Newyddion 

Gweld archif
 • Gallai gaeaf oer hybu gwerthiant Cig Oen Cymru

  Nov 20 2013

  Gallai gaeaf oer, ynghyd â'r galw dros gyfnod y Nadolig, olygu hwb i werthiant ŵyn, yn ôl yr hyn a glywyd yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • ‘Gall diwydiant hyderus, hydwyth a phroffidiol ddeillio o fargen dda i Gymru’

  Nov 20 2013

  Darllenwch fwy
 • i'r diwydiant da byw yng Nghymru gydweithio er mwyn wynebu heriau'r dyfodol

  Nov 14 2013

  Mae'r sector bwyd a ffermio yng Nghymru yn wynebu heriau mawr yn ystod y deng mlynedd nesaf, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Rhaglen deledu ITV Cymru wedi'i noddi gan Gig Eidion Cymru yn boblogaidd gyda gwylwyr

  Nov 11 2013

  Mae rhaglen deledu newydd bob nos Wener sy'n ymwneud â chefn gwlad yn boblogaidd dros ben gyda gwylwyr.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn destun trafodaethau yn UDA

  Nov 5 2013

  A'r Unol Daleithiau wedi codi'r gwaharddiad ar fewnforio cig eidion o Brydain, y cam nesaf fydd caniatáu mewnforion o Gig Oen Cymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr i fynychu cyfarfodydd iechyd anifeiliaid Moredun yng Nghymru

  Nov 4 2013

  Cynhelir dau gyfarfod iechyd anifeiliaid, rhad ac am ddim, yng Nghymru yn ddiweddarach yn y mis i helpu ffermwyr i wella iechyd eu defaid a’u gwartheg, a manteisio i’r eithaf ar eu cynhyrchedd a’u proffidioldeb.

  Darllenwch fwy
 • Taith i Ganada i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru

  Oct 30 2013

  Mae ymdrechion i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yng Nghanada yn cael eu harwain gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Atgoffa ffermwyr am fygythiad llyngyr yr iau i wartheg

  Oct 29 2013

  Mae ffermwyr gwartheg yn cael eu cymell i ystyried y perygl i'w gwartheg yr hydref hwn oherwydd llyngyr yr iau.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun gweithredu yn dal i roi canlyniadau i ddiwydiant cig coch Cymru

  Oct 29 2013

  Mae strategaeth uchelgeisiol i sicrhau hyfywedd un o sectorau hollbwysig diwydiant bwyd a ffermio Cymru yn dal i gyrraedd ei dargedau.

  Darllenwch fwy
 • Nawdd gan Gig Eidion Cymru i gyfres deledu yn dathlu cefn gwlad

  Oct 24 2013

  Bydd cyfres deledu newydd a fydd yn dathlu cefn gwlad yn cael ei noddi gan Gig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yw bwyd y pencampwyr ar gyfer cwpan y byd

  Oct 23 2013

  Pan gynhelir cystadleuaeth Cwpan Byd Rygbi'r Gynghrair yng Nghaerdydd dros y Sul, seren y cinio mawreddog cyn y gic gyntaf fydd Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Diwygio'r PAC a heriau byd-eang ar frig agenda cynhadledd HCC

  Oct 23 2013

  Bydd sylw'n cael ei roi i ddiwygio'r PAC a'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant cig yn fyd-eang yn ystod cynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) ym mis Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ennill y wobr aur i dîm Cysylltiadau Cyhoeddus

  Oct 21 2013

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi ennill un o’r prif wobrau mewn cystadleuaeth genedlaethol sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn cysylltiadau cyhoeddus.

  Darllenwch fwy
 • Gall Cymru ddysgu o ymchwil tir glas yn Iwerddon - HCC

  Oct 21 2013

  Gallai ymweliad â chanolfan ymchwil yn Iwerddon fod yn fuddiol i ffermwyr da byw yng Nghymru, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gŵyl Fwyd Conwy yn croesawu Sioe Deithiol Cig Coch HCC

  Oct 18 2013

  Gŵyl Fwyd Conwy fydd cartref nesaf Sioe Deithiol Cig Coch Cymru - sioe sy’n lledaenu’r newyddion da am fuddiannau cynnwys cig coch o safon yn y deiet.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC