Newyddion 

Gweld archif
 • Plant ysgol yn cyfarfod â Phencampwr Olympaidd

  Nov 7 2012

  Mae grŵp o ddisgyblion ysgol o Geredigion wedi clywed am bwysigrwydd bwyta diet cytbwys iach gan un o arwyr Olympaidd y genedl.

  Darllenwch fwy
 • Digwyddiadau i fynd i’r afael â chlefydau costus mewn defaid a gwartheg

  Nov 7 2012

  Er mwyn helpu ffermwyr yng Nghymru i gael defaid a gwartheg sydd mor iach, cynhyrchiol a phroffidiol â phosibl, mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddi dau ddigwyddiad wedi’u trefnu gan Moredun, sef cwmni sy’n ymchwilio i iechyd a lles anifeiliaid.

  Darllenwch fwy
 • Cyrsiau gan HCC i helpu ffermwyr i warchod eu helw

  Oct 25 2012

  Mae ffermwyr ar draws Cymru yn cael cynnig hyfforddiant am ddim a allai arbed arian sylweddol yn eu costau cynhyrchu.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ennill dwy Wobr Aur ar gyfer Cysylltiadau Cyhoeddus

  Oct 23 2012

  Mae’r asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wedi ennill dwy o’r prif wobrau mewn cystadleuaeth genedlaethol sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn cysylltiadau cyhoeddus.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod Agored i ganbolbwyntio ar glefydau gwartheg

  Oct 19 2012

  Gwahoddir ffermwyr i fynychu Diwrnod Agored i roi sylw i iechyd a chynhyrchedd yn y fuches gig eidion.

  Darllenwch fwy
 • Teithiau ymchwil HCC yn llwyddiant mawr wrth i 1,000 o ffermwyr ymweld ag 11 o wledydd

  Oct 18 2012

  Mae dros fil o ffermwyr o Gymru wedi ymweld ag 11 gwlad yn ystod y tair blynedd diwethaf i ddysgu am dechnegau amaethyddol newydd, diolch i brosiect gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cynhadledd HCC yn trafod pob agwedd ar ddiwydiant cig coch Cymru

  Oct 18 2012

  Bydd y panel o siaradwyr yng Nghynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynrychioli agweddau gwahanol ar ddiwydiant cig coch Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Tai Bwyta Clwb Cig Oen Cymru ymhlith y gorau yn y DG

  Oct 16 2012

  Cafodd saith aelod o fenter a sefydlwyd i helpu pobl i gael y mwynhad mwyaf wrth fwyta Cig Oen Cymru eu cynnwys ar restr y 100 tŷ bwyta gorau yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • Cyflenwad cynyddol yn golygu prisiau is am ŵyn

  Oct 8 2012

  Mae’r cynnydd tymhorol arferol yn nifer yr ŵyn sy’n cyrraedd y farchnad yn fwy eleni oherwydd yr holl ŵyn a oedd yn araf i besgi yn ystod y tywydd gwael yn yr haf.

  Darllenwch fwy
 • Chwalu’r chwedlau am DNA

  Oct 5 2012

  Bydd gan fridwyr gwartheg o bob cwr o Gymru gyfle i chwalu’r chwedlau am dechnolegau DNA mewn diwrnod agored ar fferm y bridiwr gwartheg Limousin, Glyn Vaughan, ger Machynlleth.

  Darllenwch fwy
 • Llai o foch yn cael eu cadw wrth i gostau ddal i gynyddu’n gyflym

  Oct 4 2012

  Mae nifer y moch yng Nghymru wedi haneru a mwy mewn degawd wrth i gostau cynhyrchu ddal i gynyddu’n gyflym, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Annog myfyrwyr Aberystwyth i ddefnyddio bwyd ffres

  Sep 28 2012

  Dangoswyd i gannoedd o fyfyrwyr yn Aberystwyth sut i baratoi prydau cytbwys iach heb orfod gwario gormod o’u benthyciadau myfyrwyr.

  Darllenwch fwy
 • EBVau uchel yn gwella iechyd defaid ac enillion ffermwyr

  Sep 25 2012

  Cafwyd cynnydd mawr yn nifer y defaid â chofnodion perfformiad sydd ar werth; roedd EBVau ar gael ar gyfer 69 y cant o’r rhai a werthwyd yn yr arwerthiant Charollais Premier yng Nghaerwrangon yn ddiweddar.

  Darllenwch fwy
 • Cynghori ffermwyr i ddefnyddio cwarantin ar gyfer anifeiliaid sy’n cyrraedd y fferm

  Sep 21 2012

  Mae ffermwyr defaid ar draws Cymru yn cael eu hannog i ddilyn cyngor am gwarantin wrth brynu hyrddod newydd neu stoc bridio amnewid.

  Darllenwch fwy
 • Rhaid cynllunio ar gyfer 2013 at ôl haf anodd i ffermwyr

  Sep 20 2012

  Er bod prisiau ŵyn a gwartheg cig wedi bod yn dda yn ystod y rhan fwyaf o’r flwyddyn, gallai costau cynyddol ynghyd â newidiadau i’r amserlen gynhyrchu oherwydd y tywydd gwlyb gael effaith wrth i ni fynd i mewn i 2013, yn ôl Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC