Newyddion 

Gweld archif
 • Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn ymweld â gŵyl goed

  May 30 2013

  Ar ôl mwynhau penwythnos heulog yn Aberystwyth, mae Sioe Deithiol Cig Coch Cymru ar ei ffordd i’w digwyddiad cyntaf yng ngogledd Cymru yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Ansawdd sydd bwysicaf i ddefnyddwyr yn y sioe deithiol cig coch

  May 29 2013

  Dywed siopwyr taw ansawdd yw’r peth pwysicaf y byddant yn chwilio amdano wrth brynu cig coch.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn croesawu cymeradwyo brechlyn Schmallenberg

  May 24 2013

  Cafodd y gymeradwyaeth i frechlyn newydd i ddiogelu defaid a gwartheg rhag clefyd angheuol groeso gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Croesawu hwb allforio cig gwerth £1.2m gan Lywodraeth Cymru

  May 23 2013

  Cafodd penderfyniad Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £1.2 miliwn yn ychwanegol dros y tair blynedd nesaf i roi hwb pellach i allforion cig coch Cymru ei groesawu gan Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Syniadau newydd i greu awyrgylch hafaidd – boed law neu hindda

  May 22 2013

  Cafodd deuddeg o ryseitiau diddorol eu creu er mwyn helpu siopwyr yn y DG i drosglwyddo’r haf i’w platiau.

  Darllenwch fwy
 • Wyn 2013 yn araf yn cyrraedd y farchnad

  May 16 2013

  Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos fod nifer yr ŵyn tymor newydd sydd wedi cyrraedd y marchnadoedd da byw yng Nghymru ers dechrau’r flwyddyn yn 38 y cant yn is nag yn y cyfnod cyfatebol y llynedd.

  Darllenwch fwy
 • Cyngor i ffermwyr defaid mewn digwyddiad NSA

  May 16 2013

  Gall ffermwyr sy’n chwilio am gyngor ynglŷn â gwneud eu busnes yn fwy proffidiol gael hyd i wybodaeth werthfawr ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn Nigwyddiad Defaid yr NSA yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Llysgenhadon Cig Oen yn hybu’r neges PGI

  May 13 2013

  Llysgenhadon Cig Oen

  Darllenwch fwy
 • Prisiau gwartheg cig eidion yn dal i gynyddu

  May 7 2013

  Mae yna alw da o hyd am gig eidion o ansawdd yn sgil y sgandal cig ceffyl, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y prisiau y mae ffermwyr yn eu derbyn yn y farchnad, meddai Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Sioe Deithiol Cig Coch Cymru i ddenu ymwelwyr

  May 3 2013

  Bydd twristiaid ac eraill sy’n ymweld â rhai o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru yn gallu mwynhau’r bwyd gorau sydd gan y wlad i’w chynnig fel canlyniad i brosiect newydd pwysig.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cyflwyno Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i’r byd

  May 3 2013

  Mae allforion yn hollbwysig i’r sector ffermio ac i’r economi yn gyffredinol oherwydd mae gwerthiannau cig coch Cymru dramor yn werth dros £200 miliwn y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Rhestri cymeradwy yn hanfodol i gynhyrchwyr tir glas

  May 2 2013

  Dylai cynhyrchwyr sy’n dymuno cael y gorau o’u tir glas ymgynghori â’r llawlyfr rhestri cymeradwy diweddaraf, sef llawlyfr Recommended Grass and Clover Lists (RGCL) 2013, sydd ar gael erbyn hyn.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau newydd yn dangos mwy o effaith y tywydd gwael, ond mae geneteg y ddiadell Gymreig yn gwella

  Apr 26 2013

  Geneteg y ddiadell Gymreig yn dal i wella

  Darllenwch fwy
 • Y sgandal cig ceffyl yn newid ymddygiad defnyddwyr, medd arolwg

  Apr 22 2013

  Mae arolwg newydd wedi dangos fod y sgandal cig ceffyl wedi newid y ffordd y mae pobl yn siopa

  Darllenwch fwy
 • Gallai archwilio fod yn allweddol i ddatblygiad parhaus y diwydiant cig coch yng Nghymru

  Apr 17 2013

  Gallai cael hyd i dechnegau ac arferion newydd fod yn hollbwysig er mwyn gwneud y diwydiant cig coch yng Nghymru yn gynaliadwy yn y dyfodol.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC