Newyddion 

Gweld archif
 • Mae'r dyddiad cau'n nesáu ar gyfer Ysgoloriaeth HCC

  Jun 9 2014

  Does dim llawer o amser ar ôl gennych i geisio ennill cyfle i deithio dramor a chwilio am syniadau ysbrydoledig i hybu'r diwydiant cig coch yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Arddangos potensial y Mochyn Pedigri Cymreig

  Jun 2 2014

  Dangosodd perchennog y genfaint fwyaf yng Nghymru o Foch Pedigri Cymreig, yn ystod diwrnod agored ar ei fferm ym Mro Gŵyr, fod modd goroesi fel cynhyrchwr moch cynaliadwy ar raddfa fawr.

  Darllenwch fwy
 • Coginio, cystadlu a chasglu gwybodaeth yn Nigwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru

  May 29 2014

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig llu o atyniadau yn Nigwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion yn defnyddio Cig Oen Cymru i droi'r byrddau ar feirniaid bwyd

  May 28 2014

  Cig Oen Cymru fydd y prif gwrs mewn digwyddiad elusennol pwysig pan fydd rhai o ben-cogyddion gorau Llundain yn troi'r byrddau ar brif feirniaid bwyd y DG.

  Darllenwch fwy
 • Cyhoeddi llawlyfr newydd i gynhyrchwyr tir glas

  May 16 2014

  Mae'r fersiwn diweddaraf o'r llawlyfr blynyddol, Recommended Grass and Clover Lists 2014 for England and Wales, ar gael erbyn hyn i'r holl gynhyrchwyr tir glas.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogydd Clwb Cig Oen Cymru yw "Personoliaeth Fwyd y Flwyddyn’

  May 13 2014

  Cafodd y pen-cogydd adnabyddus, Cyrus Todiwala, ei goroni'n ‘Bersonoliaeth Fwyd y Flwyddyn’ yn seremoni Gwobrwyon Bwyd a Ffermio'r BBC.

  Darllenwch fwy
 • HCC i adolygu'r sector cig eidion wrth i brsiau ddal i ostwng

  May 12 2014

  Cynhelir adolygiad i ddyfodol y diwydiant cig eidion yng Nghymru gan Hybu Cig Cymru (HCC) wrth i bryderon gynyddu ynghylch gostyngiad dramatig yn y prisiau a dderbynnir gan ffermwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cymeradwyaeth Frenhinol i Gig Oen Cymru

  Apr 30 2014

  Cig Oen Cymru yw dewis y Frenhines!

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gyflenwad a llai o alw'n gostwng prisiau cig eidion

  Apr 24 2014

  Mae cynnydd yn y cyflenwad o wartheg dethol yn y DG ac ychydig o gynnydd yn y mewnforion, ynghyd â llai o alw gan ddefnyddwyr, wedi golygu gostyngiad ym mhrisiau cig eidion yn ystod y misoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cymru yn wynebu risg uchel o Nematodirws

  Apr 17 2014

  Mae rhybudd coch wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer ffermwyr defaid Cymru gan fod y risg o Nematodirws yn uchel iawn, yn ôl y grŵp a arweinir gan y diwydiant sef SCOPS (Rheolaeth Gynaliadwy ar Barasitiaid mewn Defaid).

  Darllenwch fwy
 • Hybu Cig Cymru yn chwilio am ysgolorion

  Apr 16 2014

  Ydych chi’n gweithio yn niwydiant cig coch Cymru? Ydych chi’n awyddus i wella elfennau o’ch busnes? Ydych chi’n ysu am deithio i wlad dramor? Os ydych chi, beth am roi cynnig ar Ysgoloriaeth Da Byw Hybu Cig Cymru!

  Darllenwch fwy
 • Ryseitiau newydd at eich dant!

  Apr 9 2014

  Mae’n dymor newydd, sy’n golygu ryseitiau newydd gan Hybu Cig Cymru (HCC), a’r rheini’n cynnwys dim ond y gorau o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Ŵyn Cymru yn bodloni gofynion y farchnad

  Apr 9 2014

  Yn ôl ffigurau newydd a gasglwyd ar gyfer Hybu Cig Cymru, roedd mwy o ŵyn yn bodloni gofynion y farchnad yn y diwydiant defaid yng Nghymru yn ystod 2013.

  Darllenwch fwy
 • Siân Lloyd i gyflwyno Noson Wobrwyo Cyrri Cymru

  Mar 31 2014

  Siân Lloyd, un o ferched y tywydd ar y teledu, fydd yn cyflwyno noson Wobrwyo Cyrri Cymru eleni, a bydd Cig Oen Cymru yn cael y lle blaenllaw yng nghinio'r noson.

  Darllenwch fwy
 • A'r enillydd yw...

  Mar 28 2014

  Mae penwythnos o fwynhau prydau bwyd anhygoel yn disgwyl menyw lwcus o Tyne a Wear.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC