Newyddion 

Gweld archif
 • Ysgolorion ar fin teithio i Seland Newydd i ddysgu am arbed costau

  Jul 25 2013

  Bydd dau ffermwr o Gymru yn teithio i ben arall y byd mewn ymdrech i leihau’r gost o gynhyrchu defaid yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Yn chwilio am Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI? Rhowch gynnig ar ein clwb ni

  Jul 24 2013

  Bydd yn hawdd i’r sawl sy’n chwilio am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yng Nghymru gael hyd i’w cyflenwr lleol, diolch i fenter newydd a gaiff sylw yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Stondin HCC yn ennill prif wobr yn y Sioe Fawr

  Jul 23 2013

  Mae beirniaid ac ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru 2013 wedi cael argraff dda o'r stondin atyniadol sy'n hyrwyddo Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun HCC yn ei gwneud yn haws i ddewis cig o darddiad hysbys

  Jul 23 2013

  Cynllun HCC yn ei gwneud yn haws i ddewis cig o darddiad hysbys

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ychwanegu tri chyhoeddiad newydd at y doreth o wybodaeth a fydd ar gael yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

  Jul 22 2013

  Darllenwch fwy
 • Hybu Cig Cymru yn chwilio am arbenigwr yn Sgandinafia

  Jul 22 2013

  Mae’r galw cynyddol am gig coch o ansawdd o Gymru yn Sgandinafia yn golygu bod angen cynrychiolydd yno i hyrwyddo’r cig.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn bwriadu ennill y blaen yn y farchnad bremiwm fyd-eang

  Jul 22 2013

  Bydd prosiect newydd pwysig i geisio rhoi Cymru ar y blaen i bob gwlad arall o ran cynhyrchu cig oen o’r ansawdd gorau yn cael ei lansio yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Sut fyddech chi’n gwneud cadwyn gyflenwi

  Jul 16 2013

  Bydd cyfle gan ffermwyr sy’n ymweld â Sioe Frenhinol Cymru i awgrymu sut mae gwneud diwydiant cig coch Cymru yn fwy effeithlon.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd bum seren a phum cwrs gan ben-cogyddion yn y Sioe Fawr

  Jul 11 2013

  Pan fo angen rhai o’r pen-cogyddion gorau i baratoi gwledd ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru, mae gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, y rysáit berffaith.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru i ddenu sylw mewn symposiwm bwyd

  Jul 2 2013

  Bydd arbenigwyr ar fwyd yn heidio i Rydychen yr wythnos hon ac yn gwledda ar Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn arwain taith fasnach i hyrwyddo cig Cymru yn Rwsia

  Jun 25 2013

  Mae cwmnïau cig coch Cymru yn Moscow yr wythnos hon mewn ymdrech i allforio Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i Rwsia.

  Darllenwch fwy
 • Chwilio am Aelod Bwrdd Annibynnol i helpu i lywio HCC

  Jun 14 2013

  Mae Llywodraeth Cymru am benodi aelod “annibynnol” newydd â sgiliau penodol a fydd yn helpu i ddatblygu ymhellach waith Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Buddsoddiad o £12m yn newyddion rhagorol i sector cig coch Cymru - HCC

  Jun 7 2013

  Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnau mewn uned prosesu cig yng Nghymru yn newyddion rhagorol i’r diwydiant cig coch cyfan yng Nghymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ychwanegu £115m at economi Cymru - adroddiad

  Jun 5 2013

  Mae economi Cymru wedi elwa wrth gael £115 miliwn yn ychwanegol dros y deng mlynedd diwethaf fel canlyniad i waith a wnaed gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, i ddatblygu brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Peidiwch ag anghofio trin y gwartheg rhag llyngyr yr iau yn ystod y tymor pori hwn

  Jun 3 2013

  Er gwaethaf y gaeaf oer, mae’n debygol y bydd llyngyr yr iau yn dal i fod yn broblem ar lawer o ffermydd yn ystod y tymor pori hwn, yn ôl COWS, sef grŵp o randdeiliaid y diwydiant sydd am hyrwyddo arferion gorau wrth reoli parasitiaid mewn gwartheg.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC