Newyddion 

Gweld archif
 • Blas rhyngwladol yn dangos dylanwad HCC yn fyd eang

  Nov 21 2013

  Roedd dylanwad cynyddol Hybu Cig Cymru ar y diwydiant cig coch rhyngwladol yn amlwg trwy gydol ei gynhadledd flynyddol HCC i'r diwydiant yn Aberystwyth.

  Darllenwch fwy
 • Mae ffermio da byw yn ecogyfeillgar, meddai arbenigwr

  Nov 20 2013

  Cadarnhaodd arbenigwr rhyngwladol ar bolisi da byw fod cig coch yn gynaliadwy iawn, pan fu'n annerch cynhadledd flynyddol HCC.

  Darllenwch fwy
 • Gallai gaeaf oer hybu gwerthiant Cig Oen Cymru

  Nov 20 2013

  Gallai gaeaf oer, ynghyd â'r galw dros gyfnod y Nadolig, olygu hwb i werthiant ŵyn, yn ôl yr hyn a glywyd yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • ‘Gall diwydiant hyderus, hydwyth a phroffidiol ddeillio o fargen dda i Gymru’

  Nov 20 2013

  Darllenwch fwy
 • i'r diwydiant da byw yng Nghymru gydweithio er mwyn wynebu heriau'r dyfodol

  Nov 14 2013

  Mae'r sector bwyd a ffermio yng Nghymru yn wynebu heriau mawr yn ystod y deng mlynedd nesaf, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Rhaglen deledu ITV Cymru wedi'i noddi gan Gig Eidion Cymru yn boblogaidd gyda gwylwyr

  Nov 11 2013

  Mae rhaglen deledu newydd bob nos Wener sy'n ymwneud â chefn gwlad yn boblogaidd dros ben gyda gwylwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn destun trafodaethau yn UDA

  Nov 5 2013

  A'r Unol Daleithiau wedi codi'r gwaharddiad ar fewnforio cig eidion o Brydain, y cam nesaf fydd caniatáu mewnforion o Gig Oen Cymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr i fynychu cyfarfodydd iechyd anifeiliaid Moredun yng Nghymru

  Nov 4 2013

  Cynhelir dau gyfarfod iechyd anifeiliaid, rhad ac am ddim, yng Nghymru yn ddiweddarach yn y mis i helpu ffermwyr i wella iechyd eu defaid a’u gwartheg, a manteisio i’r eithaf ar eu cynhyrchedd a’u proffidioldeb.

  Darllenwch fwy
 • Taith i Ganada i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru

  Oct 30 2013

  Mae ymdrechion i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yng Nghanada yn cael eu harwain gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Atgoffa ffermwyr am fygythiad llyngyr yr iau i wartheg

  Oct 29 2013

  Mae ffermwyr gwartheg yn cael eu cymell i ystyried y perygl i'w gwartheg yr hydref hwn oherwydd llyngyr yr iau.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun gweithredu yn dal i roi canlyniadau i ddiwydiant cig coch Cymru

  Oct 29 2013

  Mae strategaeth uchelgeisiol i sicrhau hyfywedd un o sectorau hollbwysig diwydiant bwyd a ffermio Cymru yn dal i gyrraedd ei dargedau.

  Darllenwch fwy
 • Nawdd gan Gig Eidion Cymru i gyfres deledu yn dathlu cefn gwlad

  Oct 24 2013

  Bydd cyfres deledu newydd a fydd yn dathlu cefn gwlad yn cael ei noddi gan Gig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yw bwyd y pencampwyr ar gyfer cwpan y byd

  Oct 23 2013

  Pan gynhelir cystadleuaeth Cwpan Byd Rygbi'r Gynghrair yng Nghaerdydd dros y Sul, seren y cinio mawreddog cyn y gic gyntaf fydd Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Diwygio'r PAC a heriau byd-eang ar frig agenda cynhadledd HCC

  Oct 23 2013

  Bydd sylw'n cael ei roi i ddiwygio'r PAC a'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant cig yn fyd-eang yn ystod cynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) ym mis Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ennill y wobr aur i dîm Cysylltiadau Cyhoeddus

  Oct 21 2013

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi ennill un o’r prif wobrau mewn cystadleuaeth genedlaethol sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn cysylltiadau cyhoeddus.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC