Newyddion 

Gweld archif
 • Cyngor i ffermwyr defaid mewn digwyddiad NSA

  May 16 2013

  Gall ffermwyr sy’n chwilio am gyngor ynglŷn â gwneud eu busnes yn fwy proffidiol gael hyd i wybodaeth werthfawr ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn Nigwyddiad Defaid yr NSA yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Llysgenhadon Cig Oen yn hybu’r neges PGI

  May 13 2013

  Llysgenhadon Cig Oen

  Darllenwch fwy
 • Prisiau gwartheg cig eidion yn dal i gynyddu

  May 7 2013

  Mae yna alw da o hyd am gig eidion o ansawdd yn sgil y sgandal cig ceffyl, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y prisiau y mae ffermwyr yn eu derbyn yn y farchnad, meddai Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Sioe Deithiol Cig Coch Cymru i ddenu ymwelwyr

  May 3 2013

  Bydd twristiaid ac eraill sy’n ymweld â rhai o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru yn gallu mwynhau’r bwyd gorau sydd gan y wlad i’w chynnig fel canlyniad i brosiect newydd pwysig.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cyflwyno Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i’r byd

  May 3 2013

  Mae allforion yn hollbwysig i’r sector ffermio ac i’r economi yn gyffredinol oherwydd mae gwerthiannau cig coch Cymru dramor yn werth dros £200 miliwn y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Rhestri cymeradwy yn hanfodol i gynhyrchwyr tir glas

  May 2 2013

  Dylai cynhyrchwyr sy’n dymuno cael y gorau o’u tir glas ymgynghori â’r llawlyfr rhestri cymeradwy diweddaraf, sef llawlyfr Recommended Grass and Clover Lists (RGCL) 2013, sydd ar gael erbyn hyn.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau newydd yn dangos mwy o effaith y tywydd gwael, ond mae geneteg y ddiadell Gymreig yn gwella

  Apr 26 2013

  Geneteg y ddiadell Gymreig yn dal i wella

  Darllenwch fwy
 • Y sgandal cig ceffyl yn newid ymddygiad defnyddwyr, medd arolwg

  Apr 22 2013

  Mae arolwg newydd wedi dangos fod y sgandal cig ceffyl wedi newid y ffordd y mae pobl yn siopa

  Darllenwch fwy
 • Gallai archwilio fod yn allweddol i ddatblygiad parhaus y diwydiant cig coch yng Nghymru

  Apr 17 2013

  Gallai cael hyd i dechnegau ac arferion newydd fod yn hollbwysig er mwyn gwneud y diwydiant cig coch yng Nghymru yn gynaliadwy yn y dyfodol.

  Darllenwch fwy
 • Adroddiad newydd yn tynnu sylw at botensial y diwydiant moch yng Nghymru

  Apr 10 2013

  Dywed adroddiad newydd y gallai mwy o gydweithredu rhwng rhanddeiliaid y diwydiant moch yng Nghymru arwain at arbedion a thwf yn y sector porc.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o ddefaid ar ddiwedd 2012 – ond y rhagolygon ar gyfer 2013 heb fod cystal

  Apr 8 2013

  Roedd bron chwe miliwn o ddefaid ac ŵyn yng Nghymru ym mis Rhagfyr 2012, sef tri y cant yn fwy nag yn y flwyddyn flaenorol, yn ôl ystadegau newydd.

  Darllenwch fwy
 • Tywydd rhewllyd yn creu ansicrwydd hirdymor i’r diwydiant cig coch yng Nghymru

  Apr 3 2013

  Bydd yr eira a'r rhew a gafwyd yn ddiweddar yn cael effaith ddifrifol ar y diwydiant amaethyddol yng Nghymru yn ystod y flwyddyn nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Ydych chi’n defnyddio Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru go iawn?

  Mar 28 2013

  Mae busnesau ar draws y DG yn cael eu cymell i wneud yn siŵr eu bod yn gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru go iawn er mwyn osgoi cael eu herlyn.

  Darllenwch fwy
 • Pasg cynnar yn rhoi hwb i brisiau ŵyn

  Mar 26 2013

  Mae ffermwyr yng Nghymru wedi cael hwb amserol yn y prisiau maen nhw’n eu cael am eu hŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Lansio arolwg i darddiad cig

  Mar 21 2013

  Mae’r asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru, wedi lansio arolwg i gael barn defnyddwyr ynglŷn â tharddiad cig.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC