Newyddion 

Gweld archif
 • Cymeradwyaeth Frenhinol i Gig Oen Cymru

  Apr 30 2014

  Cig Oen Cymru yw dewis y Frenhines!

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gyflenwad a llai o alw'n gostwng prisiau cig eidion

  Apr 24 2014

  Mae cynnydd yn y cyflenwad o wartheg dethol yn y DG ac ychydig o gynnydd yn y mewnforion, ynghyd â llai o alw gan ddefnyddwyr, wedi golygu gostyngiad ym mhrisiau cig eidion yn ystod y misoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cymru yn wynebu risg uchel o Nematodirws

  Apr 17 2014

  Mae rhybudd coch wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer ffermwyr defaid Cymru gan fod y risg o Nematodirws yn uchel iawn, yn ôl y grŵp a arweinir gan y diwydiant sef SCOPS (Rheolaeth Gynaliadwy ar Barasitiaid mewn Defaid).

  Darllenwch fwy
 • Hybu Cig Cymru yn chwilio am ysgolorion

  Apr 16 2014

  Ydych chi’n gweithio yn niwydiant cig coch Cymru? Ydych chi’n awyddus i wella elfennau o’ch busnes? Ydych chi’n ysu am deithio i wlad dramor? Os ydych chi, beth am roi cynnig ar Ysgoloriaeth Da Byw Hybu Cig Cymru!

  Darllenwch fwy
 • Ryseitiau newydd at eich dant!

  Apr 9 2014

  Mae’n dymor newydd, sy’n golygu ryseitiau newydd gan Hybu Cig Cymru (HCC), a’r rheini’n cynnwys dim ond y gorau o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Ŵyn Cymru yn bodloni gofynion y farchnad

  Apr 9 2014

  Yn ôl ffigurau newydd a gasglwyd ar gyfer Hybu Cig Cymru, roedd mwy o ŵyn yn bodloni gofynion y farchnad yn y diwydiant defaid yng Nghymru yn ystod 2013.

  Darllenwch fwy
 • Siân Lloyd i gyflwyno Noson Wobrwyo Cyrri Cymru

  Mar 31 2014

  Siân Lloyd, un o ferched y tywydd ar y teledu, fydd yn cyflwyno noson Wobrwyo Cyrri Cymru eleni, a bydd Cig Oen Cymru yn cael y lle blaenllaw yng nghinio'r noson.

  Darllenwch fwy
 • A'r enillydd yw...

  Mar 28 2014

  Mae penwythnos o fwynhau prydau bwyd anhygoel yn disgwyl menyw lwcus o Tyne a Wear.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwyno Cig Eidion Cymru i'r Eidalwyr

  Mar 26 2014

  Mae'r Eidalwyr yn gyfarwydd â chael bwyd traddodiadol o'r ansawdd gorau ar eu platiau, ond bydd yr elfen o draddodiad ar goll yr wythnos hon wrth i Gig Eidion Cymru gael ei werthu mewn 80 o oruwchfarchnadoedd am y tro cyntaf erioed.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad fawr yn Sweden i werthu Cig Oen Cymru

  Mar 19 2014

  Bydd yr archfarchnad fwyaf yn Ewrop yn cyflwyno amrywiaeth o gynhyrchion Cig Oen Cymru i'w chwsmeriaid yn Sweden.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen a Chig Eidion Cymru yn un o brif sioeau masnach

  Mar 19 2014

  Bydd Cig coch o ansawdd o Gymrun cael ei arddangos yn ystod un o brif ddigwiddiadau masnach y diwydiant bwyd a diod.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn mynd yn wyrdd

  Mar 13 2014

  Bydd asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn un o brif noddwyr Digwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o gig coch yn cael ei fewnforio i'r DG

  Mar 10 2014

  Mae ystadegau newydd yn dangos cynnydd yn y mewnforion o gig coch i'r DG yn ystod 2013.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn codi ymwybyddiaeth o PGI ymhlith defnyddwyr yn Ewrop

  Mar 4 2014

  Mae prosiect i godi ymwybyddiaeth o Enwau Bwyd Gwarchodedig yn Ewrop wedi cael canlyniadau calonogol dros gyfnod o dair blynedd, yn ôl a ddywedwyd mewn derbyniad brecwast ym Mrwsel heddiw (dydd Mawrth).

  Darllenwch fwy
 • Ymchwil yn datgelu fod cig coch yn dda i'r iechyd

  Mar 3 2014

  Mae prosiect ymchwil gan fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth, Cate Williams, wedi ategu'r ffaith y gall cig coch heb fawr o fraster fod o fudd wrth gynnal ffordd iach o fyw.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC