Newyddion 

Gweld archif
 • Llyfrynnau newydd i hybu diwydiant cig eidion Cymru

  Dec 5 2012

  Cynhyrchwyd llyfryn newydd gyda’r nod o geisio gwella iechyd gwartheg Cymru a diogelu elw ffermwyr y genedl.

  Darllenwch fwy
 • Croeso Cymreig cynnes yn hybu allforion i’r Eidal

  Dec 4 2012

  Mae allforion Cig Oen Cymru i’r Eidal ar gynnydd ar ôl dau ymweliad â Chymru yn ystod y misoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr o’r Ffindir yn dysgu am ddatblygiad a llwyddiant y diwydiant cig coch yng Nghymru

  Nov 30 2012

  Mae grŵp o’r Ffindir wedi clywed am gryfderau’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru ac am y gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r heriau sy’n ei wynebu.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yw’r cig ar gyfer y Nadolig hwn

  Nov 27 2012

  Cafodd ymgyrch newydd ei lansio i geisio cael pobl i ddewis Cig Eidion Cymru ar gyfer y Nadolig.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr o’r farn y bydd cyrsiau’n golygu colli llai o golledion mewn carcasau

  Nov 26 2012

  Mae’r ymateb ar ôl rhaglen traws-Gymru gan Hybu Cig Cymru (HCC) i fynd i’r afael â phrif achosion colledion yng ngwerth carcasau yn dangos fod naw o bob deg a fynychodd y cyrsiau o’r farn eu bod wedi elwa.

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn newydd HCC yn helpu ffermwyr i gael gwell enillion o’r lladd-dy

  Nov 26 2012

  Mae yna gyfleoedd i ffermwyr yng Nghymru wella gwerth eu da byw wrth fynd i’r afael ag agweddau pwysig fel trafod a lles anifeiliaid. Dyna brif neges llyfryn newydd - Cael y Gwerth Gorau o’r Carcas

  Darllenwch fwy
 • Un o’r Ffermwyr Gorau yn Cynnig Cyngor am Gynhyrchu a Gwneud Elw

  Nov 21 2012

  Cafodd y manteision o ddatblygu’r porfwyd cywir ar gyfer y pesgi gorau a gweithredu polisi arallgyfeirio cytbwys i hybu busnes fferm eu hyrwyddo gan y ffermwr arobryn, Neil Perkins

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau’n dangos pwysigrwydd y prisiau uwch a gafodd cynhyrchwyr cig eidion yn ddiweddar

  Nov 20 2012

  Mae ffigurau newydd wedi dangos taw dim ond dwy ran o dair o’u costau cynhyrchu a gafodd eu hadennill ar gyfartaledd gan ffermwyr gwartheg sugno cig eidion yng Nghymru’r llynedd.

  Darllenwch fwy
 • Ymryson rhwng pen-cogydd o fir a phencampwr Olympaidd yn y Ffair Aeaf

  Nov 16 2012

  Bydd un o ben-cogyddion gorau Cymru yn dangos yn Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru pa mor gyflym y mae modd paratoi pryd o fwyd o Gig Oen Cymru - wrth rasio yn erbyn un o arwyr Olympaidd Tîm Prydain.

  Darllenwch fwy
 • Dirprwyaeth fasnach yn teithio i’r Dwyrain Pell mewn ymdrech i agor marchnad bwysig i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Nov 13 2012

  Mae ymdrechion i agor un o’r marchnadoedd mwyaf yn y byd yn parhau’r wythnos hon wrth i ddirprwyaeth fasnach o Gymru fynd i Tsieina.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion yn dathlu ail ben blwydd Clwb Cig Oen Cymru

  Nov 9 2012

  Roedd rhai o brif ben-cogyddion y DG mewn digwyddiad i ddathlu ail ben blwydd menter a sefydlwyd i helpu pobl i fwynhau Cig Oen Cymru ar ei orau.

  Darllenwch fwy
 • Allforion yn Hanfodol i Ddiwydiant Cynaliadwy, meddai’r Dirprwy Weinidog wrth Gynhadledd HCC

  Nov 9 2012

  Roedd allforion Cig Oen Cymru i Ewrop a gwledydd allweddol eraill fel yr Unol Daleithiau, Tsieina a Dubai yn hollbwysig i gynnal prisiau a chynnyrch, meddai’r Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth, Alun Davies, wrth gynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnadoedd yr Eidal yn Gwirioni dros Gig Oen Cymru

  Nov 9 2012

  Erbyn hyn mae allforion o Gymru yn gyfrifol am 65 y cant o fewnforion cig oen yr Eidal ac mae Cig Oen Cymru ar silffoedd hanner marchnadoedd y wlad, meddai cynrychiolydd Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Tri Cham tuag at Lwyddiant Tŷ Bwyta, yn ôl Arbenigwr ar Fwyd

  Nov 9 2012

  Bydd llawer o dai bwyta yn methu am nad ydynt yn bodloni tri maen prawf syml – cynhwysion da, coginio cywir a chyfuniad perffaith ar y plât, meddai’r arbenigwr ar fwyd, Simon Wright, yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Defnyddwyr â Llai o Arian yn Gwario Llai yn y Siopau

  Nov 9 2012

  Mae pwysau ariannol wedi peri i bobl fod yn ofalus â’u harian a’u gorfodi i swp-brynu, manteisio ar gynigion arbennig a gwastraffu llai o fwyd, meddai prosesydd cig blaenllaw wrth gynhadledd Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC