Cymru yn ystod Sioe Frenhinol Cymru

  Darllenwch fwy
 • Dal i fyny â Chig Oen Cymru

  Jul 15 2014

  Erbyn hyn mae gwefan defnyddwyr HCC - eatwelshlamb.com – yn safle ymatebol sydd yn gydnaws â dyfeisiau symudol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru – o Lanfairfechan i Lundain

  Jul 14 2014

  Mae seren The Hill Farmer, Gareth Wyn Jones, yn anfon Cig Oen Cymru o'i fferm fynyddig yng Ngogledd Cymru at gigydd uwchraddol yn un o fwrdeistrefi mwyaf cyfoethog Llundain.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod agored llwyddiannus

  Jul 8 2014

  Llwyddodd diwrnod agored yn ddiweddar ar gyfer cynhyrchwyr ŵyn dethol i ddenu dros gant o ffermwyr oedd yn awyddus i wella perfformiad eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Gwerth allforion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cyrraedd £224m

  Jul 8 2014

  Roedd gwerthiannau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn gwledydd tramor y llynedd yn werth dros £224 miliwn i economi Cymru, yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru PGI i'r miloedd ym mhencadlys NATO

  Jul 8 2014

  Mae llysgenhadon a diplomyddion o'r 28 o genhedloedd sydd yn aelodau o NATO ymhlith 2,000 o bobl sydd yn mwynhau Cig Oen Cymru mewn digwyddiad ym Mrwsel heddiw (8 Gorffennaf) i hyrwyddo Cymru cyn uwch gynhadledd NATO yng Nghasnewydd yn yr hydref.

  Darllenwch fwy
 • Stondin llawn sêr yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 2 2014

  Darllenwch fwy
 • Hwb i'r gobaith o allforio Cig Oen Cymru gwerth £20m i UDA

  Jun 30 2014

  Mae trafodaethau ynghylch allforio Cig Oen Cymru i UDA, a allai fod yn werth £20 miliwn y flwyddyn i gynhyrchwyr yng Nghymru, yn cael eu cynnal yn Washington yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Rhoi Cig Oen Cymru ar Fwrdd Gweinidogion NATO

  Jun 25 2014

  Gweinwyd Cig Oen Cymru i weinidogion tramor o wledydd NATO ym Mrwsel neithiwr yn ystod cinio gwaith mewn perthynas ag uwch gyfarfod yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • A yw'ch labeli'n gyfreithlon?

  Jun 23 2014

  Bydd rheoliadau newydd ar gyfer yr holl fusnesau bwyd a diod ar draws y gadwyn gyflenwi yn cael eu cyflwyno cyn diwedd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Allforio Cig Oen Cymru i Tsieina yn symud cam yn nes

  Jun 19 2014

  Mae allforio Cig Oen Cymru i Tsieina yn fwy tebygol ar ôl llofnodi cytundeb rhwng Llywodraethau Prydain a Tsieina.

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru i ben-cogyddion Llundain

  Jun 13 2014

  Bu digwyddiad elusennol a gynhaliwyd yn L’anima, y tŷ bwyta Eidalaidd sy'n cael ei redeg gan un o ben-cogyddion Clwb Cig Oen Cymru, Francesco Mazzei, yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr.

  Darllenwch fwy
 • Mae'r dyddiad cau'n nesáu ar gyfer Ysgoloriaeth HCC

  Jun 9 2014

  Does dim llawer o amser ar ôl gennych i geisio ennill cyfle i deithio dramor a chwilio am syniadau ysbrydoledig i hybu'r diwydiant cig coch yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Arddangos potensial y Mochyn Pedigri Cymreig

  Jun 2 2014

  Dangosodd perchennog y genfaint fwyaf yng Nghymru o Foch Pedigri Cymreig, yn ystod diwrnod agored ar ei fferm ym Mro Gŵyr, fod modd goroesi fel cynhyrchwr moch cynaliadwy ar raddfa fawr.

  Darllenwch fwy
 • Coginio, cystadlu a chasglu gwybodaeth yn Nigwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru

  May 29 2014

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig llu o atyniadau yn Nigwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC